Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Program održavanja javne rasprave u postupku donošenja Odluke o lokalnim administrativnim taksama

Sekretarijat za finansije Opštine  Pljevlja,  na  osnovu člana 21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (,,Sl.list RCG"-opštinski propisi, br. 25/05)  utvrđuje: 

 

PROGRAM 

ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE

u postupku donošenja Odluke  o lokalnim administrativnim taksama 

 

Potpredsjednik Opštine Pljevlja, na osnovu člana 89 i člana 92 stav 6 Statuta opštine Pljevlja (,,Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 46/2018), formirao je Komisiju za izradu Nacrta Odluke o lokalnim administrativnim taksama. Komisija je uradila Nacrt Odluke o lokalnim administrativnim taksama. Sekretarijat za finansije opštine  Pljevlja kao obrađivač odluke prikupio je sve neophodne informacije radi utvrđivanja i sprovođenja Programa održavanja javne rasprave za utvrđeni Nacrt Odluke o lokalnim administrativnim taksama taksama kojim se precizira sledeće:

 

1. Javna rasprava o Nacrtu Odluke o lokalnim administrativnim taksama počinje 02.07.2019.godine  a završava se 16.07.2019.godine.

 

2. Nacrt  navedene  odluke  biće   dostupan svim  zainteresovanim  subjektima  za preuzimanje  na  šalteru  Građanskog  biroa  Opštine  Pljevlja  kao i  na  web sajtu  opštine  Pljevlja  www.pljevlja.me  

 

3. Centralna javna  rasprava održaće se 16.07.2019.godine (utorak), u zgradi Skupštine opštine Pljevlja-bivša zgrada SDK-a, ulica Kralja Petra, sa početkom u  10.00 časova.

 

4. Nacrt   naznačene  odluke dostaviće se  klubovima  odbornika  SO Pljevlja, Predsjedniku  Opštine, Predsjedniku   Skupštine  i nadležnim  organima  lokalne  uprave.

 

5. Predlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja mogu se podnijeti u pisanoj formi  na  šalteru  Građanskog biroa  opštine  Pljevlja  i na  e mail  adresu : opstinapv@t-com.me (sa  naznakom na  

Sekretarijat za finansije opštine  Pljevlja), do  isteka  roka  za  javnu raspravu.

 

6. Sekretarijat za finansije opštine  Pljevlja će  razmotriti  primjedbe, predloge  i sugestije  učesnika javne  rasprave  i  sačiniti   Izvještaj  o sprovedenoj javnoj raspravi  u roku  od  5 dana  od  završetka  rasprave.

 

Program održavanja Javne rasprave o Nacrtu Odluke o lokalnim administrativnim taksama biće objavljen na Oglasnoj tabli opštine Pljevlja, na zvaničnom web sajtu opštine, u jednom zvaničnom terminu RTV Pljevlja u periodu 02.07.2019-05.07.2019.godine.

 

Br: 031-443/2019-2                                                                                                                                         

Pljevlja, 02.07 2019.godine                                                                                                              v.d. SEKRETARKE

                                                                                                                                                            Biljana Vukanić

Pregledano: 55
12.07.2019
Opština Pljevija, u skladu sa članom 11. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju...
02.07.2019
Sekretarijat za finansije Opštine  Pljevlja,  na  osnovu člana 21 Odluke o načinu i postupku...
26.06.2019
Javni poziv za prikupljanje predloga za dodjelu opštinske nagrade "20. novembar" možete vidjeti klikom OVDJE.
11.07.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za Izvođenje radova na izgradnji cjevovoda od Zborne gromile do lokacije rezervoara Boljanići i Rosulje, MZ Boljanići. Broj postupka M 17/19 možete pogledati OVDJE.
11.07.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za Sanaciju ravnog krova zgrade SO možete pogledati klikom OVDJE.
11.07.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za izvođenje radova na izgradnji vodovoda "Maoče" - rezervoar "Borčani" možete pogledati klikom OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava