Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE

Na osnovu člana  167. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG" br. 02/18) i  člana 20. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog  stanovništva  u vršenju javnih poslova ("Službeni list RCG- opštinski propisi" br. 25/05)  i Rješenja o formiranju komisije za pripremu nacrta Odluke o auto taksi prevozu br. 031-91/2019-2 od 05.02.2019      u t v r đ u j e   s e

  

PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE

  

1.      Utvrđuje se Nacrt Odluke o auto taksi prevozu opštine Pljevlja;

2.      Javna rasprava o Nacrtu Odluke o auto-taksi prevozu opštine Pljevlja trajaće 15. dana i počinje 18. marta i traje do 3.aprila 2019 godine;

3.      Nacrt Odluke o auto-taksi prevozu opštine Pljevlja objaviće se na internet sajtu opštine Pljevlja www. pljevlja.me;

4.      Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u Nacrt Odluke o auto-taksi prevozu opštine Pljevlja biće dostupan svakog radnog dana u periodu od 11-13 časova u prostorijama Sekretarijatu za privredu, Služba za preduzetništvo i turizam ( II sprat - kancelarija br. 1);

5.      Pozivaju se građanke i građani, organizacije, javne službe, nevladine organizacije i udruženja, mediji i drugi zainteresovani da učestvuju u javnoj raspravi i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Odluke o auto-taksi prevozu opštine Pljevlja;

6.      Predlozi, sugestije, primjedbe i komentari na Nacrt Odluke o auto-taksi prevozu opštine Pljevlja, mogu se dostaviti Komisiji za izradu Odluke o auto-taksi prevozu, u pisanoj ili elektronskoj formi, kao i na mail adresu dragoljub.mazalica @pljevlja.co. me ;

7.      Glavna rasprava održaće se dana u 01. aprila 2019. godine (ponedeljak) sa početkom u 12. časova u sali Skupštine opštine Pljevlja;

8.      Komisija za izradu Odluke o auto-taksi prevozu će razmotriti sve prijedloge, sugestije i komentare učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Odluku o auto taksi prevozu možete pogledati OVDJE.

  

                                                                          

                                                                                                                                               PREDSJEDINIK  KOMISIJE

                                                                                       Dragoljub Mazalica

Pregledano: 176
07.06.2019
Predmet: Poziv za nevladine organizacije za učešće na obuci ,,Upravljanje projektnim ciklusom`` Opština Pljevlja...
06.06.2019
OPŠTINA PLJEVLJA U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ RASPISUJE:    KONKURS NEVLADINIM...
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
12.06.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - broj M13/19 možete pogledati OVDJE.
07.06.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
05.06.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj M13/19 možete pogledati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava