Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Predmet: Izvještaj sa predavanja „Kratak je put od marihuane do heroina“

Dana 11.04.2018 godine, sa početkom u 19h u Sali Gimnazije „Tanasije Pejatovića", održano je predavanje na temu „Kratak je put od marihuane do heroina" u organizaciji Kancelarije za prevenciju narkomanije i bolesti zavisnosti opštine Pljevlja.

Cilj predavanja je podizanje svijesti naših učenika/ca završnih razreda osnovnih i srednjih škola o problemu zloupotrebe marihuane i ostalih droga.

Predavanje je vodila dr Ana Milentijević specijalistkinja psihijatrije zaposlena u  Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti iz  Beograda.

Na predavnju se govorilo o nekoliko aspekata zloupotreba droga kao što su:

·        Faktori koji utiču na početak uzimanja droga;

·        O drogama, poseban osvrt na marihuanu i heroin;

·        Prepoznavanje narkomana u porodici i reakcija roditelja na saznanje da im djeca uzimaju drogu;

·        Posledice koje droge mogu da proizvedu;

·        Terapija narkomanije;

Posebna pažnju publike privukla je tema koja se odnosila na liječenje narkomanije, koje su vrste liječenja i koliko ono traje. Bilo je pitanja i o putevima pomoći u smislu ako neko iz svog okruženja poznaje nekoga ko zloupotrebljava droge, kako mu pomoći i kome se obratiti.

Ovom predavanju prisustvovalo je oko 110 učenika/ca, predstavnici nevladinih organizacija koje se bave pitanjima mladih i prevencijom narkomanije u našoj opštini, nastavnici i profesori.

Predavanje je završeno u 21h.

 

 

 

 

 

 

Pregledano: 434
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava