Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
XXV KONKURS za dodjelu nagrade za karikaturu ''RISTO PEJATOVIĆ''


JU UMJETNIČKA GALERIJA  „VITOMIR SRBLJANOVIĆ"
 

r a s p i s u j e

XXV   KONKURS 

za dodjelu nagrade za karikaturu  „RISTO PEJATOVIĆ"

  

  

          Grand prix se sastoji od plakete i novčanog iznosa od 550,00 evra. Dvije specijalne nagrade sastoje se od plakete i novčanog iznosa od  po 165,00 evra.

          Za nagradu konkurišu originalni radovi na slobodnu temu, formata od  A4 (210 x 300 mm) do A3 (300 x 420 mm). Prispjeli radovi se ne vraćaju autorima, već organizator zadržava pravo korišćenja i objavljivanja. Plagijati i objavljivani radovi se neće razmatrati.

Karikature dostaviti na adresu: JU Umjetnička galerija "Vitomir Srbljanović", ul. Tanasija Pejatovića br. 32, 84210 Pljevlja - Crna Gora, sa naznakom "za nagradu  RISTO PEJATOVIĆ" do  25. maja 2018. godine.

Nagrade se dodjeljuju  u Pljevljima na centralnoj svečanosti Dana humora i satire "Vuko Bezarević".

 

Sve informacije o konkursu mogu se dobiti:  na tel. +382 - 68 820 295 ili  na  e-mail adresu galerijapv@t-com.me.

                                                                                                      

 

 

                                                                                            D i r e k t o r

                                                                                             Belis Pojatić

Pregledano: 147
16.01.2019
CRNA GORA OPŠTINA PLJEVLJA - Sekretarijat za društvene društvene djelatnosti - Broj: 637-1/2019-2 Pljevlja, 15.01.2019....
11.01.2019
Listu projekata kojima nedostaje dokumentacija i koji su diskvalifikovani iz daljeg procesa ocjenjivanja možete pogledati OVDJE.
21.12.2018
Odluku o stipendiranju studenata školske 2018/19 godine možete pogledati OVDJE.
18.01.2019
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Vršenje tehničkog pregleda objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Pljevljima možete pogledati ovde.
17.01.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Partija 1: Kancelarijski materijal, Partija 2: Toneri, kertridži i riboni za štampače i kopir aparate, možete pogledati ovde.
15.01.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Vršenje tehničkog pregleda objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda možete pogledati ovde.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava