Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Program Javne rasprave u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija

Na osnovu člana 20. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list RCG -opštinski propisi br.25/05) u t v r đ u j e  s e

 

PROGRAM

 

Javne rasprave u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija

 

1. Utvrđuje se Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija.

2. Javna rasprava o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija trajaće 15 dana i počinje od 01.06. 2017. godine  do  15.06.2017. godine.

3. Nacrt navedene Odluke biće dostupan  svakog radnog dana u vremenu od 12-15 h u prostorijama Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, Kancelarija broj 2 ( zgrada Skupštine opštine Pljevlja ) i na web sajtu opštine Pljevlja www.pljevlja.me svim nevladinim organizacijama, zainteresovanim građanima, organima i organizacijama, javnim službama i drugim zainteresovanim subjektima.

4. Predlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja mogu se podnijeti u pisanoj formi na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja i na email adresu: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com do isteka roka za javnu raspravu.

5. Centralna javna rasprava održaće se 13.06.2017. godine u zgradi Skupštine opštine Pljevlja, ulica Kralja Petra I sa početkom u 12 časova.

6. Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja će razmotriti dobijene primjedbe, predloge, sugestije i mišljenja učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od  7 dana od završetka rasprave.

Program održavanja javne rasprave o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija biće objavljen na oglasnoj tabli opštine Pljevlja, na web sajtu Opštine, u jednom terminu RTV Pljevlja i u „Pljevaljskim novinama" 01.06.2017. godine.

Izmjene i dopune Odluke o finansiranju projekata možete preuzeti OVDJE

OdlukU o finansiranju projekata možete preuzeti OVDJE                                                                               S  E  K  R  E  T  A  R

                                                                                                                                     Mersudin Halilović

Pregledano: 522
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava