Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE NACRTA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „DOLOVI I“

Predsjednik opštine Pljevlja, na osnovu člana 41. i 42. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore", br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) Odlukom broj 351-70/2016-2 od 15.06.2016.godine utvrdio je Nacrt detaljnog urbanističkog plana „Dolovi I" i isti stavio na javnu raspravu u trajanju od 15 dana i to od dana oglašavanja javne rasprave u jednom štampanom mediju Republike (dnevni list „Pobjeda") od 16.06.2016.godine.

Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja Programom održavanja javne rasprave za utvrđeni Nacrt detaljnog urbanističkog plana „Dolovi I" precizira sljedeće:

1. Nacrt detaljnog urbanističkog plana „Dolovi I" biće dostupan u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora (kancelarija broj 35), ulica Kralja Petra br.46 u Pljevljima. Zainteresovani subjekti mogu izvršiti uvid u isti u vremenu od 11.30 do 15.30h svakog radnog dana počev od 16.06.2016.godine.

2. Predloge, primjedbe, sugestije i mišljenja na utvrđeni Nacrt, zainteresovani subjekti mogu upisati u Knjigu primjedbi, sugestija i mišljenja, a takođe iste mogu dostaviti Sekretarijatu za uređenje prostora u pisanoj formi najkasnije do 30.06.2016.godine.

3. Prezentacija Nacrta detaljnog urbanističkog plana „Dolovi I" od strane obrađivača „Arhiplan CG" d.o.o. Podgorica održaće se dana 22.06.2016.godine u 12.00h u skupštinskoj sali u ulici Kralja Petra - bivša zgrada SDK-a.

 

                                                                       

                                                                                                                                                                                S E K R E T A R

                                                                                                                                                                                   Mira Čolović        

Pregledano: 698
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava