Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Potpredsjednici

Potpredsjednica

mr Anela Kriještorac, dipl.ecc

Anela Kriještorac rođena 13.05.1986. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Pljevljima, Ekonomaki fakultet u Podgorici 2009.godine. Postdiplomske studije završila na univezitetu Novi Sad UNESCO chair for entrepreneurial studies, gdje je stekla zvanje magistra.

Posjeduje sertifikat za završen Internship program u Odboru za ekonomiju, finansije i budžet u Skupštini Crne Gore (decembar 2008.- jun 2009).

Radno iskustvo: Rudnik uglja AD Pljevlja od 2010-2012, Demokratska partija socijalista Crne Gore- OO DPS Pljevlja  od 2012-2014.

Na mjesto potpredsjednice opštine imenovana je u oktobru 2014.godine

Govori engleski jezik. -Nadležnosti potpredsjednice:

Zamjenjuje predsjednika opštine, prilikom njegove odsutnosti ili spriječenosti za rad. Vrši poslove koje mu povjeri predsjednik opštine.

 Potpredsjednik

Mr Mervan Avdović, dipl.mašinski inženjer, rođen 08.07.1966.godine u Pljevljima, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Mašinski fakultet završio u Sarajevu, a zvanje magistra stekao na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Ima položen stručni ispit za rad u prosvjeti, kao i stručni ispit za inženjera termopostrojenja. Posjeduje licencu za projektovanje i izvođenje termomašinskih instalacija, EFQM sertifikat, ECDL sertifikat;

Radno iskustvo
 1990 – 1992 UNIONINVEST, Sarajevo, Projektant termo postrojenja,
 1992 – 2004 JU SSŠ - Pljevlja, nastavnik mašinske grupe predmeta,
 2004 – 2008 JU SSŠ - Pljevlja - Učenička zadruga, pomoćnik direktora,
 2008 – 2018 JU Srednja stručna škola - Pljevlja, direktor;

Bio član Skupštine Inženjerske komore Crne Gore (2006-2010) , u dva mandata odbornik Demokratske partije socijalista u Skupštini opštini Pljevlja (2010-2018), kao i član AMM i Foruma top menadžera (2016-2018).

Na mjesto potpredsjednika opštine imenovan je u novembru 2018.godine.
Oženjen, otac troje djece.  

Pregledano: 25619
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava