Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Predsjednik opštine

Mirko Đačić


Rođen 09.04.1965 godine u Pljevljima, gdje je završio osnovnu i srednju školu, a Arhitektonski  fakultet u Beogradu.

 

 

 

 


Dosadašnje radno iskustvo:

-          Rukovodilac radova GP „Građevinar" Pljevlja (1991-1992)

-          Tehnički direktor GP „Građevinar" Pljevlja (1993-1994)

-          Vlasnik i direktor „Atos Project" d.o.o. Pljevlja (1995-1997)

-          Direktor JP „Crna Gora šume" (1998-2002)

-          Rukovodilac radova objekata visokogradnje u više privrednih subjekata na crnogorskom primorju (2003-2005)

-          Rukovodilac radova „Kroling" doo (2006-2008)

-          Rukovodilac službe za investicije Uprave policije (2009-2010)

-          Rukovodilac službe tehničke pripreme „Kroling" d.o.o. (2011-2013)

Dužnost predsjednika Opštine Pljevlja počeo je da obavlja 25.septembra 2014.godine

Oženjen je, otac troje djece.

 Telefon: 052-321-305

Fax: 052-300-188

e-mail: opstinapv@t-com.me          

Nadležnosti Predsjednik

Predstavlja i zastupa Opštinu, predlaže propise i druge akte koje donosi skupština, kao i način rješavanja pojedinih pitanja iz nadležnosti skupštine, stara se i odgovoran je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, stara se i odgovoran je za izvršavanje prenešenih i povjerenih poslova, utvrđuje organizaciju i način rada lokalne uprave, na predlog glavnog administratora, imenuje i razrješava potpredsjednike opštine, direktore agencija, menadžera, daje saglasnost na postavljanje i razrješenje starješina organa lokalne uprave, ako zakonom nije drugačije određeno, podnosi i građanima i skupštini izvještaj o svom radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave, usmjerava i usklađje rad organa lokalne uprave, javnih službi i agencija čiji je osnivač radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija, vrši nadzor nad radom lokalne uprave, donosi akte iz svoje nadležnosti i akte u izvršavanju prenijetih i povjerenih poslova, odgovoran je za izvršavanje odluka i drugih akata koje donosi skupština i donosi akte za njihovo izvršavanje, donosi akte kojima se obezbjeđuje izvršenje budžeta opštine, saziva konstitutivnu sjednicu skupštine, vrši i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim aktima opštine.

 

Pregledano: 51229
03.01.2018
Opština Pljevlja Sekretarijat za društvene djelatnosti   Na osnovu  člana 3. i člana 5. Odluke o...
12.12.2017
Izvještaj sa javne rasprave o nacrtu odluke o komunalnoj naknadi možete pogledati ovde.
11.12.2017
Na osnovu člana 35.stav 2 Odluke o finansiranju sporta ("Sl.list CG-opštinski propsi", 12/12), i člana...
12.01.2018
Pojašnjenje u vezi nabavke male vrijednosti za nabavku tonera i kertridža za štampače možete pogledati ovde.
11.01.2018
Izmjenu zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Kancelarijski materijal, toneri, kertridži i riboni za štampače možete pogledati ovde.
09.01.2018
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Partija 1: Kancelarijski materijal, Partija 2: Toneri,kertridži, riboni za štampače i kopir aparate  -  možete pogledati ovde.