Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE

Sekretarijat za komunalno stanbene poslove, saobraćaj i vode  Opštine  Pljevlja,  na  osnovu čl.21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (,,Sl.list RCG"-opštinski propisi, br. 25/05) i Zahtjeva br.031-351/2016-1 od 13.04.2016.godine kojim  je  Predsjednik  Opštine  Pljevlja  utvrdio  Nacrt Odluke   o Izmjenama i dopunama odluke o snadbijevanju vodom i odvođenju otpadnih voda,   dana    13.04 2016.godine   utvrđuje

 

PROGRAM

ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE

 

u postupku donošenja Odluke Odluke   o Izmjenama i dopunama odluke o snadbijevanju vodom i odvođenju otpadnih voda Predsjednik Opštine Pljevlja, na osnovu člana 57 Statuta opštine Pljevlja (,,Službeni list RCG - Opštinski propisi", br. 37/2004, 30/2007  i ,,Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 11/2008, 21/2009,  32/2009  i 14/2011 ), formirao je Komisiju za izradu Nacrta Odluke   o Izmjenama i dopunama odluke o snadbijevanju vodom i odvođenju otpadnih voda ("Službeni list CG- opštinski propisi" br. 22/11);  Komisija je uradila Nacrt Odluke   o Izmjenama i dopunama odluke o snadbijevanju vodom i odvođenju otpadnih voda, i isti dostavila Predsjedniku Opštine Pljevlja, koji je aktom br. 031-351/2016-1 od 13.04.2016..godine    obavezao Sekretarijat za komunalno stanbene poslove, saobraćaj i vode  Opštine  Pljevlja , kao obrađivača odluke,  da sačini Program javne rasprave i na pogodan način učini dostupnim javnosti Nacrt ovog akta.  Sekretarijat za komunalno stanbene poslove, saobraćaj i vode Opštine  Pljevlja prikupio je sve neophodne informacije radi utvrđivanja i sprovođenja Programa održavanja javne rasprave za utvrđeni Nacrt  Odluke   o Izmjenama i dopunama odluke o snadbijevanju vodom i odvođenju otpadnih voda

 

1. Javna  rasprava  o Nacrtu Odluke   o Izmjenama i dopunama odluke o snadbijevanju vodom i odvođenju otpadnih voda trjaće od  15 .04.2016. do   30.04.2016.godine.

2. Nacrt  navedene  odluke  biće   dostupan za preuzimanje  na  šalteru  Građanskog  biroa  Opštine  Pljevlja  i  na  internet sajtu  opštine  Pljevlja  www.pljevlja.me , svim  zainteresovanim  građanima, organima i organizacijama, javnim službama, NVO sektoru i drugim zaintresovanim subjektima.

3. Centralna javna  rasprava održaće se   27.04.2016.godine, u zgradi Skupštine opštine Pljevlja-bivša zgrada SDK-a, ulica Kralja Petra, sa početkom u  12.00 časova.

4. Nacrt   naznačene  odluke dostaviće se  klubovima  odbornika  SO Pljevlja , Predsjedniku  Opštine , Predsjedniku   Skupštine, nadležnim  organima  lokalne  uprave i Službi  mjesnih  zajednica.

5. Predlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja mogu se podnijeti u pisanoj formi  na  šalteru  Građanskog biroa  Opštine  Pljevlja  i na  e mail  adresu : opstinapv@t-com.me (sa  naznakom na Sekretarijat za komunalno stanbene poslove, saobraćaj i vode  Opštine  Pljevlja), do  isteka  roka  za  javnu raspravu.

6. Sekretarijat za komunalno stanbene poslove, saobraćaj i vode  Opštine  Pljevlja će  razmotriće  primjedbe, predloge  i sugestije  učesnika javne  rasprave  i  sačiniti   Izvještaj  o sprovedenoj javnoj raspravi  u roku  od  10 dana  od  završetka  rasprave .

Program održavanja Javne rasprave o Nacrtu, Odluke   o Izmjenama i dopunama odluke o snadbijevanju vodom i odvođenju otpadnih voda biće objavljen na Oglasnoj tabli opštine Pljevlja, na zvaničnoj WEB prezentaciji opštine, u jednom zvaničnom terminu RTV Pljevlja u period  18 .04. 2016 do.  20.04.2016.godine, a program će se objaviti i u štampanom  mediju ,,Pljevaljske novine" od 15.04.2016.godine.

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vodosnabdjevanju možete preuzeti ovde.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sekretar

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Mr Zoran Čolović dpl.mašinski ing.

Pregledano: 930
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava