Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - broj M13/19
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - broj M13/19 možete pogledati OVDJE.
: 12.06.2019
Pregledano: 20
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
: 07.06.2019
Pregledano: 16
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M13/19
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj M13/19 možete pogledati OVDJE.
: 05.06.2019
Pregledano: 11
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M12/19
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
: 03.06.2019
Pregledano: 18
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
: 25.04.2019
Pregledano: 239
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M1/19
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
: 22.04.2019
Pregledano: 322
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova za priključivanje Fontane na Trgu "13. juli" na vodovodnu, kanalizacionu i elektro mrežu i izradu obloge zidova fontane možete pogledati OVDJE.
: 15.04.2019
Pregledano: 579
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
: 15.04.2019
Pregledano: 569
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Nabavke travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledati ovdje.
: 12.04.2019
Pregledano: 570
Obavješetenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Obavješetenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova za priključenje Fontane na Trgu "13.juli" na vodovodnu, kanalizacionu i elektro mrežu i izradu obloge zidova fontane možete pogledati ovdje.
: 12.04.2019
Pregledano: 559
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - M11/19
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijsdnosti - Nabavka  travno djetelinske smješe (TDS) možete pogledati OVDJE.
: 09.04.2019
Pregledano: 43
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - M10/19
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova za priključenje Fontane na Trgu "13.juli" na vodovodnu, kanalizacionu i elektro mrežu i izradu obloge zidova fontane možete pogledati OVDJE.
: 05.04.2019
Pregledano: 33
Obavješetenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Revizija završnog računa za 2018. godinu
Obavješetenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Revizija završnog računa za 2018. godinu možete pogledati OVDJE.
: 01.04.2019
Pregledano: 51
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M09/19
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M09/19 možete pogledati OVDJE.
: 26.03.2019
Pregledano: 57
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - broj M07/19
Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti broj M07/19, možete pogledati OVDJE.
: 20.03.2019
Pregledano: 71
Obavješetenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavka vertikalne saobraćajne signalizacije
Obavješetenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavka vertikalne saobraćajne signalizacije možete pogledati OVDJE.
: 20.03.2019
Pregledano: 66
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M08/19
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M08/19, Nabavka vertikalne saobraćajne signalizacije, možete pogledati OVDJE.
: 13.03.2019
Pregledano: 64
Zahtjev za dostavljanje ponuda na nabavke male vrijednosti - M07/19
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Priprema materijala na pozajmištima za sanaciju puteva sa makadamskim kolovoznim zastorima broj M07/19, možete pogledati OVDJE.
: 07.03.2019
Pregledano: 86
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - broj 406-25/2019-6
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - broj 406-25/2019-3, Sprovođenja preventivne dezinsekcije - uništavanje komaraca, možete pogledati OVDJE.
: 04.03.2019
Pregledano: 64
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - broj 406-24/2019-3
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Priprema materijala na pozajmištima za sanaciju puteva sa makadamskim kolovoznim zastorima, možete pogledati OVDJE.
: 26.02.2019
Pregledano: 60
Zahtjev za dostavljanje ponuda na nabavke male vrijednosti - M06/19
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M06/19 - Sprovođenje preventivne dezinsekcije, uništavanje komaraca, možete pogledati OVDJE.
: 21.02.2019
Pregledano: 74
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI M05/19
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - PRIPREMA MATERIJALA NA POZAJMIŠTIMA ZA SANACIJU PUTEVA SA MAKADAMSKIM KOLOVOZNIM ZASTORIMA, broj  M 05/19 možete pogledati OVDJE.
: 20.02.2019
Pregledano: 72
Obavještenje o ishodu postupka - Nabavka usluga mobilne telefonije i mobilnog internetaa
Obavještenje o ishodu postupka - Nabavka usluga mobilne telefonije i mobilnog interneta možete pogledati ovde.
: 30.01.2019
Pregledano: 75
Obavještenje o ishodu postupka - Izrada i postavljanje scenografije za RTVPV
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izrada i postavljanje scenografije za RTVPV možete pogledati ovde.
: 25.01.2019
Pregledano: 77
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Nabavka usluga mobilne telefonije i mobilnog interneta
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Nabavka usluga mobilne telefonije i mobilnog interneta možete pogledati ovde.
: 24.01.2019
Pregledano: 66
Obavještenje o ishodu postupka - Nabavka kancelarijskog materijala i tonera za štampače
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Nabavka robe po parijama: Partija 1: Kancelarijski materijal,  Partija 2: Toneri, kertridži, riboni za štampače i kopir aparate možete pogledati ovde.
: 23.01.2019
Pregledano: 69
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Izrada i postavljanje scenografije za RTVPV
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Izrada i postavljanje scenografije za RTVPV možete pogledati ovde.
: 21.01.2019
Pregledano: 89
Obavještenje o ishodu postupka - Vršenje tehničkog pregleda objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Vršenje tehničkog pregleda objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Pljevljima možete pogledati ovde.
: 18.01.2019
Pregledano: 70
Zahtjev za dostavljanje ponuda - kancelariski materijal i toneri za štampače
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Partija 1: Kancelarijski materijal, Partija 2: Toneri, kertridži i riboni za štampače i kopir aparate, možete pogledati ovde.
: 17.01.2019
Pregledano: 77
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Vršenje tehničkog pregleda objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Vršenje tehničkog pregleda objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda možete pogledati ovde.
: 15.01.2019
Pregledano: 75
Obavještenje o ishodu postupka - Izvođenje radova na izgradnji zaštitne ograde na potpornim zidovima ulice Višegradska
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova na izgradnji zaštitne ograde na potpornim zidovima ulice Višegradska možete pogledati ovde.
: 13.12.2018
Pregledano: 89
Obavještenje o ishodu postupka - Ispitivanje-mjerenje kvaliteta vazduha-imisija, mjerenje buke i analiza površinskih voda
Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti -  Ispitivanje-mjerenje kvaliteta vazduha-imisija (nulto stanje), mjerenje buke (nulto stanje) i analiza površinskih voda (rijeka Ćehotina nizvodno od postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Pljevlja) možete pogledati ovde.
: 13.12.2018
Pregledano: 68
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Ispitivanje-mjerenje kvaliteta vazduha
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Ispitivanje-mjerenje kvaliteta vazduha-imisija (nulto stanje), mjerenje buke (nulto stanje) i analiza površinskih voda (rijeka Ćehotina nizvodno od postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Pljevlja) možete pogledati ovde.
: 07.12.2018
Pregledano: 76
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Izvođenje radova na izgradnji zaštitne ograde na potpornim zidovima ulice Višegradska
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - Izvođenje radova na izgradnji zaštitne ograde na potpornim zidovima ulice Višegradska možete pogledati ovde
: 07.12.2018
Pregledano: 65
Obavještenje o ishodu postupka - Obezbeđenje telekomunikacionih servisa
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Obezbjeđenje telekomunikacionih servisa možete pogledati ovde.
: 30.11.2018
Pregledano: 128
Obavještenje o ishodu postupka - Izvođenje radova na sanaciji postojećih seoskih vodovoda
Obavještenje o ishodu postupka za nabavku male vrijednosti - Izvođenje radova na sanaciji postojećih seoskih vodovoda možete pogledati ovde.
: 22.11.2018
Pregledano: 94
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Obezbjeđenje telekomunikacionih servisa
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - za obezbjeđenje telekomunikacionih servisa možete pogledati ovde.
: 20.11.2018
Pregledano: 126
Obavještenje o ishodu postupka - Izrada plana zaštite za objekte u vlasništvu opštine Pljevlja
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Izrada plana zaštite za objekte u vlasništvu opštine Pljevlja možete pogledati ovde.
: 16.11.2018
Pregledano: 58
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Izvođenje radova na sanaciji postojećih seoskih vodovoda M 40/18
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova na sanaciji postojećih seoskih vodovoda M 40/18 možete pogledati ovde.
: 16.11.2018
Pregledano: 58
Obavještenje o ishodu postupka - štampanje dvije knjige po partijama
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Štampanje dvije knjige po partijama:
Partija 1: ,,Sabrani radovi” Stevana Samardžića
Partija 2: ,,Mojkovačka bitka “ Ćamila Sijarića
možete pogledati ovde.
: 15.11.2018
Pregledano: 83
Obavještenje o ishodu postupka - Nabavka i isporuka svjetlećih dekorativnih elemenata
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavka i isporuka svjetlećih dekorativnih elemenatamožete pogledati ovde.
: 14.11.2018
Pregledano: 73
Obavještenje o ishodu postupka - Nabavka multimedijalne opreme za TV Pljevlja
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavka multimedijalne opreme za TV Pljevlja možete pogledati ovde.
: 14.11.2018
Pregledano: 76
Zahtjev za dostavljanje ponuda - štampanje dvije knjige ~Sabrani radovi~ i ~Mojkovačka bitka~

Zahtjev za dostavljanje ponuda - Štampanje dvije knjige po partijama:
Partija 1: ,,Sabrani radovi” Stevana Samardžića
Partija 2: ,,Mojkovačka bitka “ Ćamila Sijarića
možete pogledati ovde

: 13.11.2018
Pregledano: 104
Obavještenje o ishodu postupka - Dorada projekta i prilagođavanje postojećeg Glavnog projekta gradske toplane u Pljevljima
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Dorada projekta i prilagođavanje postojećeg Glavnog projekta gradske toplane u Pljevljima možete pogledati ovde.
: 13.11.2018
Pregledano: 82
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - broj 406-120/2018-4
Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti - broj 406-120/2018-4 možete pogledati OVDJE.
: 09.11.2018
Pregledano: 107
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M 38/17
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M 38/17 možete pogledati OVDJE.
: 09.11.2018
Pregledano: 90
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Dorada projekta i prilagođavanje postojećeg Glavnog projekta gradske toplane u Pljevljima
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Dorada projekta i prilagođavanje postojećeg Glavnog projekta gradske toplane u Pljevljima možete pogledati ovde.
: 08.11.2018
Pregledano: 90
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Nabavka multimedijalne opreme za TV Pljevlja
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Nabavka multimedijalne opreme za TV Pljevlja možete pogledati ovde.
: 08.11.2018
Pregledano: 100
Obavještenje o ishodu postupka - Dorada revizije projekta postojećeg Glavnog projekta gradske toplane u Pljevljima
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Dorada revizije projekta postojećeg Glavnog projekta gradske toplane u Pljevljima možete pogledati ovde.
: 29.10.2018
Pregledano: 97
Obavještenje o ishodu postupka - usluga izrade projekta Gradske toplane u Pljevljima
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti -  uslugu izrade projekta Gradske toplane u Pljevljima možete pogledati ovde.
: 29.10.2018
Pregledano: 96
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Dorada revizije projekta postojećeg Glavnog projekta gradske toplane
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Dorada revizije projekta postojećeg Glavnog projekta gradske toplane u Pljevljima možete pogledati ovde.
: 24.10.2018
Pregledano: 95
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Dorada projekta i prilagođavanje postojećeg Glavnog projekta gradske toplane
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Dorada projekta i prilagođavanje postojećeg Glavnog projekta gradske toplane u Pljevljima možete pogledati ovde.
: 24.10.2018
Pregledano: 99
Zahtjev za dostavljanje ponuda - izgradnja krila mosta preko Ćehotine u Brvenici i cijevastih propusta (Crljenice i Đ. Tara)
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti  - izgradnja krila mosta preko rijeke Ćehotine u Brvenici i cijevastih propusta na Zlodolu u Crljenicama i vodotoku Đatlovina u selu Đurđevića Tara možete pogledati ovde.
: 24.10.2018
Pregledano: 91
Obavještenje o ishodu postupka - Asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Pljevlja
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Pljevlja možete pogledati ovde.
: 22.10.2018
Pregledano: 74
Zahtjev za dostavljanje ponuda - asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Pljevlja
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Pljevlja možete pogledati ovde.
: 17.10.2018
Pregledano: 82
Obavještenje o ishodu postupka - Izvođenje radova na izgradnji vodovoda Gornja Brvenica IV faza
Obavještenje o ishodu postupka - Izvođenje  radova na izgradnji vodovoda Gornja Brvenica IV faza možete pogledati ovde.
: 09.10.2018
Pregledano: 99
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Izvođenje radova na izgradnji vodovoda Gornja Brvenica - IV faza M28
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Izvođenje radova na izgradnji vodovoda Gornja Brvenica - IV faza M28/18 možete pogledati ovde.
: 02.10.2018
Pregledano: 124
Obavještenje o ishodu postupka - Izvođenje radova na izgradnji vodovoda Gornja Brvenica
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova na izgradnji vodovoda Gornja Brvenica - IV faza, možete pogledati ovde.
: 18.09.2018
Pregledano: 91
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Izvođenje radova zgradnji vodovoda Gornja Brvenica - IV faza
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova na zgradnji vodovoda Gornja Brvenica - IV faza možete pogledati ovde.
: 11.09.2018
Pregledano: 117
Obavještenje o ishodu postupka - Izvođenje radova na TK instalacijama u ulici Kralja Petra
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova  na TK instalacijama u ulici Kralja Petra, na kraku od ulice Narodne Omladine do ulice Vuka Kneževića možete pogledati ovde.
: 05.09.2018
Pregledano: 126
Obavještenje o ishodu postupka - radovu na upajanju oluka u atmosfersku kanalizaciju u ulici Kralja Petra
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova na upajanju oluka u atmosfersku kanalizaciju u ulici Kralja Petra možete pogledati ovde.
: 03.09.2018
Pregledano: 115
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Izvođenje radova na TK instalacijama u ulici Kralja Petra
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova  na TK instalacijama u ulici Kralja Petra I ,možete pogledati ovde.
: 30.08.2018
Pregledano: 159
Obavještenje o ishodu postupka - Naknadni radovi na rekonstrukciji krova zgrade DPO Pljevalja
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti  - Naknadni radovi na rekonstrukciji krova zgrade društveno političkih organizacija Pljevalja možete pogledati ovde.
: 30.08.2018
Pregledano: 138
Obavještenje o ishodu postupka - Javna rasvjeta, centar grada
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Javna rasvjeta, centar grada možete pogledati ovde.
: 29.08.2018
Pregledano: 124
Obavještenje o ishodu postupka - Adaptacija ulice Kralja Petra, uređenje trga - rušenje poslovnih prostora
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova - Adaptacija ulice Kralja Petra, uređenje trga - rušenje poslovnih prostora možete pogledati ovde.
: 28.08.2018
Pregledano: 140
Zahtjev za dostavljanje ponuda - radova na upajanju oluka u atmosfersku kanalizaciju u ulici Kralja Petra
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti  - izvođenje radova na upajanju oluka u atmosfersku kanalizaciju u ulici Kralja Petra možete pogledati ovde.
: 28.08.2018
Pregledano: 41
Zahtjev za dostavljanje ponuda - naknadni radovi na krovu DPO
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - Naknadni radovi na rekonstrukciji krova zgrade društveno političkih organizacija Pljevalja možete pogledati ovde.
: 24.08.2018
Pregledano: 96
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Adaptacija ulice Kralja Petra, uređenje trga - rušenje poslovnih prostora
Zahtjev za dostavljanje ponuda  za nabavke male vrijednosti - adaptacija ulice Kralja Petra, uređenje trga - rušenje poslovnih prostora možete pogledati ovde.
: 20.08.2018
Pregledano: 115
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Javna rasvjeta, Centar grada
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - Javna rasvjeta, Centar grada možete pogledati ovde.
: 20.08.2018
Pregledano: 123
Obavještenje o ishodu postupka - Izrada Programa privremenih objekata za teritoriju
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izrada Programa privremenih objekata za teritoriju možete pogledati ovde.
: 16.08.2018
Pregledano: 121
Obavještenje o ishodu postupka - Izvođenje radova na adaptaciji ulice Kralja Petra, uređenje trga - gornji nivo
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova na adaptaciji ulice Kralja Petra, uređenje trga - gornji nivo možete pogledati ovde.
: 09.08.2018
Pregledano: 113
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Izrada Programa privremenih objekata za teritoriju
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Izrada Programa privremenih objekata za teritoriju možete pogledati ovde.
: 09.08.2018
Pregledano: 139
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Adaptacija ulice Kralja Petra, uređenje trga - gornji nivo
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Adaptacija ulice Kralja Petra, uređenje trga - gornji nivo možete pogledati ovde.
: 03.08.2018
Pregledano: 176
Obavještenje o ishodu postupka nabavke Vodovod Maoče – rezervoar Zarubice
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Vodovod "Maoče" – rezervoar "Zarubice" možete pogledati ovde.
: 03.08.2018
Pregledano: 308
Obavještenje o ishodu postupka - Naknadni radovi po zahtjevu tehnickog pregleda za Dom kulture u Pljevljima
Obavještenje o ishodu postupka - Naknadni radovi po zahtjevu tehnickog pregleda za Dom kulture u Pljevljima možete pogledati ovde.
: 01.08.2018
Pregledano: 100
Obavještenje o ishodu postupka - Sanacija krila mosta u Brvenici i cijevasti propusti na Zlodolu i Đurđevića Tari
Obavještenje o ishodu postupka - Sanacija krila mosta u Brvenici i cijevasti propusti na Zlodolu i Đurđevića Tari možete pogledati ovde.
: 01.08.2018
Pregledano: 110
Obavještenje o ishodu postupka - vodovod Boljanići - rezervoar Milakovci
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - vodovod Boljanići - rezervoar Milakovci možete pogledati ovde.
: 30.07.2018
Pregledano: 236
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Sanacija mosta u Brvenici i cijevastih propusta na Zlodolu
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Sanacija mosta u Brvenici i cijevastih propusta na Zlodolu i Đurđevića Tari možete pogledati ovde.
: 26.07.2018
Pregledano: 114
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Naknadni radovi po zahtjevu tehnickog pregleda za Dom kulture
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti  - Naknadni radovi po zahtjevu tehnickog pregleda za Dom kulture možete pogledati ovde.
: 25.07.2018
Pregledano: 113
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednoosti M 18/18
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednoosti br: M 18/18 Vodovod "Maoče" - rezervoar "Zarubice" možeti vidjeti klikom ovdje.
: 23.07.2018
Pregledano: 126
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Vodovod Boljanići - rezervoar Milakovci
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Vodovod Boljanići - rezervoar Milakovci možete pogledati OVDJE.
: 17.07.2018
Pregledano: 112
Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponuda broj M16/18
Izmjenu zahtjeva za dostavljanje ponuda broj M16/18 možete pogledati OVDJE.
: 12.07.2018
Pregledano: 116
ZAhtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti br. M 17/18 - Vodovod "Boljanići" - rezervoar Milakovci
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti br. M 17/18 - Vodovod "Boljanići" - rezervoar Milakovci možete pogledati OVDJE.
: 12.07.2018
Pregledano: 105
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI M 16/18
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M 16/18 - Osiguranje zaposlenih lica možete pogledati OVDJE.
: 10.07.2018
Pregledano: 94
Obavještenje o ishodu postupka - Izvođenje dodatnih radova na sistemu kamera i video nadzora na objektu Doma kulture u Pljevljima
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izvođenje dodatnih radova na sistemu kamera i video nadzora na objektu Doma kulture u Pljevljima možete pogledati ovde.
: 20.06.2018
Pregledano: 136
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Izvođenje dodatnih radova na sistemu kamera i video nadzora na objektu Doma kulture
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Izvođenje dodatnih radova na sistemu kamera i video nadzora na objektu Doma kulture u Pljevljima požete pogledati ovde.
: 14.06.2018
Pregledano: 133
Obavještenje o ishodu postupka hitne nabavke Sanacija krova zgrade DPO i zgrade Fonda PIO u Pljevljima
Obavještenje o ishodu postupka hitne nabavke -  Sanacija krova zgrade DPO i zgrade Fonda PIO u Pljevljima možete pogledati ovde.
: 07.06.2018
Pregledano: 143
Obavještenje o ishodu postupka nabavke saobraćajnih znakova
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete pogledati ovde.
: 06.06.2018
Pregledano: 142
Izmjena zahtjeva za dostavljanje punuda - Sanacija krova zgrade DPO i zgrade PIO
Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponuda za hitne nabake - Sanacija krova zgrade DPO i zgrade PIO možete pogledati ovde.
: 05.06.2018
Pregledano: 139
Zahtjev za dostavljanje ponuda za hitnu nabaku - Sanacija krova zgrade DPO i zgrade PIO
Zahtjev za dostavljanje ponuda za hitnu nabaku - Sanacija krova zgrade DPO i zgrade PIO možete pogledati ovde.
: 01.06.2018
Pregledano: 138
Izmjena zahtjeva za dostavljanje punuda - Nabavka saobraćajnih znakova
Izmjenu zahtjeva za dostavljanje punuda za nabavke male vrijednosti  - Nabavka saobraćajnih znakova možete pogledati ovde.
: 29.05.2018
Pregledano: 121
Zahtjev za dostavljanje punuda - Nabavka saobraćajnih znakova
Zahtjev za dostavljanje punuda za nabavke male vrijednosti - Nabavka  saobraćajnih znakova možete pogledati ovde.
: 25.05.2018
Pregledano: 118
Obavještenje o ishodu postupka nabavke - Radovi na instalaciji slabe struje i splinkera
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Radovi na instalaciji slabe struje i splinkera možete pogledati ovde.
: 08.05.2018
Pregledano: 112
Zahtjev za dostavljanje punuda - Radovi na instalaciji slabe struje i splinkera
Zahtjev za dostavljanje punuda za nabavke male vrijednosti - Radovi na instalaciji slabe struje i splinkera možete pogledati ovde.
: 03.05.2018
Pregledano: 130
Obavjestenje o ishodu postupka Izrada Glavnog projekta saobraćajnice ulice Narodne omladine
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izrada Glavnog projekta saobraćajnice ulice Narodne omladine možete pogledati ovde.
: 03.04.2018
Pregledano: 83
Zahtjev za dostavljanje punuda - Izrada Glavnog projekta saobraćajnice ulice Narodne omladine

Zahtjev za dostavljanje punuda - Izrada Glavnog projekta saobraćajnice ulice Narodne omladine možete pogledati ovde.

 Izmjenu zahtjeva možete pogledati ovde.

    Urbanističko tehnički uslovi

    Projektni zadatak

 

: 28.03.2018
Pregledano: 141
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke sadnog materijala
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavka sadnog materijala za formiranje novih zelenih površina i rekonstrukciju postojećih možete pogledati ovde.
: 26.03.2018
Pregledano: 128
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke - Revizija završnog računa budžeta 2017. godine
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Revizija završnog računa budžeta 2017. godine možete pogledati ovde.
: 22.03.2018
Pregledano: 121
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke - Naknadni radovi u Domu kulture: Narodna biblioteka, Muzička škola i Stepeništa
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Naknadni radovi u Domu kulture: Narodna biblioteka, Muzička škola i Stepeništa možete pogledati ovde.
: 16.03.2018
Pregledano: 142
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke - Dopunski radovi na Zavičajnom muzeju
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Dopunski radovi na Zavičajnom muzeju možete pogledati ovde.
: 16.03.2018
Pregledano: 126
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Revizija završnog računa za 2017. godinu

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - Revizija završnog računa za 2017. godinu možete pogledati ovde.

Izjava za ponuđače

: 16.03.2018
Pregledano: 150
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke - proboj više seoskih puteva
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti  - proboj više seoskih puteva - možete pogledati ovde.
: 15.03.2018
Pregledano: 141
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke - priprema materijala za nasipanje lokalnih i nekategorisanih puteva
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti  - priprema materijala za nasipanje lokalnih i nekategorisanih puteva - možete pogledati ovde.
: 15.03.2018
Pregledano: 133
Zahtjev za dostavljanje ponuda - dopunski radovi na Muzeju
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - dopunski radovi na Muzeju možete pogledati ovde.
: 09.03.2018
Pregledano: 158
Zahtjev za dostavljanje ponuda - dopunski radovi na Domu kulture: Narodna biblioteka, Muzička škola i Stepeništa
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti  - dopunski radovi na Domu kulture: Narodna biblioteka, Muzička škola i Stepeništa možete pogledati ovde.
: 09.03.2018
Pregledano: 153
Zahtjev za dostavljanje ponuda za proboj više seoskih puteva
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za proboj više seoskih puteva možete pogledati ovde.
: 06.03.2018
Pregledano: 141
Zahtjev za dostavljanje ponuda - priprema materijala za nasipanje lokalnih i nekategorisanih puteva
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - za pripremu materijala na pozajmištima za nasipanje lokalnih i nekategorisanih puteva, možete pogledati ovde.
: 06.03.2018
Pregledano: 161
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke - Sprovođenja preventivne dezinsekcije – uništavanje komaraca
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Sprovođenja preventivne dezinsekcije – uništavanje komaraca možete pogledati ovde.
: 27.02.2018
Pregledano: 413
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Sprovođenja preventivne dezinsekcije – uništavanje komaraca
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za - Sprovođenja preventivne dezinsekcije – uništavanje komaraca, možete pogledati ovde.
: 16.02.2018
Pregledano: 556
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke - ispitivanje instalacija na Domu kulture i izrada projekta
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Ispitivanje postojecih instalacija i Izrada projekta izvedenog stanja dijela objekta Doma kulture u Pljevljima možete pogledati ovde.
: 05.02.2018
Pregledano: 69
Obavještenje o ishodu postupka nabavke - mobilna telefonija
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti  - usluge mobilne telefonije i mobilnog interneta možete pogledati ovde.
: 30.01.2018
Pregledano: 158
Zahtjev za dostavljanje ponuda - ispitivanje instalacija na Domu kulture i izrada projekta
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Ispitivanje postojecih instalacija i Izrada projekta izvedenog stanja dijela objekta Doma kulture u Pljevljima možete pogledati ovde.
: 30.01.2018
Pregledano: 155
Zahtjev za dostavljanje ponuda - nabavka tonera za štampače

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku tonera za štampače i kopir aparate - možete pogledati ovde.

Pojašnjenje: U zahtjevu za nabavku tonera, pod stavkom 37, oznaka tonera je 106R02773, za štampač XEROX VorkCentre3025  

: 25.01.2018
Pregledano: 169
Zahtjev za dostavljanje ponuda - mobilna telefonija
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - za nabavku mobilne telefonije i mobilnog interneta možete pogledati ovde.
: 22.01.2018
Pregledano: 174
Obavještenje o ishodu postupka nabavke - Kancelarijski materijal i toneri
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za nabavku Kancelarijskog materijala i tonera za štampače možete pogledati ovde.
: 19.01.2018
Pregledano: 154
Pojašnjenje u vezi nabavke tonera i kertridža za štampače
Pojašnjenje u vezi nabavke male vrijednosti za nabavku tonera i kertridža za štampače možete pogledati ovde.
: 12.01.2018
Pregledano: 153
Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponuda - Kancelarijski materijal, toneri za štampače
Izmjenu zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Kancelarijski materijal, toneri, kertridži i riboni za štampače možete pogledati ovde.
: 11.01.2018
Pregledano: 169
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Kancelarijski materijal, toneri za štampače
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Partija 1: Kancelarijski materijal, Partija 2: Toneri,kertridži, riboni za štampače i kopir aparate  -  možete pogledati ovde.
: 09.01.2018
Pregledano: 196
Obavještenje o ishodu postupka nabavke - vodovod Boljanici
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova- Vodovod "Boljanići" - Sanacija glavnih cjevovoda Rajan-Grlić i Savine vode- Grlić  - možete pogledati ovde.
: 12.12.2017
Pregledano: 150
Obavještenje o ishodu postupka - Višenamjenska dvorana - naknadni radovi
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Višenamjenska dvorana sa pratecim sadrzajima - naknadni radovi, broj postupka M 19/17 možete pogledati ovde.
: 08.12.2017
Pregledano: 155
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Vodovod Boljanići
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - Vodovod "Boljanići" - Sanacija glavnih cjevovoda Rajan-Grlić i Savine vode- Grlić (broj postupka M 20/17), možete pogledati ovde.
: 07.12.2017
Pregledano: 163
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Višenamjenska dvorana M 19/17
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Višenamjenska dvorana sa pratećim sadržajima - naknadni radovi - broj postupka M 19/17 - možete pogledati ovde.
: 05.12.2017
Pregledano: 163
Obavještenje o ishodu postupka - Višenamjenska dvorana - dodatni radovi
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Višenamjenska dvorana sa pratecim sadrzajima - naknadni radovi. Broj postupka M 18/1, možete pogledati ovde.
: 01.12.2017
Pregledano: 143
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Višenamjenska dvorana naknadni radovi
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - .Višenamjenska dvorana sa pratecim sadrzajima-naknadni radovi. Broj postupka M 18/17 možete pogledati ovde.
: 27.11.2017
Pregledano: 154
Obavještenje o ishodu postupka - nabavka krplji i planin. štapova
Obavještenje o ishodu postupka za nabavku male vrijednosti - krplje i planinarski štapovi možete pogledati ovde.
: 23.11.2017
Pregledano: 152
Obavještenje o ishodu postupka -Višenamjenska dvorana sa pratecim sadrzajima M17/17
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti  - Višenamjenska dvorana sa pratecim sadrzajima-naknadni radovi, broj postupka M 17/17  možete pogledati ovde.
: 17.11.2017
Pregledano: 145
Zahtjev za dostavljanje ponuda - krplje i planinarski štapovi
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Krplje i planinarski štapovi možete pogledati ovde.
: 17.11.2017
Pregledano: 154
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Višenamjenska dvorana sa pratećim sadrzajima - naknadni radovi
Zahtjev za dostavljanje ponuda male vrijednosti  - -Višenamjenska dvorana sa pratecim sadrzajima-naknadni radovi, broj postupka M 17/17 možete pogledati ovde.
: 14.11.2017
Pregledano: 170
Obavještenje o ishodu postupka - Nabavka elemenata svejtlosne dekoracije
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavka i isporuka elemenata svejtlosne dekoracije broj M 16/17 možete pogledati ovde.
: 10.11.2017
Pregledano: 165
Obavještenje o ishodu postupka - višenamjenska dvorana
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti  - Višenamjenska dvorana sa pratecim sadrzajima - naknadni radovi možete pogledati ovde.
: 09.11.2017
Pregledano: 174
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Nabavka i isporuka elemenata svejtlosne dekoracije
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Nabavka i isporuka elemenata svejtlosne dekoracije možete pogledati ovde.
: 06.11.2017
Pregledano: 110
Zahtjev za dostavljanje ponuda - višenamjenska dvorana
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Višenamjenska dvorana sa pratecim sadrzajima-naknadni radovi, broj postupka M 15/17 možete pogledati ovde.
: 02.11.2017
Pregledano: 152
Obavještenje o ishodu postupka - toplovod Dom za stara lica
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova na toplovodnom priključku objekta Dom za stara lica u Pljevljima na glavnu kotlarnicu sportske dvorane"Ada".. Broj postupka M 14/17 možete pogledati ovde.
: 30.10.2017
Pregledano: 73
Obavještenje o ishodu postupka - ponuda Internet servisa
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti -  Obezbeđenje telekomunikacionih servisa. Broj postupka M 13/17 možete pogledati ovde
: 24.10.2017
Pregledano: 132
Zahtjev za dostavljanje ponuda - toplovod za Dom za stara lica
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova na toplovodnom priključku objekta Dom za stara lica u Pljevljima na glavnu kotlarnicu sportske dvorane"Ada".. Broj postupka M 14/17 možete pogledati ovde.
: 24.10.2017
Pregledano: 126
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izgradnja vodovoda "Maoče" - rezervoar "Selište" možete pogledati OVDJE.
: 23.10.2017
Pregledano: 141
Obavještenje o ishodu postupka - Nabavka korugovanih cijevi
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavka korugovanih cijevi možete pogledati ovde.
: 19.10.2017
Pregledano: 136
Obavještenje o ishodu postupka - Pokrivanje staklenih površina na Domu kulture
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Pokrivanje staklenih kosih površina na Domu kulturure možete pogledati ovde.
: 19.10.2017
Pregledano: 190
Zahtjev za dostavljanje ponuda za Internet
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Obezbeđenje telekomunikacionih servisa - broj postupka M 13/17 možete pogledati ovde.
: 17.10.2017
Pregledano: 127
Zahtjev za dostavljanje ponuda-Izgradnja vodovoda Maoče - rezervoar
Zahtjev za dostavljanje ponuda-Izgradnja vodovoda "Maoče" - rezervoar "Selište", broj postupka M 12/17 možete pogledati ovde.
: 16.10.2017
Pregledano: 135
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Postavljanje korugovanih cijevi
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Postavljanje korugovanih cijevi možete pogledati ovde.
: 12.10.2017
Pregledano: 154
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Višenamjenska dvorana sa pratećim sadržajem
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Višenamjenska dvorana sa pratećim sadržajem možete pogledati ovde.
: 12.10.2017
Pregledano: 135
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Pokrivanje staklenih kosih površina na Domu kulture
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za Pokrivanje staklenih kosih površina na Domu kulture možete pogledati ovdje.
: 10.10.2017
Pregledano: 149
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Višenamjenska dvorana sa pratećim sadržajima
Zahtjev za dostavljanje ponuda  za nabavke male vrijednosti - Višenamjenska dvorana sa pratećim sadržajima (naknadni radovi) možete pogledati ovdje.
: 06.10.2017
Pregledano: 153
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Višenamjenska dvorana (naknadni radovi)
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Višenamjenska dvorana (naknadni radovi) možete pogledati ovdje.
: 05.10.2017
Pregledano: 140
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - -Višenamjenska dvorana -naknadni radovi. Broj postupka M 08/17 možete pogledati OVDJE.
: 27.09.2017
Pregledano: 121
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Monografija MOSI-Pljevlja 2017.godine, broj nabavkeM 07/17 možete pogledati OVDJE.
: 27.09.2017
Pregledano: 187
Zahtjev za dostavljanje ponuda - stampanje Monografije MOSI Pljevlja
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za štampanje Monografije MOSI Pljevlja možete pogledati ovdje.
: 21.09.2017
Pregledano: 170
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Tehnički pregled Doma kulture
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Tehnički pregled Doma kulture možete pogledati ovdje.
: 13.09.2017
Pregledano: 165
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za uređenje stočne pijace u selu Rađevići
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za uređenje stočne pijace u selu Rađevići možete pogledati ovdje.
: 12.09.2017
Pregledano: 242
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Čišćenje korita rijeke Ćehotine
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za Čišćenje korita rijeke Ćehotine možete pogledati ovdje.
: 11.09.2017
Pregledano: 140
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i adaptaciji Doma kulture u Pljevljima možete pogledati OVDJE.
: 05.09.2017
Pregledano: 196
Zahtjev za dostavljanje ponuda za tehnički pregled Dom kulture
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - tehnički pregled Doma kulture u Pljevljima možete pogledati ovdje.
: 04.09.2017
Pregledano: 221
Zahtjev za dostavljanje ponuda za čišćenje korita rijeke Ćehotine
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za čišćenje korita rijeke Ćehotine možete pogledati ovdje.
: 04.09.2017
Pregledano: 159
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 406-118/2017-2
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za uređenje stočne pijace u selu Rađevići možete pogledati ovdje.
: 29.08.2017
Pregledano: 139
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 406-119/2017-1
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 406-119/2017-1 - Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i adaptaciji  Doma kulture u Pljevljima možete pogledate OVDJE.
: 28.08.2017
Pregledano: 153
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Obavještenje o ihodu postupka nabavke male vijednosti - Nabavka sadnog materijala možete pogledati OVDJE.
: 25.08.2017
Pregledano: 161
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Obavještenje o Nabavci korugovanih cijevi potrebnih za regulisanje odvodnjavanja kolovoznih površina na opštinskim putevima na području Opštine Pljevlja u 2017.godini možete pogledati OVDJE.

  

: 18.08.2017
Pregledano: 175
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti br. M 02/17 (Nabavka sadnog materijala)
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti br. M 02/17 (Nabavka sadnog materijala) možete preuzeti ovdje.
: 11.08.2017
Pregledano: 216
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku korugovanih cijevi potrebnih za regulisanje odvodnjavanja kolovoznih površina na opštinskim putevima na području Opštine Pljevlja u 2017.godini možete pogledati OVDJE.
: 10.08.2017
Pregledano: 703
Obavještenje o javnoj nabavci broj Š 07-15
Obavještenje o javnoj nabavci broj Š 07-15 možete pogledati ovde.
: 16.06.2015
Pregledano: 415
Obavještenje o javnoj nabavci broj Š 04-15
Obavještenje o javnoj nabavci broj Š 04-15 možete pogledati ovde.
: 16.06.2015
Pregledano: 372
Poziv broj PV 08/15
Poziv broj PV 08/15 za Otvoreni postupak javne nabavke možete pogledati ovde.
: 28.04.2015
Pregledano: 663
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke PV 03/15
Poziva broj PV 03/15 za otvoreni postupak javne nabavke možete pogledati klikom ovde.
: 18.03.2015
Pregledano: 494
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 02/15
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 02/15 možete pogledati klikom ovde.
: 18.03.2015
Pregledano: 225
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke 04/15
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke 04/15 možete pogleda klikom ovde.
: 18.03.2015
Pregledano: 356
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke 05/15
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke 05/15 možete pogledati klikom ovde.
: 18.03.2015
Pregledano: 302
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom možete pogledati klikom ovde.
: 18.03.2015
Pregledano: 326
Poziv broj PV 01/15 za otvoreni postupak javne nabavke
Poziv broj PV 01/15 za otvoreni postupak javne nabavke robe benzin i dizele goriva možete pogledati klikom ovde.
: 17.02.2015
Pregledano: 471
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom
Zahtjev za dostavljenje ponuda šopingom za nabavku robe geodetski, hidrografski, okeanografski i hidrološki instrumenti i aparati u cijelosti možete pogledati klikom ovde.
: 17.02.2015
Pregledano: 377
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom usluge Izrada planske dokumentacije po partijama u cijelosti možete vidjeti klikom ovdje.
: 17.02.2015
Pregledano: 478
Odluka o izboru najpovoljnije ponude PV 01/14 - III - 406- /2014-
Odluku o izboru najpovoljnije ponude broj PV 01/14 - III - 406- /2014- možete pogledati ovde.
: 12.01.2015
Pregledano: 385
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke br. PV 01/14 - III
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke broj PV 01/14-III možete pogledati ovde.
: 17.11.2014
Pregledano: 456
Odluka o izboru najpovoljnije ponude PV 01/14 - II - 406-5/2014-
Odluku o izboru najpovoljnije ponude broj PV 01/14 - II - 406-5/2014-  možete pogledati ovde.
: 10.09.2014
Pregledano: 580
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom br. Š 06/14
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom br. Š 06/14 možete pogledati ovde.
: 04.08.2014
Pregledano: 494
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke br. PV 01/14 - II
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke broj PV 01/14-II možete pogledati ovde.
: 18.07.2014
Pregledano: 433
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke br. PV 05/14
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke broj PV 05/14 možete pogledati ovde.
: 23.06.2014
Pregledano: 473
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Š 04/14
Odluku o izboru najpovoljnije ponude Š 04/14 možete pogledati ovde.
: 17.06.2014
Pregledano: 407
Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke broj PV 04/14
Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke broj PV 04/14 možete pogledati ovde.
: 17.06.2014
Pregledano: 499
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom broj Š05/14
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom broj Š05/14 možete pogledati ovde.
: 10.06.2014
Pregledano: 460
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke br. PV 04/14
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke br. PV 04/14 možete pogledati ovde.
: 13.05.2014
Pregledano: 348
Odluka o izboru najpovoljnije ponude PV 02/14-I
Odluku o izboru najpovoljnije ponude PV 02/14 - I možete pogledati ovde.
: 08.05.2014
Pregledano: 288
Odluka o izboru najpovoljnije ponude PV 02/14-II
Odluku o izboru najpovoljnije ponude PV 02/14-II možete pogledati ovde.
: 08.05.2014
Pregledano: 370
Odluka o izboru najpovoljnije ponude PV 02/14-III
Odluku o izboru najpovoljnije ponude PV 02/14-III možete pogledati ovde.
: 08.05.2014
Pregledano: 247
Odluka o izboru najpovoljnije ponude PV 01/14
Odluku o izboru najpovoljnije ponude broj PV 01/14 možete pogledati ovde.
: 15.04.2014
Pregledano: 274
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Š 02/14
Odluku o izboru najpovoljnije ponude Š 02/14 možete pogledati ovde.
: 15.04.2014
Pregledano: 258
Poziv broj PV 03/14
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj PV 03/14 možete pogledati ovde.
: 04.04.2014
Pregledano: 392
Poziv za Otvoreni postupak javne nabavke br. PV 03-14
Poziv za Otvoreni postupak javne nabavke br. PV 03-14 možete pogledati ovde.
: 03.04.2014
Pregledano: 288
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Š 03/14
Odluku o izboru najpovoljnije ponude Š03/14 možete pogledati ovde.
: 28.03.2014
Pregledano: 320
Poziv broj PV 02/14
Poziv broj PV 02/14 na otvoreni postupak javne nabavke možete pogledati ovde.
: 18.03.2014
Pregledano: 721
Zahtjev broj Š 02/14
Zahtjev broj Š 02/14 za dostavljanje ponuda šopingom možete pogledati ovde.
: 18.03.2014
Pregledano: 466
Zahtjev broj Š 03/14
Zahtjev broj Š 03/14 za dostavljanje ponuda šopingom možete pogledati ovde.
: 18.03.2014
Pregledano: 463
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Š 01/14-I
Odluku o izboru najpovoljnije ponude broj Š 01/14-I možete pogledati ovde.
: 18.03.2014
Pregledano: 475
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Š 01/14-II
Odluku o izboru najpovoljnije ponue Š 01/14-II možete pogledati ovde.
: 18.03.2014
Pregledano: 614
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom Š01/14
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom Š01/14 možete pogledati ovde.
: 19.02.2014
Pregledano: 544
Poziv PV 01/14
Poziv za otvoreni postupak javne nabavk: Adaptacija Doma kulture u Pljevljima (Biblioteka, Muzej, Stepenice i Galerija) možete pogledati ovde.
: 14.02.2014
Pregledano: 676
Odluka o izboru najpovoljnije ponude P 09/13
Odluku o izboru najpovoljnije ponude P 09/13 možete pogledati ovde.
: 19.11.2013
Pregledano: 440
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Š 08/13
Odluku o izboru najpovoljnije ponude broj Š 08/13 možete pogledati ovde.
: 08.11.2013
Pregledano: 462
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Š 07/13 - II
Odluku o izboru najpovoljnije ponude Š 07/13 - II možete pogledati ovde.
: 01.11.2013
Pregledano: 423
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom br Š 06/13
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom broj Š 06/13 možete pogledati ovde.
: 16.10.2013
Pregledano: 405
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom br Š 08/13
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom br Š 08/13 možete pogledati ovde.
: 16.10.2013
Pregledano: 553
Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke Š 05/13
Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke Š 05/13 možete pogledati ovde.
: 08.10.2013
Pregledano: 404
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke broj PV 09/13
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke broj PV 09/13 možete pogledati ovde
: 08.10.2013
Pregledano: 559
Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Objekat za obradu vode i obnova glavnog vodovoda
Odluku o izboru najpovoljnije ponude za predmet javne nabavke: Objekat za obradu vode i obnova glavnog vodovoda, možete pogledati ovde.
: 16.09.2013
Pregledano: 587
Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Obnova glavnog vodovoda
Odluku o izboru najpovoljnije ponude za Obnovu glavnog vodovoda možete pogledati ovde.
: 16.09.2013
Pregledano: 598
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom, gdje su predmet javne nabavke Motorna vozila za posebne namjene, možete pogledati ovde.
: 16.09.2013
Pregledano: 541
Odluka o obustavi postupka javne nabavke br. PV 06/13
Odluku o obustavi postupka javne nabavke br. PV 06/13 možete pogledati ovde.
: 01.08.2013
Pregledano: 945
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke br. PV 08/13
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke br. PV 08/13 možete pogledati ovde.
: 01.08.2013
Pregledano: 594
Otvoreni postupak javne nabavke - Sanacija izvorišta Breznica (Nabavka i ugradnja opreme za hlorisanje vode)
Otvoreni postupak javne nabavke - Sanacija izvorišta Breznica (Nabavka i ugradnja opreme za hlorisanje vode) možete pogledati ovde.
: 23.07.2013
Pregledano: 592
Otovreni postupak javne nabavke - Bezolovni benzin i dizelsko gorivo
Otovreni postupak javne nabavke bezolovnog benzina i dizelskog goriva možete pogledati ovde.
: 04.06.2013
Pregledano: 520
Otovreni postupak javne nabavke - Usluge osiguranja od nesreće i zdravstveno osiguranje
Otovreni postupak javne nabavke - Usluge osiguranja od nesreće i zdravstveno osiguranje možete pogledati ovde.
: 04.06.2013
Pregledano: 433
Otvoreni postupak javne nabavke - Obnavljanje habajućeg sloja kolovoza i asfalt
Otvoreni postupak javne nabavke - Obnavljanje habaju'eg sloja kolovoza i asfalt možete pogledati ovde.
: 04.06.2013
Pregledano: 440
Javni poziv - Sanacija zgrade Opstine Pljevlja
Javni poziv - Sanacija zgrade Opštine Pljevlja možete pogledati ovde.
: 15.05.2013
Pregledano: 539
Najpovoljnija ponuda - Materijali za popravku puteva
Najpovoljniju ponudu na tenderu za  Materijale za popravku puteva možete pogledati ovde.
: 15.05.2013
Pregledano: 370
Najpovoljnija ponuda - Radovi na izgradnjii puteva
Najpovoljniju ponudu na tenderu za  Radove na izgradnjii puteva možete pogledati ovde.
: 15.05.2013
Pregledano: 326
Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke
Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke čiji je predmet: Ugradnja cjevastih propusta na opštinskim putevima možete pogledati ovde.
: 23.04.2013
Pregledano: 446
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke - asfaltiranje gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva možete pogledati ovde.
: 23.04.2013
Pregledano: 474
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom čiji je predmet: Radovi na izgradnji puteva, možete pogledati ovde.
: 23.04.2013
Pregledano: 459
Šoping metoda za cjevaste propuste
Šoping metodu  za ugradnju cjevastih propusta na opštinskim putevima možete pogledati ovde.
: 12.04.2013
Pregledano: 467
Tenderi za ugovoranje projektanta i izvođača radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
AddendumSupervision

Tendere za ugovoranje projektanta i izvođača radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda možete preuzeti na sledećim linkovima:

09.02.2013. Q&AWWTP Group 1 form 1 to 11;

2013 - OJS011-012804-en;

2013-OJS011-012805-en ;

2013-OJS011-012807-en ;

Addendum Colector;

AddendumWWTP[1];

AddendumSupervision; 

Ammendments_Q&A_Supervision Group1_1to9[1];

19.02.13_Q&AWWTP_Group2

...
: 12.02.2013
Pregledano: 1605
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Partiju 3
Odluku za urbanističke usluge i usluge izrade studije izvodljivosti koji su obuhvaćene ovom partijom možete u cijelosti vidjeti klikom ovde.
: 24.01.2013
Pregledano: 378
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Partiju 2
Odluku za Usluge urbanističkog planiranja i Usluge izrade studija izvodljivosti koji su obuhvaćene ovom partijom možete u cijelosti vidjeti klikom ovde.
: 24.01.2013
Pregledano: 286
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Partiju 1
Odluku za Usluge urbanističkog planiranja i Usluge izrade studija izvodljivosti koji su obuhvaćene ovom partijom možete u cijelosti vidjeti klikom ovde.
: 24.01.2013
Pregledano: 271
07.06.2019
Predmet: Poziv za nevladine organizacije za učešće na obuci ,,Upravljanje projektnim ciklusom`` Opština Pljevlja...
06.06.2019
OPŠTINA PLJEVLJA U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ RASPISUJE:    KONKURS NEVLADINIM...
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
12.06.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - broj M13/19 možete pogledati OVDJE.
07.06.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
05.06.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj M13/19 možete pogledati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava