Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti -Izrada projekta unutrašnje arhitekture (enterijera) zgrade opštine Pljevlja sa projektima elektro i termotehničkih instalacija. PREUZMITE
: 23.08.2019
Pregledano: 9
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Izrada Glavnog projekta za izgradnju pristupne saobraćajnice na zaobilaznici Pljevlja – Prijepolje, od benzinske pumpe “Mat petrol” do poslovnog objekta “Laco elektro”, sa pripadajućom infrastrukturom. PREUZMITE

: 22.08.2019
Pregledano: 16
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Nabavka  kotlovskih cijevi Ø76x3,2x6000mm. PREUZMITE
: 22.08.2019
Pregledano: 12
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovoda Gornja Rudnica. PREUZMITE
: 22.08.2019
Pregledano: 12
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova na investicionom održavanju opštinskih puteva angažovanjem grejdera - PREUZMITE

: 22.08.2019
Pregledano: 4
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova na adaptaciji igrališta "Gagovića  imanje" PREUZMITE
: 22.08.2019
Pregledano: 5
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova na sanaciji vodoizvorišta ( bunara ) u mjestu Gotovuša kod Pljevalja možete vidjeti klikom OVDJE.
: 22.07.2019
Pregledano: 50
Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti
Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti - Sanacija ravnog krova zgade SO možete vidjeti klikom OVDJE.
: 22.07.2019
Pregledano: 33
Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

Obavještenje  ishodu postpka male vrijednosti -  Usluge kolektivnog  osiguranja 334 zaposlenih u Opštini Pljevlja i 60 kod korisnika budžeta, ukupno 394 radnika možete vidjeti klikom OVDJE.

: 22.07.2019
Pregledano: 26
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Obavještenje o ishodu postuupka nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova na izgradnji vodovoda "Maoče" - rezervoar "Borčani" možete vidjeti klikom OVDJE.
: 19.07.2019
Pregledano: 44
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova na izgradnji cjevovoda od Zborne gromile  do lokacije rezervoara Boljanići i Rosulje, MZ Boljanići možete vidjeti klikom OVDJE.
: 19.07.2019
Pregledano: 28
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Osiguranje zaposlnoh lica možete vidjeti klikom OVDJE.
: 16.07.2019
Pregledano: 36
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Sanacija ravnog krova zgrade SO
Zahtjev za dostavljanje ponuda za Sanaciju ravnog krova zgrade SO možete pogledati klikom OVDJE.
: 11.07.2019
Pregledano: 33
Zahtjev za dostavljanje ponuda za izvođenje radova na izgradni cjevovoda
Zahtjev za dostavljanje ponuda za Izvođenje radova na izgradnji cjevovoda od Zborne gromile do lokacije rezervoara Boljanići i Rosulje, MZ Boljanići. Broj postupka M 17/19 možete pogledati OVDJE.
: 11.07.2019
Pregledano: 26
Zahtjev za dostavljanje ponuda za izvođenje radova na izgradnji vodovoda
Zahtjev za dostavljanje ponuda za izvođenje radova na izgradnji vodovoda "Maoče" - rezervoar "Borčani" možete pogledati klikom OVDJE.
: 11.07.2019
Pregledano: 25
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj - Izvođenje radova na sanaciji vodoizvorišta (bunara) u mjestu Gotovuša kod Pljevalja možete pogledati klikom OVDJE.
: 08.07.2019
Pregledano: 40
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - broj M13/19
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - broj M13/19 možete pogledati OVDJE.
: 12.06.2019
Pregledano: 67
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
: 07.06.2019
Pregledano: 57
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M13/19
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj M13/19 možete pogledati OVDJE.
: 05.06.2019
Pregledano: 38
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M12/19
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
: 03.06.2019
Pregledano: 39
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
: 25.04.2019
Pregledano: 289
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M1/19
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
: 22.04.2019
Pregledano: 369
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova za priključivanje Fontane na Trgu "13. juli" na vodovodnu, kanalizacionu i elektro mrežu i izradu obloge zidova fontane možete pogledati OVDJE.
: 15.04.2019
Pregledano: 638
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
: 15.04.2019
Pregledano: 625
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Nabavke travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledati ovdje.
: 12.04.2019
Pregledano: 616
Obavješetenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Obavješetenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova za priključenje Fontane na Trgu "13.juli" na vodovodnu, kanalizacionu i elektro mrežu i izradu obloge zidova fontane možete pogledati ovdje.
: 12.04.2019
Pregledano: 606
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - M11/19
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijsdnosti - Nabavka  travno djetelinske smješe (TDS) možete pogledati OVDJE.
: 09.04.2019
Pregledano: 68
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - M10/19
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova za priključenje Fontane na Trgu "13.juli" na vodovodnu, kanalizacionu i elektro mrežu i izradu obloge zidova fontane možete pogledati OVDJE.
: 05.04.2019
Pregledano: 56
Obavješetenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Revizija završnog računa za 2018. godinu
Obavješetenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Revizija završnog računa za 2018. godinu možete pogledati OVDJE.
: 01.04.2019
Pregledano: 71
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M09/19
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M09/19 možete pogledati OVDJE.
: 26.03.2019
Pregledano: 80
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - broj M07/19
Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti broj M07/19, možete pogledati OVDJE.
: 20.03.2019
Pregledano: 107
Obavješetenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavka vertikalne saobraćajne signalizacije
Obavješetenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavka vertikalne saobraćajne signalizacije možete pogledati OVDJE.
: 20.03.2019
Pregledano: 98
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M08/19
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M08/19, Nabavka vertikalne saobraćajne signalizacije, možete pogledati OVDJE.
: 13.03.2019
Pregledano: 92
Zahtjev za dostavljanje ponuda na nabavke male vrijednosti - M07/19
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Priprema materijala na pozajmištima za sanaciju puteva sa makadamskim kolovoznim zastorima broj M07/19, možete pogledati OVDJE.
: 07.03.2019
Pregledano: 120
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - broj 406-25/2019-6
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - broj 406-25/2019-3, Sprovođenja preventivne dezinsekcije - uništavanje komaraca, možete pogledati OVDJE.
: 04.03.2019
Pregledano: 99
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - broj 406-24/2019-3
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Priprema materijala na pozajmištima za sanaciju puteva sa makadamskim kolovoznim zastorima, možete pogledati OVDJE.
: 26.02.2019
Pregledano: 91
Zahtjev za dostavljanje ponuda na nabavke male vrijednosti - M06/19
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M06/19 - Sprovođenje preventivne dezinsekcije, uništavanje komaraca, možete pogledati OVDJE.
: 21.02.2019
Pregledano: 110
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI M05/19
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - PRIPREMA MATERIJALA NA POZAJMIŠTIMA ZA SANACIJU PUTEVA SA MAKADAMSKIM KOLOVOZNIM ZASTORIMA, broj  M 05/19 možete pogledati OVDJE.
: 20.02.2019
Pregledano: 102
Obavještenje o ishodu postupka - Nabavka usluga mobilne telefonije i mobilnog internetaa
Obavještenje o ishodu postupka - Nabavka usluga mobilne telefonije i mobilnog interneta možete pogledati ovde.
: 30.01.2019
Pregledano: 98
Obavještenje o ishodu postupka - Izrada i postavljanje scenografije za RTVPV
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izrada i postavljanje scenografije za RTVPV možete pogledati ovde.
: 25.01.2019
Pregledano: 96
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Nabavka usluga mobilne telefonije i mobilnog interneta
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Nabavka usluga mobilne telefonije i mobilnog interneta možete pogledati ovde.
: 24.01.2019
Pregledano: 96
Obavještenje o ishodu postupka - Nabavka kancelarijskog materijala i tonera za štampače
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Nabavka robe po parijama: Partija 1: Kancelarijski materijal,  Partija 2: Toneri, kertridži, riboni za štampače i kopir aparate možete pogledati ovde.
: 23.01.2019
Pregledano: 99
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Izrada i postavljanje scenografije za RTVPV
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Izrada i postavljanje scenografije za RTVPV možete pogledati ovde.
: 21.01.2019
Pregledano: 114
Obavještenje o ishodu postupka - Vršenje tehničkog pregleda objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Vršenje tehničkog pregleda objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Pljevljima možete pogledati ovde.
: 18.01.2019
Pregledano: 89
Zahtjev za dostavljanje ponuda - kancelariski materijal i toneri za štampače
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Partija 1: Kancelarijski materijal, Partija 2: Toneri, kertridži i riboni za štampače i kopir aparate, možete pogledati ovde.
: 17.01.2019
Pregledano: 99
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Vršenje tehničkog pregleda objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Vršenje tehničkog pregleda objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda možete pogledati ovde.
: 15.01.2019
Pregledano: 103
Obavještenje o ishodu postupka - Izvođenje radova na izgradnji zaštitne ograde na potpornim zidovima ulice Višegradska
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova na izgradnji zaštitne ograde na potpornim zidovima ulice Višegradska možete pogledati ovde.
: 13.12.2018
Pregledano: 120
Obavještenje o ishodu postupka - Ispitivanje-mjerenje kvaliteta vazduha-imisija, mjerenje buke i analiza površinskih voda
Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti -  Ispitivanje-mjerenje kvaliteta vazduha-imisija (nulto stanje), mjerenje buke (nulto stanje) i analiza površinskih voda (rijeka Ćehotina nizvodno od postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Pljevlja) možete pogledati ovde.
: 13.12.2018
Pregledano: 91
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Ispitivanje-mjerenje kvaliteta vazduha
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Ispitivanje-mjerenje kvaliteta vazduha-imisija (nulto stanje), mjerenje buke (nulto stanje) i analiza površinskih voda (rijeka Ćehotina nizvodno od postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Pljevlja) možete pogledati ovde.
: 07.12.2018
Pregledano: 119
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Izvođenje radova na izgradnji zaštitne ograde na potpornim zidovima ulice Višegradska
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - Izvođenje radova na izgradnji zaštitne ograde na potpornim zidovima ulice Višegradska možete pogledati ovde
: 07.12.2018
Pregledano: 87
Obavještenje o ishodu postupka - Obezbeđenje telekomunikacionih servisa
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Obezbjeđenje telekomunikacionih servisa možete pogledati ovde.
: 30.11.2018
Pregledano: 174
Obavještenje o ishodu postupka - Izvođenje radova na sanaciji postojećih seoskih vodovoda
Obavještenje o ishodu postupka za nabavku male vrijednosti - Izvođenje radova na sanaciji postojećih seoskih vodovoda možete pogledati ovde.
: 22.11.2018
Pregledano: 126
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Obezbjeđenje telekomunikacionih servisa
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - za obezbjeđenje telekomunikacionih servisa možete pogledati ovde.
: 20.11.2018
Pregledano: 155
Obavještenje o ishodu postupka - Izrada plana zaštite za objekte u vlasništvu opštine Pljevlja
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Izrada plana zaštite za objekte u vlasništvu opštine Pljevlja možete pogledati ovde.
: 16.11.2018
Pregledano: 75
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Izvođenje radova na sanaciji postojećih seoskih vodovoda M 40/18
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova na sanaciji postojećih seoskih vodovoda M 40/18 možete pogledati ovde.
: 16.11.2018
Pregledano: 79
Obavještenje o ishodu postupka - štampanje dvije knjige po partijama
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Štampanje dvije knjige po partijama:
Partija 1: ,,Sabrani radovi” Stevana Samardžića
Partija 2: ,,Mojkovačka bitka “ Ćamila Sijarića
možete pogledati ovde.
: 15.11.2018
Pregledano: 100
Obavještenje o ishodu postupka - Nabavka i isporuka svjetlećih dekorativnih elemenata
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavka i isporuka svjetlećih dekorativnih elemenatamožete pogledati ovde.
: 14.11.2018
Pregledano: 95
Obavještenje o ishodu postupka - Nabavka multimedijalne opreme za TV Pljevlja
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavka multimedijalne opreme za TV Pljevlja možete pogledati ovde.
: 14.11.2018
Pregledano: 99
Zahtjev za dostavljanje ponuda - štampanje dvije knjige ~Sabrani radovi~ i ~Mojkovačka bitka~

Zahtjev za dostavljanje ponuda - Štampanje dvije knjige po partijama:
Partija 1: ,,Sabrani radovi” Stevana Samardžića
Partija 2: ,,Mojkovačka bitka “ Ćamila Sijarića
možete pogledati ovde

: 13.11.2018
Pregledano: 135
Obavještenje o ishodu postupka - Dorada projekta i prilagođavanje postojećeg Glavnog projekta gradske toplane u Pljevljima
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Dorada projekta i prilagođavanje postojećeg Glavnog projekta gradske toplane u Pljevljima možete pogledati ovde.
: 13.11.2018
Pregledano: 106
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - broj 406-120/2018-4
Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti - broj 406-120/2018-4 možete pogledati OVDJE.
: 09.11.2018
Pregledano: 129
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M 38/17
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M 38/17 možete pogledati OVDJE.
: 09.11.2018
Pregledano: 106
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Dorada projekta i prilagođavanje postojećeg Glavnog projekta gradske toplane u Pljevljima
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Dorada projekta i prilagođavanje postojećeg Glavnog projekta gradske toplane u Pljevljima možete pogledati ovde.
: 08.11.2018
Pregledano: 114
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Nabavka multimedijalne opreme za TV Pljevlja
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Nabavka multimedijalne opreme za TV Pljevlja možete pogledati ovde.
: 08.11.2018
Pregledano: 121
Obavještenje o ishodu postupka - Dorada revizije projekta postojećeg Glavnog projekta gradske toplane u Pljevljima
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Dorada revizije projekta postojećeg Glavnog projekta gradske toplane u Pljevljima možete pogledati ovde.
: 29.10.2018
Pregledano: 116
Obavještenje o ishodu postupka - usluga izrade projekta Gradske toplane u Pljevljima
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti -  uslugu izrade projekta Gradske toplane u Pljevljima možete pogledati ovde.
: 29.10.2018
Pregledano: 114
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Dorada revizije projekta postojećeg Glavnog projekta gradske toplane
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Dorada revizije projekta postojećeg Glavnog projekta gradske toplane u Pljevljima možete pogledati ovde.
: 24.10.2018
Pregledano: 115
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Dorada projekta i prilagođavanje postojećeg Glavnog projekta gradske toplane
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Dorada projekta i prilagođavanje postojećeg Glavnog projekta gradske toplane u Pljevljima možete pogledati ovde.
: 24.10.2018
Pregledano: 121
Zahtjev za dostavljanje ponuda - izgradnja krila mosta preko Ćehotine u Brvenici i cijevastih propusta (Crljenice i Đ. Tara)
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti  - izgradnja krila mosta preko rijeke Ćehotine u Brvenici i cijevastih propusta na Zlodolu u Crljenicama i vodotoku Đatlovina u selu Đurđevića Tara možete pogledati ovde.
: 24.10.2018
Pregledano: 111
Obavještenje o ishodu postupka - Asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Pljevlja
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Pljevlja možete pogledati ovde.
: 22.10.2018
Pregledano: 91
Zahtjev za dostavljanje ponuda - asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Pljevlja
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Pljevlja možete pogledati ovde.
: 17.10.2018
Pregledano: 93
Obavještenje o ishodu postupka - Izvođenje radova na izgradnji vodovoda Gornja Brvenica IV faza
Obavještenje o ishodu postupka - Izvođenje  radova na izgradnji vodovoda Gornja Brvenica IV faza možete pogledati ovde.
: 09.10.2018
Pregledano: 111
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Izvođenje radova na izgradnji vodovoda Gornja Brvenica - IV faza M28
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Izvođenje radova na izgradnji vodovoda Gornja Brvenica - IV faza M28/18 možete pogledati ovde.
: 02.10.2018
Pregledano: 171
Obavještenje o ishodu postupka - Izvođenje radova na izgradnji vodovoda Gornja Brvenica
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova na izgradnji vodovoda Gornja Brvenica - IV faza, možete pogledati ovde.
: 18.09.2018
Pregledano: 113
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Izvođenje radova zgradnji vodovoda Gornja Brvenica - IV faza
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova na zgradnji vodovoda Gornja Brvenica - IV faza možete pogledati ovde.
: 11.09.2018
Pregledano: 136
Obavještenje o ishodu postupka - Izvođenje radova na TK instalacijama u ulici Kralja Petra
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova  na TK instalacijama u ulici Kralja Petra, na kraku od ulice Narodne Omladine do ulice Vuka Kneževića možete pogledati ovde.
: 05.09.2018
Pregledano: 138
Obavještenje o ishodu postupka - radovu na upajanju oluka u atmosfersku kanalizaciju u ulici Kralja Petra
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova na upajanju oluka u atmosfersku kanalizaciju u ulici Kralja Petra možete pogledati ovde.
: 03.09.2018
Pregledano: 133
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Izvođenje radova na TK instalacijama u ulici Kralja Petra
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova  na TK instalacijama u ulici Kralja Petra I ,možete pogledati ovde.
: 30.08.2018
Pregledano: 176
Obavještenje o ishodu postupka - Naknadni radovi na rekonstrukciji krova zgrade DPO Pljevalja
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti  - Naknadni radovi na rekonstrukciji krova zgrade društveno političkih organizacija Pljevalja možete pogledati ovde.
: 30.08.2018
Pregledano: 155
Obavještenje o ishodu postupka - Javna rasvjeta, centar grada
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Javna rasvjeta, centar grada možete pogledati ovde.
: 29.08.2018
Pregledano: 147
Obavještenje o ishodu postupka - Adaptacija ulice Kralja Petra, uređenje trga - rušenje poslovnih prostora
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova - Adaptacija ulice Kralja Petra, uređenje trga - rušenje poslovnih prostora možete pogledati ovde.
: 28.08.2018
Pregledano: 160
Zahtjev za dostavljanje ponuda - radova na upajanju oluka u atmosfersku kanalizaciju u ulici Kralja Petra
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti  - izvođenje radova na upajanju oluka u atmosfersku kanalizaciju u ulici Kralja Petra možete pogledati ovde.
: 28.08.2018
Pregledano: 44
Zahtjev za dostavljanje ponuda - naknadni radovi na krovu DPO
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - Naknadni radovi na rekonstrukciji krova zgrade društveno političkih organizacija Pljevalja možete pogledati ovde.
: 24.08.2018
Pregledano: 111
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Adaptacija ulice Kralja Petra, uređenje trga - rušenje poslovnih prostora
Zahtjev za dostavljanje ponuda  za nabavke male vrijednosti - adaptacija ulice Kralja Petra, uređenje trga - rušenje poslovnih prostora možete pogledati ovde.
: 20.08.2018
Pregledano: 139
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Javna rasvjeta, Centar grada
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - Javna rasvjeta, Centar grada možete pogledati ovde.
: 20.08.2018
Pregledano: 144
Obavještenje o ishodu postupka - Izrada Programa privremenih objekata za teritoriju
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izrada Programa privremenih objekata za teritoriju možete pogledati ovde.
: 16.08.2018
Pregledano: 139
Obavještenje o ishodu postupka - Izvođenje radova na adaptaciji ulice Kralja Petra, uređenje trga - gornji nivo
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova na adaptaciji ulice Kralja Petra, uređenje trga - gornji nivo možete pogledati ovde.
: 09.08.2018
Pregledano: 138
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Izrada Programa privremenih objekata za teritoriju
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Izrada Programa privremenih objekata za teritoriju možete pogledati ovde.
: 09.08.2018
Pregledano: 166
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Adaptacija ulice Kralja Petra, uređenje trga - gornji nivo
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Adaptacija ulice Kralja Petra, uređenje trga - gornji nivo možete pogledati ovde.
: 03.08.2018
Pregledano: 204
Obavještenje o ishodu postupka nabavke Vodovod Maoče – rezervoar Zarubice
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Vodovod "Maoče" – rezervoar "Zarubice" možete pogledati ovde.
: 03.08.2018
Pregledano: 378
Obavještenje o ishodu postupka - Naknadni radovi po zahtjevu tehnickog pregleda za Dom kulture u Pljevljima
Obavještenje o ishodu postupka - Naknadni radovi po zahtjevu tehnickog pregleda za Dom kulture u Pljevljima možete pogledati ovde.
: 01.08.2018
Pregledano: 109
Obavještenje o ishodu postupka - Sanacija krila mosta u Brvenici i cijevasti propusti na Zlodolu i Đurđevića Tari
Obavještenje o ishodu postupka - Sanacija krila mosta u Brvenici i cijevasti propusti na Zlodolu i Đurđevića Tari možete pogledati ovde.
: 01.08.2018
Pregledano: 132
Obavještenje o ishodu postupka - vodovod Boljanići - rezervoar Milakovci
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - vodovod Boljanići - rezervoar Milakovci možete pogledati ovde.
: 30.07.2018
Pregledano: 290
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Sanacija mosta u Brvenici i cijevastih propusta na Zlodolu
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Sanacija mosta u Brvenici i cijevastih propusta na Zlodolu i Đurđevića Tari možete pogledati ovde.
: 26.07.2018
Pregledano: 130
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Naknadni radovi po zahtjevu tehnickog pregleda za Dom kulture
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti  - Naknadni radovi po zahtjevu tehnickog pregleda za Dom kulture možete pogledati ovde.
: 25.07.2018
Pregledano: 137
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednoosti M 18/18
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednoosti br: M 18/18 Vodovod "Maoče" - rezervoar "Zarubice" možeti vidjeti klikom ovdje.
: 23.07.2018
Pregledano: 145
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Vodovod Boljanići - rezervoar Milakovci
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Vodovod Boljanići - rezervoar Milakovci možete pogledati OVDJE.
: 17.07.2018
Pregledano: 126
Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponuda broj M16/18
Izmjenu zahtjeva za dostavljanje ponuda broj M16/18 možete pogledati OVDJE.
: 12.07.2018
Pregledano: 127
ZAhtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti br. M 17/18 - Vodovod "Boljanići" - rezervoar Milakovci
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti br. M 17/18 - Vodovod "Boljanići" - rezervoar Milakovci možete pogledati OVDJE.
: 12.07.2018
Pregledano: 129
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI M 16/18
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M 16/18 - Osiguranje zaposlenih lica možete pogledati OVDJE.
: 10.07.2018
Pregledano: 109
Obavještenje o ishodu postupka - Izvođenje dodatnih radova na sistemu kamera i video nadzora na objektu Doma kulture u Pljevljima
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izvođenje dodatnih radova na sistemu kamera i video nadzora na objektu Doma kulture u Pljevljima možete pogledati ovde.
: 20.06.2018
Pregledano: 152
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Izvođenje dodatnih radova na sistemu kamera i video nadzora na objektu Doma kulture
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Izvođenje dodatnih radova na sistemu kamera i video nadzora na objektu Doma kulture u Pljevljima požete pogledati ovde.
: 14.06.2018
Pregledano: 146
Obavještenje o ishodu postupka hitne nabavke Sanacija krova zgrade DPO i zgrade Fonda PIO u Pljevljima
Obavještenje o ishodu postupka hitne nabavke -  Sanacija krova zgrade DPO i zgrade Fonda PIO u Pljevljima možete pogledati ovde.
: 07.06.2018
Pregledano: 161
Obavještenje o ishodu postupka nabavke saobraćajnih znakova
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete pogledati ovde.
: 06.06.2018
Pregledano: 158
Izmjena zahtjeva za dostavljanje punuda - Sanacija krova zgrade DPO i zgrade PIO
Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponuda za hitne nabake - Sanacija krova zgrade DPO i zgrade PIO možete pogledati ovde.
: 05.06.2018
Pregledano: 161
Zahtjev za dostavljanje ponuda za hitnu nabaku - Sanacija krova zgrade DPO i zgrade PIO
Zahtjev za dostavljanje ponuda za hitnu nabaku - Sanacija krova zgrade DPO i zgrade PIO možete pogledati ovde.
: 01.06.2018
Pregledano: 146
Izmjena zahtjeva za dostavljanje punuda - Nabavka saobraćajnih znakova
Izmjenu zahtjeva za dostavljanje punuda za nabavke male vrijednosti  - Nabavka saobraćajnih znakova možete pogledati ovde.
: 29.05.2018
Pregledano: 136
Zahtjev za dostavljanje punuda - Nabavka saobraćajnih znakova
Zahtjev za dostavljanje punuda za nabavke male vrijednosti - Nabavka  saobraćajnih znakova možete pogledati ovde.
: 25.05.2018
Pregledano: 135
Obavještenje o ishodu postupka nabavke - Radovi na instalaciji slabe struje i splinkera
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Radovi na instalaciji slabe struje i splinkera možete pogledati ovde.
: 08.05.2018
Pregledano: 128
Zahtjev za dostavljanje punuda - Radovi na instalaciji slabe struje i splinkera
Zahtjev za dostavljanje punuda za nabavke male vrijednosti - Radovi na instalaciji slabe struje i splinkera možete pogledati ovde.
: 03.05.2018
Pregledano: 148
Obavjestenje o ishodu postupka Izrada Glavnog projekta saobraćajnice ulice Narodne omladine
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izrada Glavnog projekta saobraćajnice ulice Narodne omladine možete pogledati ovde.
: 03.04.2018
Pregledano: 89
Zahtjev za dostavljanje punuda - Izrada Glavnog projekta saobraćajnice ulice Narodne omladine

Zahtjev za dostavljanje punuda - Izrada Glavnog projekta saobraćajnice ulice Narodne omladine možete pogledati ovde.

 Izmjenu zahtjeva možete pogledati ovde.

    Urbanističko tehnički uslovi

    Projektni zadatak

 

: 28.03.2018
Pregledano: 156
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke sadnog materijala
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavka sadnog materijala za formiranje novih zelenih površina i rekonstrukciju postojećih možete pogledati ovde.
: 26.03.2018
Pregledano: 146
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke - Revizija završnog računa budžeta 2017. godine
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Revizija završnog računa budžeta 2017. godine možete pogledati ovde.
: 22.03.2018
Pregledano: 134
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke - Naknadni radovi u Domu kulture: Narodna biblioteka, Muzička škola i Stepeništa
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Naknadni radovi u Domu kulture: Narodna biblioteka, Muzička škola i Stepeništa možete pogledati ovde.
: 16.03.2018
Pregledano: 162
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke - Dopunski radovi na Zavičajnom muzeju
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Dopunski radovi na Zavičajnom muzeju možete pogledati ovde.
: 16.03.2018
Pregledano: 143
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Revizija završnog računa za 2017. godinu

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - Revizija završnog računa za 2017. godinu možete pogledati ovde.

Izjava za ponuđače

: 16.03.2018
Pregledano: 173
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke - proboj više seoskih puteva
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti  - proboj više seoskih puteva - možete pogledati ovde.
: 15.03.2018
Pregledano: 158
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke - priprema materijala za nasipanje lokalnih i nekategorisanih puteva
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti  - priprema materijala za nasipanje lokalnih i nekategorisanih puteva - možete pogledati ovde.
: 15.03.2018
Pregledano: 147
Zahtjev za dostavljanje ponuda - dopunski radovi na Muzeju
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - dopunski radovi na Muzeju možete pogledati ovde.
: 09.03.2018
Pregledano: 175
Zahtjev za dostavljanje ponuda - dopunski radovi na Domu kulture: Narodna biblioteka, Muzička škola i Stepeništa
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti  - dopunski radovi na Domu kulture: Narodna biblioteka, Muzička škola i Stepeništa možete pogledati ovde.
: 09.03.2018
Pregledano: 170
Zahtjev za dostavljanje ponuda za proboj više seoskih puteva
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za proboj više seoskih puteva možete pogledati ovde.
: 06.03.2018
Pregledano: 156
Zahtjev za dostavljanje ponuda - priprema materijala za nasipanje lokalnih i nekategorisanih puteva
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - za pripremu materijala na pozajmištima za nasipanje lokalnih i nekategorisanih puteva, možete pogledati ovde.
: 06.03.2018
Pregledano: 176
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke - Sprovođenja preventivne dezinsekcije – uništavanje komaraca
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Sprovođenja preventivne dezinsekcije – uništavanje komaraca možete pogledati ovde.
: 27.02.2018
Pregledano: 484
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Sprovođenja preventivne dezinsekcije – uništavanje komaraca
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za - Sprovođenja preventivne dezinsekcije – uništavanje komaraca, možete pogledati ovde.
: 16.02.2018
Pregledano: 620
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke - ispitivanje instalacija na Domu kulture i izrada projekta
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Ispitivanje postojecih instalacija i Izrada projekta izvedenog stanja dijela objekta Doma kulture u Pljevljima možete pogledati ovde.
: 05.02.2018
Pregledano: 78
Obavještenje o ishodu postupka nabavke - mobilna telefonija
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti  - usluge mobilne telefonije i mobilnog interneta možete pogledati ovde.
: 30.01.2018
Pregledano: 178
Zahtjev za dostavljanje ponuda - ispitivanje instalacija na Domu kulture i izrada projekta
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Ispitivanje postojecih instalacija i Izrada projekta izvedenog stanja dijela objekta Doma kulture u Pljevljima možete pogledati ovde.
: 30.01.2018
Pregledano: 166
Zahtjev za dostavljanje ponuda - nabavka tonera za štampače

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku tonera za štampače i kopir aparate - možete pogledati ovde.

Pojašnjenje: U zahtjevu za nabavku tonera, pod stavkom 37, oznaka tonera je 106R02773, za štampač XEROX VorkCentre3025  

: 25.01.2018
Pregledano: 201
Zahtjev za dostavljanje ponuda - mobilna telefonija
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - za nabavku mobilne telefonije i mobilnog interneta možete pogledati ovde.
: 22.01.2018
Pregledano: 189
Obavještenje o ishodu postupka nabavke - Kancelarijski materijal i toneri
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za nabavku Kancelarijskog materijala i tonera za štampače možete pogledati ovde.
: 19.01.2018
Pregledano: 170
Pojašnjenje u vezi nabavke tonera i kertridža za štampače
Pojašnjenje u vezi nabavke male vrijednosti za nabavku tonera i kertridža za štampače možete pogledati ovde.
: 12.01.2018
Pregledano: 171
Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponuda - Kancelarijski materijal, toneri za štampače
Izmjenu zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Kancelarijski materijal, toneri, kertridži i riboni za štampače možete pogledati ovde.
: 11.01.2018
Pregledano: 184
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Kancelarijski materijal, toneri za štampače
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Partija 1: Kancelarijski materijal, Partija 2: Toneri,kertridži, riboni za štampače i kopir aparate  -  možete pogledati ovde.
: 09.01.2018
Pregledano: 226
Obavještenje o ishodu postupka nabavke - vodovod Boljanici
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova- Vodovod "Boljanići" - Sanacija glavnih cjevovoda Rajan-Grlić i Savine vode- Grlić  - možete pogledati ovde.
: 12.12.2017
Pregledano: 169
Obavještenje o ishodu postupka - Višenamjenska dvorana - naknadni radovi
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Višenamjenska dvorana sa pratecim sadrzajima - naknadni radovi, broj postupka M 19/17 možete pogledati ovde.
: 08.12.2017
Pregledano: 170
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Vodovod Boljanići
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - Vodovod "Boljanići" - Sanacija glavnih cjevovoda Rajan-Grlić i Savine vode- Grlić (broj postupka M 20/17), možete pogledati ovde.
: 07.12.2017
Pregledano: 183
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Višenamjenska dvorana M 19/17
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Višenamjenska dvorana sa pratećim sadržajima - naknadni radovi - broj postupka M 19/17 - možete pogledati ovde.
: 05.12.2017
Pregledano: 172
Obavještenje o ishodu postupka - Višenamjenska dvorana - dodatni radovi
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Višenamjenska dvorana sa pratecim sadrzajima - naknadni radovi. Broj postupka M 18/1, možete pogledati ovde.
: 01.12.2017
Pregledano: 156
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Višenamjenska dvorana naknadni radovi
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - .Višenamjenska dvorana sa pratecim sadrzajima-naknadni radovi. Broj postupka M 18/17 možete pogledati ovde.
: 27.11.2017
Pregledano: 166
Obavještenje o ishodu postupka - nabavka krplji i planin. štapova
Obavještenje o ishodu postupka za nabavku male vrijednosti - krplje i planinarski štapovi možete pogledati ovde.
: 23.11.2017
Pregledano: 170
Obavještenje o ishodu postupka -Višenamjenska dvorana sa pratecim sadrzajima M17/17
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti  - Višenamjenska dvorana sa pratecim sadrzajima-naknadni radovi, broj postupka M 17/17  možete pogledati ovde.
: 17.11.2017
Pregledano: 164
Zahtjev za dostavljanje ponuda - krplje i planinarski štapovi
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Krplje i planinarski štapovi možete pogledati ovde.
: 17.11.2017
Pregledano: 172
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Višenamjenska dvorana sa pratećim sadrzajima - naknadni radovi
Zahtjev za dostavljanje ponuda male vrijednosti  - -Višenamjenska dvorana sa pratecim sadrzajima-naknadni radovi, broj postupka M 17/17 možete pogledati ovde.
: 14.11.2017
Pregledano: 185
Obavještenje o ishodu postupka - Nabavka elemenata svejtlosne dekoracije
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavka i isporuka elemenata svejtlosne dekoracije broj M 16/17 možete pogledati ovde.
: 10.11.2017
Pregledano: 187
Obavještenje o ishodu postupka - višenamjenska dvorana
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti  - Višenamjenska dvorana sa pratecim sadrzajima - naknadni radovi možete pogledati ovde.
: 09.11.2017
Pregledano: 192
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Nabavka i isporuka elemenata svejtlosne dekoracije
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Nabavka i isporuka elemenata svejtlosne dekoracije možete pogledati ovde.
: 06.11.2017
Pregledano: 119
Zahtjev za dostavljanje ponuda - višenamjenska dvorana
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Višenamjenska dvorana sa pratecim sadrzajima-naknadni radovi, broj postupka M 15/17 možete pogledati ovde.
: 02.11.2017
Pregledano: 167
Obavještenje o ishodu postupka - toplovod Dom za stara lica
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova na toplovodnom priključku objekta Dom za stara lica u Pljevljima na glavnu kotlarnicu sportske dvorane"Ada".. Broj postupka M 14/17 možete pogledati ovde.
: 30.10.2017
Pregledano: 80
Obavještenje o ishodu postupka - ponuda Internet servisa
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti -  Obezbeđenje telekomunikacionih servisa. Broj postupka M 13/17 možete pogledati ovde
: 24.10.2017
Pregledano: 150
Zahtjev za dostavljanje ponuda - toplovod za Dom za stara lica
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova na toplovodnom priključku objekta Dom za stara lica u Pljevljima na glavnu kotlarnicu sportske dvorane"Ada".. Broj postupka M 14/17 možete pogledati ovde.
: 24.10.2017
Pregledano: 141
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izgradnja vodovoda "Maoče" - rezervoar "Selište" možete pogledati OVDJE.
: 23.10.2017
Pregledano: 158
Obavještenje o ishodu postupka - Nabavka korugovanih cijevi
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavka korugovanih cijevi možete pogledati ovde.
: 19.10.2017
Pregledano: 148
Obavještenje o ishodu postupka - Pokrivanje staklenih površina na Domu kulture
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Pokrivanje staklenih kosih površina na Domu kulturure možete pogledati ovde.
: 19.10.2017
Pregledano: 211
Zahtjev za dostavljanje ponuda za Internet
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Obezbeđenje telekomunikacionih servisa - broj postupka M 13/17 možete pogledati ovde.
: 17.10.2017
Pregledano: 143
Zahtjev za dostavljanje ponuda-Izgradnja vodovoda Maoče - rezervoar
Zahtjev za dostavljanje ponuda-Izgradnja vodovoda "Maoče" - rezervoar "Selište", broj postupka M 12/17 možete pogledati ovde.
: 16.10.2017
Pregledano: 153
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Postavljanje korugovanih cijevi
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Postavljanje korugovanih cijevi možete pogledati ovde.
: 12.10.2017
Pregledano: 172
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Višenamjenska dvorana sa pratećim sadržajem
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Višenamjenska dvorana sa pratećim sadržajem možete pogledati ovde.
: 12.10.2017
Pregledano: 150
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Pokrivanje staklenih kosih površina na Domu kulture
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za Pokrivanje staklenih kosih površina na Domu kulture možete pogledati ovdje.
: 10.10.2017
Pregledano: 164
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Višenamjenska dvorana sa pratećim sadržajima
Zahtjev za dostavljanje ponuda  za nabavke male vrijednosti - Višenamjenska dvorana sa pratećim sadržajima (naknadni radovi) možete pogledati ovdje.
: 06.10.2017
Pregledano: 168
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Višenamjenska dvorana (naknadni radovi)
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Višenamjenska dvorana (naknadni radovi) možete pogledati ovdje.
: 05.10.2017
Pregledano: 158
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - -Višenamjenska dvorana -naknadni radovi. Broj postupka M 08/17 možete pogledati OVDJE.
: 27.09.2017
Pregledano: 131
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Monografija MOSI-Pljevlja 2017.godine, broj nabavkeM 07/17 možete pogledati OVDJE.
: 27.09.2017
Pregledano: 199
Zahtjev za dostavljanje ponuda - stampanje Monografije MOSI Pljevlja
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za štampanje Monografije MOSI Pljevlja možete pogledati ovdje.
: 21.09.2017
Pregledano: 186
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Tehnički pregled Doma kulture
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Tehnički pregled Doma kulture možete pogledati ovdje.
: 13.09.2017
Pregledano: 183
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za uređenje stočne pijace u selu Rađevići
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za uređenje stočne pijace u selu Rađevići možete pogledati ovdje.
: 12.09.2017
Pregledano: 257
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Čišćenje korita rijeke Ćehotine
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za Čišćenje korita rijeke Ćehotine možete pogledati ovdje.
: 11.09.2017
Pregledano: 155
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i adaptaciji Doma kulture u Pljevljima možete pogledati OVDJE.
: 05.09.2017
Pregledano: 204
Zahtjev za dostavljanje ponuda za tehnički pregled Dom kulture
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - tehnički pregled Doma kulture u Pljevljima možete pogledati ovdje.
: 04.09.2017
Pregledano: 247
Zahtjev za dostavljanje ponuda za čišćenje korita rijeke Ćehotine
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za čišćenje korita rijeke Ćehotine možete pogledati ovdje.
: 04.09.2017
Pregledano: 172
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 406-118/2017-2
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za uređenje stočne pijace u selu Rađevići možete pogledati ovdje.
: 29.08.2017
Pregledano: 153
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 406-119/2017-1
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 406-119/2017-1 - Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i adaptaciji  Doma kulture u Pljevljima možete pogledate OVDJE.
: 28.08.2017
Pregledano: 169
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Obavještenje o ihodu postupka nabavke male vijednosti - Nabavka sadnog materijala možete pogledati OVDJE.
: 25.08.2017
Pregledano: 176
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Obavještenje o Nabavci korugovanih cijevi potrebnih za regulisanje odvodnjavanja kolovoznih površina na opštinskim putevima na području Opštine Pljevlja u 2017.godini možete pogledati OVDJE.

  

: 18.08.2017
Pregledano: 195
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti br. M 02/17 (Nabavka sadnog materijala)
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti br. M 02/17 (Nabavka sadnog materijala) možete preuzeti ovdje.
: 11.08.2017
Pregledano: 240
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku korugovanih cijevi potrebnih za regulisanje odvodnjavanja kolovoznih površina na opštinskim putevima na području Opštine Pljevlja u 2017.godini možete pogledati OVDJE.
: 10.08.2017
Pregledano: 754
Obavještenje o javnoj nabavci broj Š 07-15
Obavještenje o javnoj nabavci broj Š 07-15 možete pogledati ovde.
: 16.06.2015
Pregledano: 422
Obavještenje o javnoj nabavci broj Š 04-15
Obavještenje o javnoj nabavci broj Š 04-15 možete pogledati ovde.
: 16.06.2015
Pregledano: 379
Poziv broj PV 08/15
Poziv broj PV 08/15 za Otvoreni postupak javne nabavke možete pogledati ovde.
: 28.04.2015
Pregledano: 671
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke PV 03/15
Poziva broj PV 03/15 za otvoreni postupak javne nabavke možete pogledati klikom ovde.
: 18.03.2015
Pregledano: 496
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 02/15
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 02/15 možete pogledati klikom ovde.
: 18.03.2015
Pregledano: 228
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke 04/15
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke 04/15 možete pogleda klikom ovde.
: 18.03.2015
Pregledano: 359
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke 05/15
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke 05/15 možete pogledati klikom ovde.
: 18.03.2015
Pregledano: 305
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom možete pogledati klikom ovde.
: 18.03.2015
Pregledano: 329
Poziv broj PV 01/15 za otvoreni postupak javne nabavke
Poziv broj PV 01/15 za otvoreni postupak javne nabavke robe benzin i dizele goriva možete pogledati klikom ovde.
: 17.02.2015
Pregledano: 479
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom
Zahtjev za dostavljenje ponuda šopingom za nabavku robe geodetski, hidrografski, okeanografski i hidrološki instrumenti i aparati u cijelosti možete pogledati klikom ovde.
: 17.02.2015
Pregledano: 388
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom usluge Izrada planske dokumentacije po partijama u cijelosti možete vidjeti klikom ovdje.
: 17.02.2015
Pregledano: 488
Odluka o izboru najpovoljnije ponude PV 01/14 - III - 406- /2014-
Odluku o izboru najpovoljnije ponude broj PV 01/14 - III - 406- /2014- možete pogledati ovde.
: 12.01.2015
Pregledano: 396
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke br. PV 01/14 - III
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke broj PV 01/14-III možete pogledati ovde.
: 17.11.2014
Pregledano: 464
Odluka o izboru najpovoljnije ponude PV 01/14 - II - 406-5/2014-
Odluku o izboru najpovoljnije ponude broj PV 01/14 - II - 406-5/2014-  možete pogledati ovde.
: 10.09.2014
Pregledano: 587
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom br. Š 06/14
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom br. Š 06/14 možete pogledati ovde.
: 04.08.2014
Pregledano: 504
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke br. PV 01/14 - II
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke broj PV 01/14-II možete pogledati ovde.
: 18.07.2014
Pregledano: 441
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke br. PV 05/14
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke broj PV 05/14 možete pogledati ovde.
: 23.06.2014
Pregledano: 484
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Š 04/14
Odluku o izboru najpovoljnije ponude Š 04/14 možete pogledati ovde.
: 17.06.2014
Pregledano: 415
Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke broj PV 04/14
Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke broj PV 04/14 možete pogledati ovde.
: 17.06.2014
Pregledano: 507
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom broj Š05/14
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom broj Š05/14 možete pogledati ovde.
: 10.06.2014
Pregledano: 467
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke br. PV 04/14
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke br. PV 04/14 možete pogledati ovde.
: 13.05.2014
Pregledano: 351
Odluka o izboru najpovoljnije ponude PV 02/14-I
Odluku o izboru najpovoljnije ponude PV 02/14 - I možete pogledati ovde.
: 08.05.2014
Pregledano: 290
Odluka o izboru najpovoljnije ponude PV 02/14-II
Odluku o izboru najpovoljnije ponude PV 02/14-II možete pogledati ovde.
: 08.05.2014
Pregledano: 380
Odluka o izboru najpovoljnije ponude PV 02/14-III
Odluku o izboru najpovoljnije ponude PV 02/14-III možete pogledati ovde.
: 08.05.2014
Pregledano: 250
Odluka o izboru najpovoljnije ponude PV 01/14
Odluku o izboru najpovoljnije ponude broj PV 01/14 možete pogledati ovde.
: 15.04.2014
Pregledano: 277
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Š 02/14
Odluku o izboru najpovoljnije ponude Š 02/14 možete pogledati ovde.
: 15.04.2014
Pregledano: 261
Poziv broj PV 03/14
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj PV 03/14 možete pogledati ovde.
: 04.04.2014
Pregledano: 405
Poziv za Otvoreni postupak javne nabavke br. PV 03-14
Poziv za Otvoreni postupak javne nabavke br. PV 03-14 možete pogledati ovde.
: 03.04.2014
Pregledano: 290
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Š 03/14
Odluku o izboru najpovoljnije ponude Š03/14 možete pogledati ovde.
: 28.03.2014
Pregledano: 329
Poziv broj PV 02/14
Poziv broj PV 02/14 na otvoreni postupak javne nabavke možete pogledati ovde.
: 18.03.2014
Pregledano: 736
Zahtjev broj Š 02/14
Zahtjev broj Š 02/14 za dostavljanje ponuda šopingom možete pogledati ovde.
: 18.03.2014
Pregledano: 475
Zahtjev broj Š 03/14
Zahtjev broj Š 03/14 za dostavljanje ponuda šopingom možete pogledati ovde.
: 18.03.2014
Pregledano: 486
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Š 01/14-I
Odluku o izboru najpovoljnije ponude broj Š 01/14-I možete pogledati ovde.
: 18.03.2014
Pregledano: 483
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Š 01/14-II
Odluku o izboru najpovoljnije ponue Š 01/14-II možete pogledati ovde.
: 18.03.2014
Pregledano: 627
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom Š01/14
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom Š01/14 možete pogledati ovde.
: 19.02.2014
Pregledano: 550
Poziv PV 01/14
Poziv za otvoreni postupak javne nabavk: Adaptacija Doma kulture u Pljevljima (Biblioteka, Muzej, Stepenice i Galerija) možete pogledati ovde.
: 14.02.2014
Pregledano: 684
Odluka o izboru najpovoljnije ponude P 09/13
Odluku o izboru najpovoljnije ponude P 09/13 možete pogledati ovde.
: 19.11.2013
Pregledano: 443
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Š 08/13
Odluku o izboru najpovoljnije ponude broj Š 08/13 možete pogledati ovde.
: 08.11.2013
Pregledano: 470
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Š 07/13 - II
Odluku o izboru najpovoljnije ponude Š 07/13 - II možete pogledati ovde.
: 01.11.2013
Pregledano: 428
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom br Š 06/13
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom broj Š 06/13 možete pogledati ovde.
: 16.10.2013
Pregledano: 407
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom br Š 08/13
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom br Š 08/13 možete pogledati ovde.
: 16.10.2013
Pregledano: 562
Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke Š 05/13
Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke Š 05/13 možete pogledati ovde.
: 08.10.2013
Pregledano: 412
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke broj PV 09/13
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke broj PV 09/13 možete pogledati ovde
: 08.10.2013
Pregledano: 570
Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Objekat za obradu vode i obnova glavnog vodovoda
Odluku o izboru najpovoljnije ponude za predmet javne nabavke: Objekat za obradu vode i obnova glavnog vodovoda, možete pogledati ovde.
: 16.09.2013
Pregledano: 599
Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Obnova glavnog vodovoda
Odluku o izboru najpovoljnije ponude za Obnovu glavnog vodovoda možete pogledati ovde.
: 16.09.2013
Pregledano: 609
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom, gdje su predmet javne nabavke Motorna vozila za posebne namjene, možete pogledati ovde.
: 16.09.2013
Pregledano: 552
Odluka o obustavi postupka javne nabavke br. PV 06/13
Odluku o obustavi postupka javne nabavke br. PV 06/13 možete pogledati ovde.
: 01.08.2013
Pregledano: 953
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke br. PV 08/13
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke br. PV 08/13 možete pogledati ovde.
: 01.08.2013
Pregledano: 604
Otvoreni postupak javne nabavke - Sanacija izvorišta Breznica (Nabavka i ugradnja opreme za hlorisanje vode)
Otvoreni postupak javne nabavke - Sanacija izvorišta Breznica (Nabavka i ugradnja opreme za hlorisanje vode) možete pogledati ovde.
: 23.07.2013
Pregledano: 595
Otovreni postupak javne nabavke - Bezolovni benzin i dizelsko gorivo
Otovreni postupak javne nabavke bezolovnog benzina i dizelskog goriva možete pogledati ovde.
: 04.06.2013
Pregledano: 522
Otovreni postupak javne nabavke - Usluge osiguranja od nesreće i zdravstveno osiguranje
Otovreni postupak javne nabavke - Usluge osiguranja od nesreće i zdravstveno osiguranje možete pogledati ovde.
: 04.06.2013
Pregledano: 435
Otvoreni postupak javne nabavke - Obnavljanje habajućeg sloja kolovoza i asfalt
Otvoreni postupak javne nabavke - Obnavljanje habaju'eg sloja kolovoza i asfalt možete pogledati ovde.
: 04.06.2013
Pregledano: 442
Javni poziv - Sanacija zgrade Opstine Pljevlja
Javni poziv - Sanacija zgrade Opštine Pljevlja možete pogledati ovde.
: 15.05.2013
Pregledano: 541
Najpovoljnija ponuda - Materijali za popravku puteva
Najpovoljniju ponudu na tenderu za  Materijale za popravku puteva možete pogledati ovde.
: 15.05.2013
Pregledano: 370
Najpovoljnija ponuda - Radovi na izgradnjii puteva
Najpovoljniju ponudu na tenderu za  Radove na izgradnjii puteva možete pogledati ovde.
: 15.05.2013
Pregledano: 328
Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke
Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke čiji je predmet: Ugradnja cjevastih propusta na opštinskim putevima možete pogledati ovde.
: 23.04.2013
Pregledano: 448
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke - asfaltiranje gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva možete pogledati ovde.
: 23.04.2013
Pregledano: 479
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom čiji je predmet: Radovi na izgradnji puteva, možete pogledati ovde.
: 23.04.2013
Pregledano: 462
Šoping metoda za cjevaste propuste
Šoping metodu  za ugradnju cjevastih propusta na opštinskim putevima možete pogledati ovde.
: 12.04.2013
Pregledano: 470
Tenderi za ugovoranje projektanta i izvođača radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
AddendumSupervision

Tendere za ugovoranje projektanta i izvođača radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda možete preuzeti na sledećim linkovima:

09.02.2013. Q&AWWTP Group 1 form 1 to 11;

2013 - OJS011-012804-en;

2013-OJS011-012805-en ;

2013-OJS011-012807-en ;

Addendum Colector;

AddendumWWTP[1];

AddendumSupervision; 

Ammendments_Q&A_Supervision Group1_1to9[1];

19.02.13_Q&AWWTP_Group2

...
: 12.02.2013
Pregledano: 1643
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Partiju 3
Odluku za urbanističke usluge i usluge izrade studije izvodljivosti koji su obuhvaćene ovom partijom možete u cijelosti vidjeti klikom ovde.
: 24.01.2013
Pregledano: 379
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Partiju 2
Odluku za Usluge urbanističkog planiranja i Usluge izrade studija izvodljivosti koji su obuhvaćene ovom partijom možete u cijelosti vidjeti klikom ovde.
: 24.01.2013
Pregledano: 286
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Partiju 1
Odluku za Usluge urbanističkog planiranja i Usluge izrade studija izvodljivosti koji su obuhvaćene ovom partijom možete u cijelosti vidjeti klikom ovde.
: 24.01.2013
Pregledano: 273
22.08.2019
Zahtjev za dodjelu sredstava za podršku i podsticaj razvoja ženskog preduzetništva opštine Pljevlja za 2019. godinu OBRAZAC1 ...
22.08.2019
Zahtjev za dodjelu sredstava za podršku i podsticaj preduzetništva i turizma opštine Pljevlja za 2019. godinu OBRAZAC1 OBRAZAC2
31.07.2019
JAVNI POZIV za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine možete vidjeti klikom OVDJE
23.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti -Izrada projekta unutrašnje arhitekture (enterijera) zgrade opštine Pljevlja sa projektima elektro i termotehničkih instalacija. PREUZMITE
22.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Izrada Glavnog projekta za izgradnju pristupne saobraćajnice na zaobilaznici Pljevlja – Prijepolje, od benzinske pumpe “Mat petrol” do poslovnog objekta “Laco elektro”, sa pripadajućom infrastrukturom. PREUZMITE
22.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Nabavka  kotlovskih cijevi Ø76x3,2x6000mm. PREUZMITE
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava