Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Predsjednik opštine

Mirko Đačić


Rođen 09.04.1965 godine u Pljevljima, gdje je završio osnovnu i srednju školu, a Arhitektonski  fakultet u Beogradu.

 

 

 

 


Dosadašnje radno iskustvo:

-          Rukovodilac radova GP „Građevinar" Pljevlja (1991-1992)

-          Tehnički direktor GP „Građevinar" Pljevlja (1993-1994)

-          Vlasnik i direktor „Atos Project" d.o.o. Pljevlja (1995-1997)

-          Direktor JP „Crna Gora šume" (1998-2002)

-          Rukovodilac radova objekata visokogradnje u više privrednih subjekata na crnogorskom primorju (2003-2005)

-          Rukovodilac radova „Kroling" doo (2006-2008)

-          Rukovodilac službe za investicije Uprave policije (2009-2010)

-          Rukovodilac službe tehničke pripreme „Kroling" d.o.o. (2011-2013)

Dužnost predsjednika Opštine Pljevlja počeo je da obavlja 25.septembra 2014.godine

Oženjen je, otac troje djece.

 Telefon: 052-321-305

Fax: 052-300-188

e-mail: opstinapv@t-com.me          

Nadležnosti Predsjednik

Predstavlja i zastupa Opštinu, predlaže propise i druge akte koje donosi skupština, kao i način rješavanja pojedinih pitanja iz nadležnosti skupštine, stara se i odgovoran je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, stara se i odgovoran je za izvršavanje prenešenih i povjerenih poslova, utvrđuje organizaciju i način rada lokalne uprave, na predlog glavnog administratora, imenuje i razrješava potpredsjednike opštine, direktore agencija, menadžera, daje saglasnost na postavljanje i razrješenje starješina organa lokalne uprave, ako zakonom nije drugačije određeno, podnosi i građanima i skupštini izvještaj o svom radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave, usmjerava i usklađje rad organa lokalne uprave, javnih službi i agencija čiji je osnivač radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija, vrši nadzor nad radom lokalne uprave, donosi akte iz svoje nadležnosti i akte u izvršavanju prenijetih i povjerenih poslova, odgovoran je za izvršavanje odluka i drugih akata koje donosi skupština i donosi akte za njihovo izvršavanje, donosi akte kojima se obezbjeđuje izvršenje budžeta opštine, saziva konstitutivnu sjednicu skupštine, vrši i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim aktima opštine.

 

Pregledano: 45934
31.01.2017
Odluku o visini budžetskih sredstava opredijeljenih od strane Opštine Pljevlja za finansiranje političkih subjekata i...
25.01.2017
Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za 2016. godinu možete pogledati OVDJE.
13.01.2017
Cilj javne rasprave je da se svi zainteresovani subjekti upoznaju sa trenutnim nacrtom Master plana gasifikacije Crne Gore, koji...
16.06.2015
Obavještenje o javnoj nabavci broj Š 04-15 možete pogledati ovde.
16.06.2015
Obavještenje o javnoj nabavci broj Š 07-15 možete pogledati ovde.
28.04.2015
Poziv broj PV 08/15 za Otvoreni postupak javne nabavke možete pogledati ovde.