Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE u postupku donošenja Odluke o uslovima i načinu snabdijevanja toplotnom energijom grada Pljevalja

Sekretar Sekretarijata za komunalno stambene poslove saobraćaj i vode, opštine Pljevlja na osnovu člana 17 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Pljevlja ( Sl. list CG - opštinski propisi br.4 /15 ) i člana 196. Zakona o upravnom postupku ( Sl. list RCG br. 60/03 i Sl. list CG br.32/11 ), formirao je Radnu grupu za izradu Nacrta Odluke o snabdijevanju toplotnom energijom.

Radna grupa je uradila Nacrt Odluke o uslovima i načinu snabdijevanja toplotnom energijom grada Pljevalja i isti dostavila na uvid Sekretaru Sekretarijata za komunalno stambene poslove saobraćaj i vode, koji utvrđuje  Program održavanja javne rasprave za urađeni Nacrt Odluke o uslovima i načinu snabdijevanja toplotnom energijom grada Pljevalja:

1.      Javna rasprava o Nacrtu Odluke o uslovima i načinu snabdijevanja toplotnom energijom grada Pljevalja trajaće od 09.09.   do  23.09.2015 godine.

2.      Nacrt navedene Odluke biće dostupan  za preuzimanje na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja i na internet sajtu opštine Pljevlja www.pljevlja.me svim zainteresovanim građanima, organima i organizacijama, javnim službama, NVO sektoru i drugim zainteresovanim subjektima.

3.      Centralna javna raspravao održaće se 21.09.2015 godine u zgradi Skupštine opštine , ulica Kralja Petra sa početkom u 12 časova.

4.      Nacrt naznačene Odluke  dostaviće se klubovima odbornika SO Pljevlja, Predsjedniku opštine, Predsjedniku Skupštine, nadležnim organima lokalne uprave i službi mjesnih zajednica.

5.      Predlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja mogu se podnijeti u pisanoj formi na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja i na email adresu: opstinapv@t-com.me ( sa naznakom „Sekretarijatu  za komunalno stambene poslove saobraćaj i vode ), do isteka roka za javnu raspravu.

6.       Sekretarijat za komunalno stambene poslove saobraćaj i vode opštine Pljevlja će razmotriti dobijene primjedbe, predloge, sugestije i mišljenja učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od  3 dana od završetka rasprave.

Program održavanja javne rasprave o Nacrtu Odluke o uslovima i načinu snabdijevanja toplotnom energijom grada Pljevalja, biće objavljen na oglasnoj tabli opštine Pljevlja, na zvaničnoj WEB  prezentaciji opštine, u jednom zvaničnom terminu RTV Pljevlja u periodu od 09.09. do 11.09.2015 godine, a program će se objaviti i u štampanom mediju „Pljevaljske novine" od 15.09.2015 godine.

Nacrt Odluke o uslovima i načinu snabdijevanja toplotnom energijom grada Pljevalja možete pogledati ovde.

 

                                                                                                           S E K R E T A R

Mr. Zoran Čolović dipl.inž. maš.

Pregledano: 1823
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava