Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Služba za unutrašnju reviziju

Služba za unutrašnju reviziju je posebna stručna služba Predsjednika Opštine.

Služba za unutrašnju reviziju vrši poslove koji se odnose na:

-          organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Opštine, u skladu sa Međunarodnim standardima profesionalne prakse unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutrašnjih revizora, u cilju poboljšanja poslovanja;

-          procjenu adekvatnosti i efikasnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole u odnosu na identifikovanje, procjenu i upravljanje rizicima, usaglašenost poslovanja sa zakonima i propisima, tačnost, pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih poslovnih informacija, efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu sredstava i informacija;

-          izradu izvještaja o sprovedenoj reviziji koje dostavlja Predsjedniku Opštine i odgovornom licu organizacione jedinice kod koje je obavljena revizija;

-          obavljanje posebne revizije na zahtjev Predsjednika Opštine i obavljanje revizije korišćenja sredstava Evropske unije;

-          obavljanje revizija kod pravnih lica čiji je osnivač Skupština opštine;

-          praćenje sprovođenja preporuka datih u izvještajima iz predhodno obavljenih revizija;

-          davanje savjeta i stručnih mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure;

-          izradu strateškog i operativnih planova i programa rada koji su osnova za realizaciju funkcije unutrašnje revizije, kao i praćenje i izvršenje istih;

-          izradu kvartalnih i godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije koje dostavlja Predsjedniku opštine i Ministartsvu finansija;

-          izradu godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije kod pravnih lica koje dostavlja Skupštini Opštine;

-          saradnju sa Direktoratom za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru Ministarstva finansija, što uključuje i obavezu dostavljanja kvartalnih i godišnjeg izvještaja;

-          saradnju sa Državnom revizorskom institucijom, međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima, eksternom revizijom i Revizorskim tjelom;

-          praćenje i predlaganje edukacije unutrašnjih revizora u skladu sa međunarodnim standardima unutrašnje revizije;

-          praćenje sprovođenja preporuka Državne revizorske institucije;

-          druge poslove iz ove oblasti u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

 

Rukovodilac

Službe za unutrašnju reviziju

mr Brankica Mosurović            

 

datum rođenja: 19.03.1975. god. 

Obrazovanje:                

-          Diplomirani inženjer organizacionih nauka - smjer menadžment, FON, Beograd (1999.)

-          Magistar tehničkih nauka - menadžment, FON, Beograd (2007.)

Radno iskustvo:                     

-          Komercijalista, Industrija mesa "Trojica" Pljevlja (maj 2000 - maj 2005)

-          Šef poslovnice u Pljevljima, "Com Plus" d.o.o. Podgorica (jul 2006 - septembar 2007)

-          Menadžer agencije, TA "Marjan" Pljevlja ( septembar 2007 - mart 2010.)

-          Menadžer, "BIT LTD" d.o.o. Pljevlja (april 2010 - maj 2012)

-          Stariji unutrašnji revizor, Opština Pljevlja (maj 2012 - oktobar 2015)          

Sertifikati:

-          Ovlašćeni unutrašnji revizor u javnom sektoru

-          Ovlašćeni računovođa po CORS-u 1

-          Stečajni upravnik

-          Sudski vještak ekonomsko-finansijske struke

-          Trener za izradu registra rizika

Projekti:

-          "Povećanje konkurentske sposobnosti crnogorskih preduzeća (sektor poljoprivrede)" Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RCG i Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća RCG

-          "Turizam zasnovan na prirodnoj baštini" - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RCG i Norveška šumarska grupa

-          IPA 2012 " Jačanje administrativnih lapaciteta upravljanja EU sredstvima i opštih administrativnih procedura" - Evropska komisija i Ministarstvo finansija

Lične osobine:

-          Komunikativna, ambiciozna, vrijedna, odlučna, kreativna.

Jezici:                           

-          Engleski, aktivno znanje

Udata, majka dvoje djece.

 

mob. tel.: +382(0)69-237-062

mail: brankica.mosurovic@pljevlja.co.me

 

Konsultantske usluge 

Procedura vršenja revizije

Strateško planiranje unutrašnje revizije

Povelja unutrašnje revizije

Vodič za pristup informacijama

 

Pregledano: 7263
31.01.2017
Odluku o visini budžetskih sredstava opredijeljenih od strane Opštine Pljevlja za finansiranje političkih subjekata i...
25.01.2017
Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za 2016. godinu možete pogledati OVDJE.
13.01.2017
Cilj javne rasprave je da se svi zainteresovani subjekti upoznaju sa trenutnim nacrtom Master plana gasifikacije Crne Gore, koji...
16.06.2015
Obavještenje o javnoj nabavci broj Š 04-15 možete pogledati ovde.
16.06.2015
Obavještenje o javnoj nabavci broj Š 07-15 možete pogledati ovde.
28.04.2015
Poziv broj PV 08/15 za Otvoreni postupak javne nabavke možete pogledati ovde.