Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Predmet: Poziv za nevladine organizacije za učešće na obuci ,,Upravljanje projektnim ciklusom``

Opština Pljevlja i projekat ReLOaD pozivaju nevladine organizacije iz Pljevalja na obuku pod nazivom ,,Upravljanje projektnim ciklusom``, koja će se održati u maloj Sali Skupštine Opštine Pljevlja, od 20 - 22. juna ove godine.

Obuka se održava u sklopu Konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) na području Opštine Pljevlja.

Konkurs i relevantnu dokumentaciju za finansiranje projekata NVO možete pronaći na www.pljevlja.me. Kao što je Konkursom predviđeno, 12. juna 2019. godine od 11:00 - 13:00 časova, u Sali Skupštine opštine Pljevlja biće održan Info dan, gdje će se bliže predstaviti pravila Konkursa, a nakon toga na istoj lokaciji  20. juna 2019. godine od 9.00 sati i "Dan otvorenih vrata", nakon čega će se za sve zainteresovane održati i obuka za Upravljanje projektnim ciklusom. Ova obuka ima za cilj da pomogne zainteresovanim NVO da se što bolje pripreme za kreiranje/pisanje  i vođenje projekata kojima bi aplicirali na ReLOaD Konkurs.

U prilogu možete naći nacrt Programa obuke.

Na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici NVO dođu sa unaprijed pripremljenim problemom (projektnom idejom), koja je u vezi sa prioritetnim oblastima objavljenim u konkursu, kao i sa podacima o strateškim dokumentima koji su u vezi sa tim problemom (projektnom idejom).

Nakon trodnevne obuke, za učesnike će biti obezbijeđena mentorska podrška u cilju što bolje pripreme projektnog prijedloga.

Poželjno je da na obuci učestvuju dva polaznika iz iste (jedne) NVO.

Molimo vas da vaše učešće na obuci potvrdite do srijede, 12. juna do 10:00h, na e-mail adresu: sanja.djondovic@pljevlja.co.me .

Projekat Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) je počeo sa realizacijom 1. februara 2017. godine u šest teritorija ovog regiona, i trajaće tri godine. ReLOaD je finansiran od strane Evropske unije iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i pet lokalnih samouprava koje su obuhvaćene programom. U fokusu ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih samouprava i civilnog društva na području Zapadnog Balkana primjenom modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama. Projektne aktivnosti koje će se realizovati u Crnoj Gori odnose se na jačanje kapaciteta pet lokalnih samouprava koje su odabrane za učešće u projektu (Pljevlja, Nikšić, Podgorica, Tivat, Kotor).

Program obuke - Upravljanje projektnim ciklusom - PCM možete pogledati OVDJE.

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                        S E K R E T A R K A

                                                                                                                                                                          Emina Salihović

Pregledano: 170
22.08.2019
Zahtjev za dodjelu sredstava za podršku i podsticaj razvoja ženskog preduzetništva opštine Pljevlja za 2019. godinu OBRAZAC1 ...
22.08.2019
Zahtjev za dodjelu sredstava za podršku i podsticaj preduzetništva i turizma opštine Pljevlja za 2019. godinu OBRAZAC1 OBRAZAC2
31.07.2019
JAVNI POZIV za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine možete vidjeti klikom OVDJE
23.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti -Izrada projekta unutrašnje arhitekture (enterijera) zgrade opštine Pljevlja sa projektima elektro i termotehničkih instalacija. PREUZMITE
22.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Izrada Glavnog projekta za izgradnju pristupne saobraćajnice na zaobilaznici Pljevlja – Prijepolje, od benzinske pumpe “Mat petrol” do poslovnog objekta “Laco elektro”, sa pripadajućom infrastrukturom. PREUZMITE
22.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Nabavka  kotlovskih cijevi Ø76x3,2x6000mm. PREUZMITE
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava