Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
U TOKU IZVOĐENJE RADOVA NA PRESVLAČENJU I SANACIJI LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA

U oktobru prošle godine započeti su radovi na modernizaciji i asfaltiranju lokalnih i nekategorisanih puteva u opštini Pljevlja, koji su  zbog nepovoljnih vremenskih uslova prekinuti krajem godine i isti su nastavljeni u maju ove godine. Za ovaj posao Opština Pljevlja je izdvojila oko 700 hiljada eura.


U skladu sa Ugovorom koji je Opština Pljevlja potpisala sa “Crnagoraput” ad Podgorica u 2018.godini, ukupne vrijednosti 399.587,98 eura, radovima je obuhvaćeno asfaltiranje 26 putnih pravaca na području seoskih mjesnih zajednica, dok je prema ugovoru iz 2019.godine, vrijednosti 300.000,00 eura, predviđeno presvlačenje i sanacija 8 (osam) putnih pravaca. Od planirana 34 putna pravca, do polovine ove godine, asfaltirano je 19, na kojima je ugrađeno 6400 metara dužnih asfalta, dok su radovi na preostalih 15 pravaca u toku i izvodiće se prema planiranoj dinamici.

 

U narednim danima slijede radovi na pravcima: Kruševo-Plansko brdo-Bobovo, Mataruge-Kozica, Katrana-Kakmuži, Potpeće-vodoizvorište Zmajevac, Maljevac-Ljuća, više putnih pravaca u MZ Odžak, Most na voloderu-Šljivansko, Kalovića kuće-Lađana i Vraca-Poblaće u okviru kojih će se ugraditi novih 5100 metara dužnih puta.


Takođe, uporedo se izvode radovi i na sanaciji oštećenja na lokalnim i nekategorisanim putevima, gdje je predviđeno da se ugradi 3800 m2 asfaltnog zastora.


Lokalna uprava kontinuirano vodi računa da se u svim mjesnim zajednicama teritorijalno zastupi više putnih pravaca, kako bi se ravnopravno pristupilo unapređenju uslova života na seoskom području.


Kabinet predsjednika
Pregledano: 113
22.08.2019
Zahtjev za dodjelu sredstava za podršku i podsticaj razvoja ženskog preduzetništva opštine Pljevlja za 2019. godinu OBRAZAC1 ...
22.08.2019
Zahtjev za dodjelu sredstava za podršku i podsticaj preduzetništva i turizma opštine Pljevlja za 2019. godinu OBRAZAC1 OBRAZAC2
31.07.2019
JAVNI POZIV za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine možete vidjeti klikom OVDJE
23.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti -Izrada projekta unutrašnje arhitekture (enterijera) zgrade opštine Pljevlja sa projektima elektro i termotehničkih instalacija. PREUZMITE
22.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Izrada Glavnog projekta za izgradnju pristupne saobraćajnice na zaobilaznici Pljevlja – Prijepolje, od benzinske pumpe “Mat petrol” do poslovnog objekta “Laco elektro”, sa pripadajućom infrastrukturom. PREUZMITE
22.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Nabavka  kotlovskih cijevi Ø76x3,2x6000mm. PREUZMITE
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava