Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE u postupku donošenja Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Sekretarijat za uređenje prostora Opštine  Pljevlja,  na  osnovu čl. 21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (,,Sl.list RCG"-opštinski propisi, br. 25/05) i Zahtjeva br.031-292/2019-1 od 28.03.2019.godine kojim  je  Predsjednik  Opštine  Pljevlja  utvrdio  Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, dana 28.03.2019.godine utvrđuje 

 

PROGRAM 

ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE

u postupku donošenja Odluke o naknadi za

komunalno opremanje građevinskog zemljišta

 

Predsjednik Opštine Pljevlja je aktom broj 031-292/2019-1 od 28.03.2019.godine obavezao Sekretarijat za uređenje prostora Opštine  Pljevlja, kao obrađivača odluke, da sačini Program javne rasprave i na pogodan način učini dostupnim javnosti Nacrt ovog akta. Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Pljevlja prikupio je sve neophodne informacije radi utvrđivanja i sprovođenja Programa održavanja javne rasprave za utvrđeni Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta kojim se precizira sledeće:

1. Javna rasprava o Nacrtu Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta trajaće od 29.03.2019. do 12.04.2019.godine.

2. Nacrt navedene odluke biće dostupan za preuzimanje na šalteru Građanskog biroa Opštine  Pljevlja  i  na  internet sajtu  opštine  Pljevlja  www.pljevlja.me , svim  zainteresovanim  građanima, organima i organizacijama, javnim službama, NVO sektoru i drugim zaintresovanim subjektima.

3. Centralna javna rasprava održaće se 10.04.2019.godine (srijeda), u zgradi Skupštine opštine Pljevlja-bivša zgrada SDK-a, ulica Kralja Petra, sa početkom u  12.00 časova.

4. Nacrt naznačene odluke dostaviće se klubovima odbornika SO Pljevlja, Predsjedniku Opštine, Predsjedniku Skupštine, nadležnim  organima  lokalne  uprave i Službi mjesnih zajednica.

5. Predlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja mogu se podnijeti u pisanoj formi na šalteru  Građanskog biroa  Opštine  Pljevlja  i na  e mail  adresu : opstinapv@t-com.me (sa  naznakom na  

Sekretarijat za uređenje prostora Opštine  Pljevlja), do isteka roka za javnu raspravu.

6. Sekretarijat za uređenje prostora Opštine  Pljevlja će  razmotriće  primjedbe, predloge  i sugestije  učesnika javne  rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od 10 dana od  završetka  rasprave.

Program održavanja Javne rasprave o Nacrtu Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemlhišta objavljen na Oglasnoj tabli opštine Pljevlja, na zvaničnoj WEB prezentaciji opštine, u jednom zvaničnom terminu RTV Pljevlja u periodu 29.03.2019.-12.04.2019.godine.

Odluku o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta možete pogledati OVDJE.

 

                                                                                                                   

                                                                                                               V. D. S E K R E T A R a

                                                                                                                    Mira Čolović

Pregledano: 179
07.06.2019
Predmet: Poziv za nevladine organizacije za učešće na obuci ,,Upravljanje projektnim ciklusom`` Opština Pljevlja...
06.06.2019
OPŠTINA PLJEVLJA U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ RASPISUJE:    KONKURS NEVLADINIM...
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
12.06.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - broj M13/19 možete pogledati OVDJE.
07.06.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
05.06.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj M13/19 možete pogledati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava