Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Program Javne rasprave u postupku donošenja Odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture

Na osnovu člana 20. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list RCG -opštinski propisi br.25/05) u t v r đ u j e  s e

 

PROGRAM

Javne rasprave u postupku donošenja

Odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture

 

Služba za kulturu Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja izradila je Nacrt Odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture i isti dostavila na uvid Sekretaru Sekretarijata za drustvene djelatnosti koji utvrđuje  Program održavanja javne rasprave u postupku donošenja ove Odluke

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture trajaće 15 dana i počinje od 05.10.  do  20.10.2016. godine.

1.Nacrt navedene Odluke biće dostupan  svakog radnog dana u vremenu od 12-15 h u prostorijama Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, Kancelarija broj 2 (zgrada Skupštine opštine Pljevlja) i na web sajtu opštine Pljevlja www.pljevlja.me svim nevladinim organizacijama, zainte-resovanim građanima, organima i organizacijama i drugim zainteresovanim subjektima.

2.Predlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja mogu se podnijeti u pisanoj formi na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja i na email adresu: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com do isteka roka za javnu raspravu.

3.Centralna javna rasprava održaće se 20.10.2016. godine u zgradi Skupštine opštine Pljevlja, ulica Kralja Petra I sa početkom u 12 časova.

4.Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja će razmotriti dobijene predloge, primjedbe, sugestije i mišljenja učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od  7 dana od završetka rasprave.

Program održavanja javne rasprave o Nacrtu Odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture biće objavljen na oglasnoj tabli opštine Pljevlja, na web sajtu Opštine, u jednom terminu RTV Pljevlja i u „Pljevaljskim novinama" 01.10.2016. godine.

 

Nacrt Odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture možete preuzeti OVDJE.

 

Pljevlja,                                                                                                                                                S E K R E T A R

30.09.2016. godine                                                                                                                          Mersudin Halilović
Pregledano: 495
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava