Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Program održavanja Javne rasprave u postupku donošenja Odluke o porezu na nepokretnosti

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine  Pljevlja,  na  osnovu čl.21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (,,Sl.list RCG"-opštinski propisi, br. 25/05) i Zahtjeva br.031-1158/2015-1  od 02.12.2015.godine kojim  je  Predsjednik  Opštine  Pljevlja  utvrdio  Nacrt Odluke  o porezu na nepokretnosti,   dana  02.12 2015.godine   utvrđuje 

 

PROGRAM 

ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE

u postupku donošenja Odluke  o porezu na nepokretnosti 

 

Predsjednik Opštine Pljevlja je aktom br.031-1158/2015-1  od 02.12.2015.godine obavezao Upravu lokalnih javnih prihoda Opštine  Pljevlja , kao obrađivača odluke,  da sačini Program javne rasprave i na pogodan način učini dostupnim javnosti Nacrt odluke o porezu na nepokretnosti. Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine  Pljevlja prikupila je sve neophodne informacije radi utvrđivanja i sprovođenja Programa održavanja javne rasprave za utvrđeni Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti kojim se precizira sledeće:

1. Javna  rasprava  o Nacrtu Odluke  o porezu na nepokretnosti  trajaće  od   02.12  do 17.12  2015.godine.

2. Nacrt  navedene  odluke  biće   dostupan za preuzimanje  na  šalteru  Građanskog  biroa  Opštine  Pljevlja  i  na  internet sajtu  opštine  Pljevlja  www.pljevlja.me , svim  zainteresovanim  građanima, organima i organizacijama, javnim službama, NVO sektoru i drugim zaintresovanim subjektima.

3. Centralna javna  rasprava održaće se 15.12.2015.godine(utorak), u zgradi Skupštine opštine Pljevlja-bivša zgrada SDK-a, ulica Kralja Petra, sa početkom u  12.00 časova.

4. Nacrt   naznačene  odluke dostaviće se  klubovima  odbornika  SO Pljevlja ,Predsjednicima opštinskih odbora,  Predsjedniku  Opštine , Predsjedniku   Skupštine  , nadležnim  organima  lokalne  uprave i Kancelariji  mjesnih  zajednica.

5. Predlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja mogu se podnijeti u pisanoj formi  na  šalteru  Građanskog biroa  Opštine  Pljevlja  i na  e mail  adresu : opstinapv@t-com.me (sa  naznakom na  Upravu lokalnih javnih prihoda Opštine  Pljevlja), do  isteka  roka  za  javnu raspravu .

6. Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine  Pljevlja će  razmotriće  primjedbe, predloge  i sugestije  učesnika javne  rasprave  i  sačiniti   Izvještaj  o sprovedenoj javnoj raspravi  u roku  od  10 dana  od  završetka  rasprave .

Program održavanja Javne rasprave o Nacrtu Odluke o porezu na nepokretnosti biće objavljen na Oglasnoj tabli opštine Pljevlja, na zvaničnoj WEB prezentaciji opštine, u jednom zvaničnom terminu RTV Pljevlja u periodu 05.12-08.12.2015.godine.

Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti možete pogledati ovde.

 

 

Br. 422-1404/2015-1

                                                                                    Uprava lokalnih javnih prihoda opštine Pljevlja

Pljevlja, 02.12 2015.godine            

  

  

Pregledano: 1108
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava