Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Odluka - Studentska nagrada Opštine Pljevlja za 2018. godinu

Na osnovu člana 58. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Službeni list CG", br. 2/18 ), člana 57. tačka 14. Statuta opštine Pljevlja ("Sl. list RCG - Opštinski propisi", broj 37/04 i 30/07 i "Sl. list CG - Opštinski propisi" br. 11/08, 21/09, 32/09 i 14/11), a u vezi člana 9. Odluke o studentskoj nagradi opštine Pljevlja ( "Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 11/17 ), Predsjednik Opštine Pljevlja donosi

 

ODLUKU

DODJELJUJE SE studentska nagrada opštine Pljevlja za 2018. godinu, kao izraz priznanja za izuzetan uspjeh u studiranju sledećim studentima:

 

1.         MILICA  ZINDOVIĆ - Fakultet političkih nauka,  Univerzitet Crne Gore, srednja ocjena 10,00

2.         VAHID KAVAZOVIĆ - Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore, srednja ocjena 9,76

3.         ŽELJKA KEČINA - Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, srednja ocjena 9,63

4.         STEFAN MILINKOVIĆ - Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu, srednja ocjena 9,53.

 

Nagrada se sastoji od diplome i novčanog iznosa od 300,00 €, a biće uručene na Svečanoj sjednici Skupštine opštine, povodom 20. novembra, praznika Opštine.  

Obrazloženje

Članom 2. Odluke o studentskoj nagradi opštine Pljevlja ( "Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 11/17 ) propisano je da se studentska nagrada opštine Pljevlja dodjeljuje povodom 20. novembra, praznika Opštine studentima koji imaju prebivalište u opštini Pljevlja, kao  izraz priznanja za izuzetan uspjeh u studiranju. Dobitnicima nagradu uručuje predsjednik Opštine na svečanoj sjednici Skupštine opštine Pljevlja. 

Istom Odlukom je propisano da se nagrađivanje studenata vrši na osnovu Javnog konkursa za dodjelu studentske nagrade opštine Pljevlja, koji objavljuje  organ lokalne uprave nadležan za poslove obrazovanja. Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, kao organ lokalne uprave nadležan za poslove obrazovanja, na osnovu člana 4. Odluke o studentskoj nagradi je dana 15.10.2018. godine raspisao Javni konkurs za dodjelu studentske nagrade opštine Pljevlja za 2018. godinu u Pljevaljskim novinama i na web sajtu opštine Pljevlja. Na Javni konkurs pristigle su prijave četiri studenta, koji ispunjavaju uslove propisane Odlukom. Na sjednici održanoj dana 06.11.2018. godine, Komisija za dodjelu studentske nagrade, imenovana rješenjem predsjednika opštine Pljevlja broj 031-925/2018-1 od 03.10.2018. godine, je razmotrila pristigle prijave i na osnovu kriterijuma propisanih članom 5. i 6. Odluke o studentskoj nagradi sačinila prijedlog Odluke o dodjeli studentskih nagrada opštine Pljevlja za 2018. godinu broj 637-173/2018-1 od 12.11.2018. godine.

Postupajući po prijedlogu Odluke o dodjeli studentskih nagrada opštine Pljevlja za 2018. godinu broj 637-173/2018-1 od 12.11.2018. godine, predsjednik Opštine Pljevlja je na osnovu člana 58. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG", br.2/18 ), člana 57 tačka 14 Statuta opštine Pljevlja ("Sl. list RCG - Opštinski propisi", broj 37/04 i 30/07 i "Sl. list CG - Opštinski propisi" br. 11/08, 21/09, 32/09 i 14/11), a u vezi člana 9. Odluke o studentskoj nagradi opštine Pljevlja ( "Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 11/17 ) donio odluku kao u dispozitivu.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Ova odluka je konačna u upravnom postupku. Protiv nje se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana.

 

                                                                                                                                                        P R E D S J E D N I K                                                                                                                                                                 Mirko Đačić

Pregledano: 56
03.12.2018
Javni poziv  za prikupljanje ponuda radi prodaje starog bakarnog lima u vlasništvu Opštine Pljevlja možete pogledati ...
21.11.2018
Program javne rasprave o Nacrtu budžeta opštine Pljevlja za 2019. godinu možete pogledati ovde.Nacrt budžeta opštine Pljevlja za...
20.11.2018
OPŠTINA PLJEVLJA U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ RASPISUJE: KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA...
07.12.2018
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - Izvođenje radova na izgradnji zaštitne ograde na potpornim zidovima ulice Višegradska možete pogledati ovde
07.12.2018
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Ispitivanje-mjerenje kvaliteta vazduha-imisija (nulto stanje), mjerenje buke (nulto stanje) i analiza površinskih voda (rijeka Ćehotina nizvodno od postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Pljevlja) možete pogledati ovde.
30.11.2018
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Obezbjeđenje telekomunikacionih servisa možete pogledati ovde.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava