Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Obavještenje o ishodu postupka - Nabavka korugovanih cijevi
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavka korugovanih cijevi možete pogledati ovde.
: 19.10.2017
Pregledano: 5
Obavještenje o ishodu postupka - Pokrivanje staklenih površina na Domu kulture
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Pokrivanje staklenih kosih površina na Domu kulturure možete pogledati ovde.
: 19.10.2017
Pregledano: 5
Zahtjev za dostavljanje ponuda za Internet
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Obezbeđenje telekomunikacionih servisa - broj postupka M 13/17 možete pogledati ovde.
: 17.10.2017
Pregledano: 6
Zahtjev za dostavljanje ponuda-Izgradnja vodovoda Maoče - rezervoar
Zahtjev za dostavljanje ponuda-Izgradnja vodovoda "Maoče" - rezervoar "Selište", broj postupka M 12/17 možete pogledati ovde.
: 16.10.2017
Pregledano: 8
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Postavljanje korugovanih cijevi
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Postavljanje korugovanih cijevi možete pogledati ovde.
: 12.10.2017
Pregledano: 16
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Višenamjenska dvorana sa pratećim sadržajem
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Višenamjenska dvorana sa pratećim sadržajem možete pogledati ovde.
: 12.10.2017
Pregledano: 9
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Pokrivanje staklenih kosih površina na Domu kulture
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za Pokrivanje staklenih kosih površina na Domu kulture možete pogledati ovdje.
: 10.10.2017
Pregledano: 12
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Višenamjenska dvorana sa pratećim sadržajima
Zahtjev za dostavljanje ponuda  za nabavke male vrijednosti - Višenamjenska dvorana sa pratećim sadržajima (naknadni radovi) možete pogledati ovdje.
: 06.10.2017
Pregledano: 21
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Višenamjenska dvorana (naknadni radovi)
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Višenamjenska dvorana (naknadni radovi) možete pogledati ovdje.
: 05.10.2017
Pregledano: 13
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - -Višenamjenska dvorana -naknadni radovi. Broj postupka M 08/17 možete pogledati OVDJE.
: 27.09.2017
Pregledano: 9
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Monografija MOSI-Pljevlja 2017.godine, broj nabavkeM 07/17 možete pogledati OVDJE.
: 27.09.2017
Pregledano: 17
Zahtjev za dostavljanje ponuda - stampanje Monografije MOSI Pljevlja
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za štampanje Monografije MOSI Pljevlja možete pogledati ovdje.
: 21.09.2017
Pregledano: 19
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Tehnički pregled Doma kulture
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Tehnički pregled Doma kulture možete pogledati ovdje.
: 13.09.2017
Pregledano: 24
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za uređenje stočne pijace u selu Rađevići
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za uređenje stočne pijace u selu Rađevići možete pogledati ovdje.
: 12.09.2017
Pregledano: 26
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Čišćenje korita rijeke Ćehotine
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za Čišćenje korita rijeke Ćehotine možete pogledati ovdje.
: 11.09.2017
Pregledano: 24
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i adaptaciji Doma kulture u Pljevljima možete pogledati OVDJE.
: 05.09.2017
Pregledano: 45
Zahtjev za dostavljanje ponuda za tehnički pregled Dom kulture
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - tehnički pregled Doma kulture u Pljevljima možete pogledati ovdje.
: 04.09.2017
Pregledano: 37
Zahtjev za dostavljanje ponuda za čišćenje korita rijeke Ćehotine
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za čišćenje korita rijeke Ćehotine možete pogledati ovdje.
: 04.09.2017
Pregledano: 38
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 406-118/2017-2
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za uređenje stočne pijace u selu Rađevići možete pogledati ovdje.
: 29.08.2017
Pregledano: 27
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 406-119/2017-1
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 406-119/2017-1 - Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i adaptaciji  Doma kulture u Pljevljima možete pogledate OVDJE.
: 28.08.2017
Pregledano: 24
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Obavještenje o ihodu postupka nabavke male vijednosti - Nabavka sadnog materijala možete pogledati OVDJE.
: 25.08.2017
Pregledano: 42
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Obavještenje o Nabavci korugovanih cijevi potrebnih za regulisanje odvodnjavanja kolovoznih površina na opštinskim putevima na području Opštine Pljevlja u 2017.godini možete pogledati OVDJE.

  

: 18.08.2017
Pregledano: 47
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti br. M 02/17 (Nabavka sadnog materijala)
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti br. M 02/17 (Nabavka sadnog materijala) možete preuzeti ovdje.
: 11.08.2017
Pregledano: 33
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku korugovanih cijevi potrebnih za regulisanje odvodnjavanja kolovoznih površina na opštinskim putevima na području Opštine Pljevlja u 2017.godini možete pogledati OVDJE.
: 10.08.2017
Pregledano: 66
Obavještenje o javnoj nabavci broj Š 07-15
Obavještenje o javnoj nabavci broj Š 07-15 možete pogledati ovde.
: 16.06.2015
Pregledano: 317
Obavještenje o javnoj nabavci broj Š 04-15
Obavještenje o javnoj nabavci broj Š 04-15 možete pogledati ovde.
: 16.06.2015
Pregledano: 278
Poziv broj PV 08/15
Poziv broj PV 08/15 za Otvoreni postupak javne nabavke možete pogledati ovde.
: 28.04.2015
Pregledano: 587
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke PV 03/15
Poziva broj PV 03/15 za otvoreni postupak javne nabavke možete pogledati klikom ovde.
: 18.03.2015
Pregledano: 453
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 02/15
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 02/15 možete pogledati klikom ovde.
: 18.03.2015
Pregledano: 215
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke 04/15
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke 04/15 možete pogleda klikom ovde.
: 18.03.2015
Pregledano: 337
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke 05/15
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke 05/15 možete pogledati klikom ovde.
: 18.03.2015
Pregledano: 292
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom možete pogledati klikom ovde.
: 18.03.2015
Pregledano: 299
Poziv broj PV 01/15 za otvoreni postupak javne nabavke
Poziv broj PV 01/15 za otvoreni postupak javne nabavke robe benzin i dizele goriva možete pogledati klikom ovde.
: 17.02.2015
Pregledano: 377
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom
Zahtjev za dostavljenje ponuda šopingom za nabavku robe geodetski, hidrografski, okeanografski i hidrološki instrumenti i aparati u cijelosti možete pogledati klikom ovde.
: 17.02.2015
Pregledano: 290
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom usluge Izrada planske dokumentacije po partijama u cijelosti možete vidjeti klikom ovdje.
: 17.02.2015
Pregledano: 382
Odluka o izboru najpovoljnije ponude PV 01/14 - III - 406- /2014-
Odluku o izboru najpovoljnije ponude broj PV 01/14 - III - 406- /2014- možete pogledati ovde.
: 12.01.2015
Pregledano: 295
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke br. PV 01/14 - III
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke broj PV 01/14-III možete pogledati ovde.
: 17.11.2014
Pregledano: 361
Odluka o izboru najpovoljnije ponude PV 01/14 - II - 406-5/2014-
Odluku o izboru najpovoljnije ponude broj PV 01/14 - II - 406-5/2014-  možete pogledati ovde.
: 10.09.2014
Pregledano: 478
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom br. Š 06/14
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom br. Š 06/14 možete pogledati ovde.
: 04.08.2014
Pregledano: 401
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke br. PV 01/14 - II
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke broj PV 01/14-II možete pogledati ovde.
: 18.07.2014
Pregledano: 394
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke br. PV 05/14
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke broj PV 05/14 možete pogledati ovde.
: 23.06.2014
Pregledano: 374
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Š 04/14
Odluku o izboru najpovoljnije ponude Š 04/14 možete pogledati ovde.
: 17.06.2014
Pregledano: 326
Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke broj PV 04/14
Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke broj PV 04/14 možete pogledati ovde.
: 17.06.2014
Pregledano: 403
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom broj Š05/14
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom broj Š05/14 možete pogledati ovde.
: 10.06.2014
Pregledano: 379
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke br. PV 04/14
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke br. PV 04/14 možete pogledati ovde.
: 13.05.2014
Pregledano: 330
Odluka o izboru najpovoljnije ponude PV 02/14-I
Odluku o izboru najpovoljnije ponude PV 02/14 - I možete pogledati ovde.
: 08.05.2014
Pregledano: 274
Odluka o izboru najpovoljnije ponude PV 02/14-II
Odluku o izboru najpovoljnije ponude PV 02/14-II možete pogledati ovde.
: 08.05.2014
Pregledano: 290
Odluka o izboru najpovoljnije ponude PV 02/14-III
Odluku o izboru najpovoljnije ponude PV 02/14-III možete pogledati ovde.
: 08.05.2014
Pregledano: 235
Odluka o izboru najpovoljnije ponude PV 01/14
Odluku o izboru najpovoljnije ponude broj PV 01/14 možete pogledati ovde.
: 15.04.2014
Pregledano: 246
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Š 02/14
Odluku o izboru najpovoljnije ponude Š 02/14 možete pogledati ovde.
: 15.04.2014
Pregledano: 249
Poziv broj PV 03/14
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj PV 03/14 možete pogledati ovde.
: 04.04.2014
Pregledano: 361
Poziv za Otvoreni postupak javne nabavke br. PV 03-14
Poziv za Otvoreni postupak javne nabavke br. PV 03-14 možete pogledati ovde.
: 03.04.2014
Pregledano: 266
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Š 03/14
Odluku o izboru najpovoljnije ponude Š03/14 možete pogledati ovde.
: 28.03.2014
Pregledano: 290
Poziv broj PV 02/14
Poziv broj PV 02/14 na otvoreni postupak javne nabavke možete pogledati ovde.
: 18.03.2014
Pregledano: 597
Zahtjev broj Š 02/14
Zahtjev broj Š 02/14 za dostavljanje ponuda šopingom možete pogledati ovde.
: 18.03.2014
Pregledano: 382
Zahtjev broj Š 03/14
Zahtjev broj Š 03/14 za dostavljanje ponuda šopingom možete pogledati ovde.
: 18.03.2014
Pregledano: 374
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Š 01/14-I
Odluku o izboru najpovoljnije ponude broj Š 01/14-I možete pogledati ovde.
: 18.03.2014
Pregledano: 384
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Š 01/14-II
Odluku o izboru najpovoljnije ponue Š 01/14-II možete pogledati ovde.
: 18.03.2014
Pregledano: 528
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom Š01/14
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom Š01/14 možete pogledati ovde.
: 19.02.2014
Pregledano: 447
Poziv PV 01/14
Poziv za otvoreni postupak javne nabavk: Adaptacija Doma kulture u Pljevljima (Biblioteka, Muzej, Stepenice i Galerija) možete pogledati ovde.
: 14.02.2014
Pregledano: 571
Odluka o izboru najpovoljnije ponude P 09/13
Odluku o izboru najpovoljnije ponude P 09/13 možete pogledati ovde.
: 19.11.2013
Pregledano: 414
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Š 08/13
Odluku o izboru najpovoljnije ponude broj Š 08/13 možete pogledati ovde.
: 08.11.2013
Pregledano: 368
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Š 07/13 - II
Odluku o izboru najpovoljnije ponude Š 07/13 - II možete pogledati ovde.
: 01.11.2013
Pregledano: 339
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom br Š 06/13
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom broj Š 06/13 možete pogledati ovde.
: 16.10.2013
Pregledano: 381
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom br Š 08/13
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom br Š 08/13 možete pogledati ovde.
: 16.10.2013
Pregledano: 456
Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke Š 05/13
Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke Š 05/13 možete pogledati ovde.
: 08.10.2013
Pregledano: 331
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke broj PV 09/13
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke broj PV 09/13 možete pogledati ovde
: 08.10.2013
Pregledano: 458
Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Objekat za obradu vode i obnova glavnog vodovoda
Odluku o izboru najpovoljnije ponude za predmet javne nabavke: Objekat za obradu vode i obnova glavnog vodovoda, možete pogledati ovde.
: 16.09.2013
Pregledano: 507
Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Obnova glavnog vodovoda
Odluku o izboru najpovoljnije ponude za Obnovu glavnog vodovoda možete pogledati ovde.
: 16.09.2013
Pregledano: 510
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom, gdje su predmet javne nabavke Motorna vozila za posebne namjene, možete pogledati ovde.
: 16.09.2013
Pregledano: 443
Odluka o obustavi postupka javne nabavke br. PV 06/13
Odluku o obustavi postupka javne nabavke br. PV 06/13 možete pogledati ovde.
: 01.08.2013
Pregledano: 852
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke br. PV 08/13
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke br. PV 08/13 možete pogledati ovde.
: 01.08.2013
Pregledano: 503
Otvoreni postupak javne nabavke - Sanacija izvorišta Breznica (Nabavka i ugradnja opreme za hlorisanje vode)
Otvoreni postupak javne nabavke - Sanacija izvorišta Breznica (Nabavka i ugradnja opreme za hlorisanje vode) možete pogledati ovde.
: 23.07.2013
Pregledano: 567
Otovreni postupak javne nabavke - Bezolovni benzin i dizelsko gorivo
Otovreni postupak javne nabavke bezolovnog benzina i dizelskog goriva možete pogledati ovde.
: 04.06.2013
Pregledano: 502
Otovreni postupak javne nabavke - Usluge osiguranja od nesreće i zdravstveno osiguranje
Otovreni postupak javne nabavke - Usluge osiguranja od nesreće i zdravstveno osiguranje možete pogledati ovde.
: 04.06.2013
Pregledano: 410
Otvoreni postupak javne nabavke - Obnavljanje habajućeg sloja kolovoza i asfalt
Otvoreni postupak javne nabavke - Obnavljanje habaju'eg sloja kolovoza i asfalt možete pogledati ovde.
: 04.06.2013
Pregledano: 423
Javni poziv - Sanacija zgrade Opstine Pljevlja
Javni poziv - Sanacija zgrade Opštine Pljevlja možete pogledati ovde.
: 15.05.2013
Pregledano: 504
Najpovoljnija ponuda - Materijali za popravku puteva
Najpovoljniju ponudu na tenderu za  Materijale za popravku puteva možete pogledati ovde.
: 15.05.2013
Pregledano: 362
Najpovoljnija ponuda - Radovi na izgradnjii puteva
Najpovoljniju ponudu na tenderu za  Radove na izgradnjii puteva možete pogledati ovde.
: 15.05.2013
Pregledano: 318
Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke
Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke čiji je predmet: Ugradnja cjevastih propusta na opštinskim putevima možete pogledati ovde.
: 23.04.2013
Pregledano: 421
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke - asfaltiranje gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva možete pogledati ovde.
: 23.04.2013
Pregledano: 449
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom čiji je predmet: Radovi na izgradnji puteva, možete pogledati ovde.
: 23.04.2013
Pregledano: 411
Šoping metoda za cjevaste propuste
Šoping metodu  za ugradnju cjevastih propusta na opštinskim putevima možete pogledati ovde.
: 12.04.2013
Pregledano: 442
Tenderi za ugovoranje projektanta i izvođača radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
AddendumSupervision

Tendere za ugovoranje projektanta i izvođača radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda možete preuzeti na sledećim linkovima:

09.02.2013. Q&AWWTP Group 1 form 1 to 11;

2013 - OJS011-012804-en;

2013-OJS011-012805-en ;

2013-OJS011-012807-en ;

Addendum Colector;

AddendumWWTP[1];

AddendumSupervision; 

Ammendments_Q&A_Supervision Group1_1to9[1];

19.02.13_Q&AWWTP_Group2

...
: 12.02.2013
Pregledano: 1378
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Partiju 3
Odluku za urbanističke usluge i usluge izrade studije izvodljivosti koji su obuhvaćene ovom partijom možete u cijelosti vidjeti klikom ovde.
: 24.01.2013
Pregledano: 372
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Partiju 2
Odluku za Usluge urbanističkog planiranja i Usluge izrade studija izvodljivosti koji su obuhvaćene ovom partijom možete u cijelosti vidjeti klikom ovde.
: 24.01.2013
Pregledano: 279
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Partiju 1
Odluku za Usluge urbanističkog planiranja i Usluge izrade studija izvodljivosti koji su obuhvaćene ovom partijom možete u cijelosti vidjeti klikom ovde.
: 24.01.2013
Pregledano: 266
17.10.2017
Listu kandidata koji su predloženi za članove Komisije za raspodjelu sredstava Nevladinim organizacijama za 2017. godinu...
16.10.2017
Na osnovu člana 4. Odluke o studentskoj nagradi opštine Pljevlja ( „Službeni list CG-opštinski propisi", br....
09.10.2017
Izvještaj o javnoj raspravi za utvrđeni Nacrt DUP-a "Balibegovo brdo i Kupusište" možete pogledati OVDJE.
19.10.2017
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Pokrivanje staklenih kosih površina na Domu kulturure možete pogledati ovde.
19.10.2017
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavka korugovanih cijevi možete pogledati ovde.
17.10.2017
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Obezbeđenje telekomunikacionih servisa - broj postupka M 13/17 možete pogledati ovde.