Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Obraćanje Predsjednika SO Pljevlja Velimira Golubovića premijeru Vlade CG Igoru Luksicu

Poštovani gospodine Predsjedniče,

Ostvarivanje javnog interesa u oblasti snabdijevanja gradjana i drugih korisnika toplotnom energijom u Pljevljima je po svemu sudeći potpuno ugroženo, a imajući u vidu nesagledive posledice koje bi nastale ukoliko se u nastupajućoj grejnoj sezoni ne obezbijedi pružanje ove usluge dosadašnjim korisnicima, je neposredan povod da Vam se obratim.

Naime, Rješenjem Ministarstva ekonomije Crne Gore broj: 0505-3573/3 od 15.6.2011 godine, potvrđeno je prvostepeno rješenje Termoenergetske inspekcije Ministarstva ekonomije broj: 0505-3573/3 od 20.4.2011 godine, kojim je naređeno JP “Grijanje“ da trajno obustave dalju eksploataciju kotlovskih postrojenja instaliranih u kotlarnici lociranoj u ulici Skerlićevoj br. 31 u Pljevljima, te da navedena naredba stupa na snagu 30.04.2011 godine u 24 časa.

Kotlarnica u Skerlićevoj ulici otpočela je sa radom još 1976 godine i u istom prostoru i na istom mjestu egzistira i danas. Od početka svog postojanja, kao postrojenje na čvrsto gorivo, sa 12 kotlovskih jedinica, kontinuirano je punih 35 godina, pružalo usluge toplotne energije, građanima i privredi. U toku svoje istorije, nekoliko puta je rekonstruisana, unaprijeđena i prilagođavana standardima, ali nikada nije prestala sa radom. Poslednja rekonstrukcija izvršena je u avgustu mjesecu 2008. godine, kada su stari dotrajali liveni kotlovi demontirani i zamjenjeni novim, toplotnog kapaciteta 6 MW, sa posebno postavljenim uređajima za loženje, ventilatorima svježeg vazduha, multiciklonom, ventilatorom dimnih gasova, itd. Dodajem i činjenicu, da je, prije rekonstrukcije, kotlarnica za grejnu sezonu trošila oko 3.500 tona uglja, a nakon rekonstrukcije oko 1.800 tona, što je pokazatelj koji upućuje da je sagorijevanje uglja smanjeno dvostruko, a prisustvo pepela u vazduhu gotovo desetostruko, što su potvrdile i određene studije. Rekonstrukcijom ove kotlarnice ugašene su u susjedstvu tri kotlarnice i na taj način značajno smanjen štetni uticaj na okolinu. Dakle, u momentu kada je kotlarnica tehnički dovedena u stanje koje je bolje nego što je ikada bilo nadležni državni organ donosi rješenje o trajnoj zabrani rada.

Rješenju o trajnoj obustavi rada kotlarnice, nijesu prethodile mjere u pogledu rokova za otklanjanje nedostataka, uslova, tehničkih rješenja, a naročito se nije vodilo računa o javnom interesu, građanima i privredi, zbog kojih kotlarnica postoji i radi, zbog kojih je osnovano javno preduzeće. Ovu vrstu revnosti i strogoće, uz uvažavanje potrebe da se mora raditi u skladu sa zakonom, inspektor nema kada su u pitanju neki objekti koji rade nekoliko decenija a još uvijek nemaju upotrebnu dozvolu, a posledice njihovog rada su neuporedivo štetnije i opasnije po građane Pljevalja od rada kotlarnice.

Stoga je rješenje o trajnoj obustavi rada jedine kotlarnice na daljinsko grijanje u Pljevljima, iznenadilo lokalnu samoupravu, Javno preduzeće, građane i privredu, naročito kada se uzme u obzir da kotlarnica prije rekonstrukcije u avgustu 2008. godine, nikada nije bila zatvorena, a da se nakon rekonstrukcije kada su uslovi rada, efikasnost, zaštita životne sredine i dr. znatno poboljšani i unaprjeđeni, donosi rješenje o trajnoj obustavi rada. Dakle, loklanoj samoupravi u Pljevljima nije data nikakva šansa da na bilo koji način nastavi sa pružanjem usluga centralnog grijanja dosadašnim korisnicima. U medjuvremenu od donošenja rješenja do danas činjene su neke aktivnosti da se stanje prevazidje, ali je neizvjesnost nastavka rada kotlarnice u Pljevljima pod velikim znakom pitanja i zavisi od volje stanara zgrade u kojoj je ovaj objekat smješten i radi neprekidno od 1976. godine.

U Pljevljima, na instalacije za toplotnu energiju koju isporučuje JP “Grijanje“ iz kotlarnice u Skerlićevoj ulici, priključeno je oko 470 stambenih i poslovnih objekata. Toplotnom energijom iz kotlarnice u Skerlićevoj ulici zagrijeva se više od 25.000 m2 površine stambenih i poslovnih prostora. Toplotnom energijom iz kotlarnice u Skerlićevoj ulici pored velikog broja građana i privrednih subjekata, koji nemaju alternativu za zagrijavanje prostora, snadbjevaju se i institucije koje su od vitalnog značaja za funkcionisanje društvenog sistema, kao što su Osnovni sud, Osnovno državno tužilaštvo, Područni organ za prekršaje, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Turistička organizacija Pljevlja, Centar za kulturu, JP “Vodovod“, Radio televizija Pljevlja, Pljevaljske novine, Agencija za stambeno poslovni fond, zgrada Opštine Pljevlja i Skupštine opštine Pljevlja, kao i veliki broj društveno političkih, nevladinih i privrednih subjekata.Stambene i poslovne zgrade koje su priključene na toplovodni sistem, projektovane su isključivo za daljinsko grijanje, odžaci na istim nisu predviđeni. Većina pomenutih zgrada starija je od 30 godina sa dotrajalom unutrašnjom elektroinstalacijom, koja nije u mogućnosti da podnese opterećenja koja bi nastala masovnim zagrijevanjem prostora električnom energijom, koja je ujedno višestruko skuplji vid zagrijevanja, od grijanja koje isporučuje Javno preduzeće.

Stoga je zaključak da korisnici daljinskog grijanja, nemaju alternativu. U prilog ovoj argumentaciji, dodajem i to da je preduzeće, vršilo anketiranje korisnika, sa anketnim pitanjem,da li imaju alternativno grijanje mimo onog koje koriste toplotnom energijom iz kotlarnice u Skerlićevoj ulici. Iz ankete proizilazi nesumnjiv zaključak da ubjedljiva većina potrošača nema druge alternative za zagrijevanje svog prostora. Zamislite kao bi stanari stambenih zgrada koji nemaju alternativno rješenje za grijanje pereživjeli pljevaljsku zimu u slučaju da ne bude radila kotlarnica!

Obustava dalje eksploatacije kotlovskih postrojenja instaliranih u kotlarnici lociranoj u ulici Skerlićevoj br. 31 u Pljevljima, znači ujedno likvidaciju i prestanak postojanja JP “Grijanje“ Pljevlja, preduzeća koje je osnovano radi zadovoljenja javnog interesa, koji je definisan u propisima lokalne samouprave, saglasno zakonu o komumalnim djelatnostima. Obzirom da je rad kotlarnice jedino postrojenje preduzeća za proizvodnju toplotne energije, to preduzeće nema alternativu za proizvodnju toplotne energije, čime je onesposobljeno da obavlja djelatnost zbog koje je i osnovano. Prestankom rada preduzeća, prestao bi i radni odnos zaposlenih, kao i brojne druge direktne i indirektne posledice, za građane i privredu. Šteta koja bi nastupila je nesporno nenadoknadiva.

Stoga, odlaganje izvršenja rješenja nije protivno javnom interesu, naprotiv, izvršenje rješenja ugrožava javni interes.

Nakon donošenja pomenutog rješenja o trajnoj zabrani rada kotlarnice Opština Pljevlja, Skupština opštine Pljevlja i JP “Grijanje“ Pljevlja preduzeli su niz mjera u skladu sa svojim mogućnostima, kako bi udovoljili zahtjevima stanara zgrade u kojoj je smještena sporna kotlarnica i po čijem zahtjevu je donijeto rješenje o yabrani rada kotlarnice. Kao prvo, kotlarnica će naredne grejne sezone biti dodatno izolovana od buke i prašine, preduzeće je organizovalo način kontinuiranog odvoza pepela i ostalog otpada. Predsjednik opštine je zaključio sporazum sa stanarima, da se o trošku opštine izvrši sanacija zgrade, postavljanjem novog krovnog pokrivača, termo fasade, eloksirane bravarije, uz oslobađanje plaćanja naknade na ime usluga grijanja. Za veći dio radova postupak javne nabavke i tender je završen, te će se sa radovima uskoro i otpočeti. Zaključkom Skupštine opštine Pljevlja od 23.06.2011. godine JP “Grijanje“ je uložilo 10% godišnjeg prihoda u toplovodnu infrastrukturu, a sve u cilju postizanja što većeg kvaliteta grijanja.

Takođe, postojanje kotlarnice u Skerlićevoj ulici vezano je za prvu fazu toplifikacije grada, i koja će u novom sistemu imati sasvim drugačiji režim rada, ali je predvidjena kao njen budući sastavni dio. Nadamo se da ste upoznati sa aktivnostima na realizaciji projekta toplifikacije grada, čija je iszvjesnost vidljiva. Stoga, smatramo da je postojanje kotlarnice u tom prelaznom periodu jedino rješenje, koje će zadovoljiti javni interes, potrebe građana i privrede. Očekujem da ćete se iskreno založiti za donošenje odluke kojom se omogućava rad kotlarnice, od početka ove grejne sezone, pa do njenog trajnog zatvaranja sa realizacijom prve faze toplifikacije grada.

U nadi sam, uvaženi gospodine Predsjedniče, da ćete razumjeti potrebu da Vam se obratim, kao i da sam ukazao na sve posledice koje bi mogle nastupiti trajnim gašenjem kotlarnice, za preduzeće, građane i privredu, pa stoga iskreno očekujemo da će Vlada Crne Gore, na čijem ste Vi čelu, u saradnji sa nadležnim Ministarstvom ekonomije iznaći najbolje rješenje i donijeti odluku o odlaganju izvršenja rješenja o trajnoj obustavi dalje eksploatacije kotlovskih postrojenja za daljinsko grijanje lociranih u ulici Skerlićevoj br. 31 u Pljevljima, do prelaska na druge izvore snadbjevanja toplotnom energijom kroz realizaciju projekta toplifikacije grada čija se prva faza realizacije očekuje u naredne dvije godine.

Kako grejna sezona počinje 01.10.2011 godine, a obzirom da je prije početka rada preduzeće dužno da obavi neophodne probe postrojenja, to se nadam da ćete postupiti po ovom zahtjevu i preduzeti mjere da kotlarnica poćne sa radom u skladu sa odlukama SO Pljevlja.

Srdačan pozdrav,

P R E D S J E D N I K,

Velimir Golubović, dipl.ecc

Pregledano: 3001
15.05.2018
Na osnovu čl. 4. stav 2. Odluke o načinu korišćenja i upravljanja poslovnim prostorom i garažama u...
13.04.2018
Sekretarijat za društvene djetanosti opštine Pljevlja obavještava da će se Centralna Javna rasprava za Lokalni plan akcije...
12.04.2018
Odluku o stipendiranju studenata školske 2017/18 godine možete pogledati OVDJE.
08.05.2018
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Radovi na instalaciji slabe struje i splinkera možete pogledati ovde.
03.05.2018
Zahtjev za dostavljanje punuda za nabavke male vrijednosti - Radovi na instalaciji slabe struje i splinkera možete pogledati ovde.
03.04.2018
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izrada Glavnog projekta saobraćajnice ulice Narodne omladine možete pogledati ovde.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava