Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Odluka - Studentska nagrada Opštine Pljevlja za 2018. godinu

Na osnovu člana 58. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Službeni list CG", br. 2/18 ), člana 57. tačka 14. Statuta opštine Pljevlja ("Sl. list RCG - Opštinski propisi", broj 37/04 i 30/07 i "Sl. list CG - Opštinski propisi" br. 11/08, 21/09, 32/09 i 14/11), a u vezi člana 9. Odluke o studentskoj nagradi opštine Pljevlja ( "Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 11/17 ), Predsjednik Opštine Pljevlja donosi

 

ODLUKU

DODJELJUJE SE studentska nagrada opštine Pljevlja za 2018. godinu, kao izraz priznanja za izuzetan uspjeh u studiranju sledećim studentima:

 

1.         MILICA  ZINDOVIĆ - Fakultet političkih nauka,  Univerzitet Crne Gore, srednja ocjena 10,00

2.         VAHID KAVAZOVIĆ - Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore, srednja ocjena 9,76

3.         ŽELJKA KEČINA - Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, srednja ocjena 9,63

4.         STEFAN MILINKOVIĆ - Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu, srednja ocjena 9,53.

 

Nagrada se sastoji od diplome i novčanog iznosa od 300,00 €, a biće uručene na Svečanoj sjednici Skupštine opštine, povodom 20. novembra, praznika Opštine.  

Obrazloženje

Članom 2. Odluke o studentskoj nagradi opštine Pljevlja ( "Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 11/17 ) propisano je da se studentska nagrada opštine Pljevlja dodjeljuje povodom 20. novembra, praznika Opštine studentima koji imaju prebivalište u opštini Pljevlja, kao  izraz priznanja za izuzetan uspjeh u studiranju. Dobitnicima nagradu uručuje predsjednik Opštine na svečanoj sjednici Skupštine opštine Pljevlja. 

Istom Odlukom je propisano da se nagrađivanje studenata vrši na osnovu Javnog konkursa za dodjelu studentske nagrade opštine Pljevlja, koji objavljuje  organ lokalne uprave nadležan za poslove obrazovanja. Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, kao organ lokalne uprave nadležan za poslove obrazovanja, na osnovu člana 4. Odluke o studentskoj nagradi je dana 15.10.2018. godine raspisao Javni konkurs za dodjelu studentske nagrade opštine Pljevlja za 2018. godinu u Pljevaljskim novinama i na web sajtu opštine Pljevlja. Na Javni konkurs pristigle su prijave četiri studenta, koji ispunjavaju uslove propisane Odlukom. Na sjednici održanoj dana 06.11.2018. godine, Komisija za dodjelu studentske nagrade, imenovana rješenjem predsjednika opštine Pljevlja broj 031-925/2018-1 od 03.10.2018. godine, je razmotrila pristigle prijave i na osnovu kriterijuma propisanih članom 5. i 6. Odluke o studentskoj nagradi sačinila prijedlog Odluke o dodjeli studentskih nagrada opštine Pljevlja za 2018. godinu broj 637-173/2018-1 od 12.11.2018. godine.

Postupajući po prijedlogu Odluke o dodjeli studentskih nagrada opštine Pljevlja za 2018. godinu broj 637-173/2018-1 od 12.11.2018. godine, predsjednik Opštine Pljevlja je na osnovu člana 58. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG", br.2/18 ), člana 57 tačka 14 Statuta opštine Pljevlja ("Sl. list RCG - Opštinski propisi", broj 37/04 i 30/07 i "Sl. list CG - Opštinski propisi" br. 11/08, 21/09, 32/09 i 14/11), a u vezi člana 9. Odluke o studentskoj nagradi opštine Pljevlja ( "Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 11/17 ) donio odluku kao u dispozitivu.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Ova odluka je konačna u upravnom postupku. Protiv nje se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana.

 

                                                                                                                                                        P R E D S J E D N I K                                                                                                                                                                 Mirko Đačić

Pregledano: 124
15.03.2019
Na osnovu člana  167. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG" br. 02/18) i  člana...
28.02.2019
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi možete pogledati ovde.
21.02.2019
Odluku o stipendiranju studenata školske 2018/19 godine možete pogledati OVDJE.
13.03.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M08/19, Nabavka vertikalne saobraćajne signalizacije, možete pogledati OVDJE.
07.03.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Priprema materijala na pozajmištima za sanaciju puteva sa makadamskim kolovoznim zastorima broj M07/19, možete pogledati OVDJE.
04.03.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - broj 406-25/2019-3, Sprovođenja preventivne dezinsekcije - uništavanje komaraca, možete pogledati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava