Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Program Javne rasprave o Nacrtu Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije - razvoj usluga socijalne zaštite

1. Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije-razvoj usluga socijalne zaštite trajaće 15 dana i počinje teći od 15. septembra 2015. godine do 30. septembra 2015. godine.

2.  Radna grupa  je uradila Nacrt Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije-razvoj usluga socijalne zaštite  koji Sekretarijat za društvene djelatnosti stavlja na javnu raspravu u trajanju od 15 dana,  od dana oglašavanja javne rasprave  na Oglasnoj tabli opštine Pljevlja, na zvaničnoj WEB prezentaciji opštine i u jednom zvaničnom terminu JRDS "RTV Pljevlja" i Pljevaljskim novinama,  sve od 15.09. 2015. godine.  

3.  Za vrijeme trajanja Javne rasprave uvid u Nacrt Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije - razvoj usluga socijalne zaštite biće dostupan svakog radnog dana u vremenu od 12.00-15.00 časova u zgradi opštine Pljevlja -Sekretarijat za društvene djelatnosti ( II sprat, kancelarija broj 32 ) i na internet sajtu opštine Pljevlja www.pljevlja.me

4.  Pozivaju se građani/ke, organizacije, javne službe , NVO i drugi zainteresovani subjekti da učestvuju u javnoj raspravi radi stvaranja što kvalitetnije osnove dokumenta.

5.  Predloge, primjedbe, sugestije i mišljenja na utvrđeni Nacrt Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije - razvoj usluga socijalne zaštite zainteresovani subjekti mogu dostaviti pismeno na arhivu Građanskog biroa opštine Pljevlja  ili putem elektronske pošte na e-mail: opstinapv@t-com.me za naznakom : Sekretarijat za društvene djelatnosti- za Javnu raspravu Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije - razvoj usluga socijalne zaštite sve do 30. septembra 2015. godine.

6.   Glavna  rasprava održaće se dana 30. septembra 2015. godine, sa početkom u 12.00 časova, u sali Skupštine opštine Pljevlja.

7.   Nakon održane Glavne rasprave Sekretarijat za društvene djelatnosti će sumirati javnu raspravu, sačiniti izvještaj u roku od 10 dana od dana njenog završetka, pri čemu će se posebno razmatrati i zauzeti stavovi po podnijetim predlozima, primjedbama i sugestijama, na osnovu čega će biti izrađen konačni Nacrt Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije - razvoj usluga socijalne zaštite.

Nacrt Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije - razvoj usluga socijalne zaštite možete pogledati ovde.

 

                                                                                                                                              S E K R E T A R

Halilović Mersudin

Pregledano: 1654
16.01.2019
CRNA GORA OPŠTINA PLJEVLJA - Sekretarijat za društvene društvene djelatnosti - Broj: 637-1/2019-2 Pljevlja, 15.01.2019....
11.01.2019
Listu projekata kojima nedostaje dokumentacija i koji su diskvalifikovani iz daljeg procesa ocjenjivanja možete pogledati OVDJE.
21.12.2018
Odluku o stipendiranju studenata školske 2018/19 godine možete pogledati OVDJE.
18.01.2019
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Vršenje tehničkog pregleda objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Pljevljima možete pogledati ovde.
17.01.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Partija 1: Kancelarijski materijal, Partija 2: Toneri, kertridži i riboni za štampače i kopir aparate, možete pogledati ovde.
15.01.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Vršenje tehničkog pregleda objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda možete pogledati ovde.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava