Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka boravio u radnoj posjeti opštini Pljevlja

Razvojni potencijali svake opštine stoje u direktnoj proporciji sa jačanjem vladavine prava zaključeno je na radnom sastanku ministra za ljudska i manjinska prava Mehmeda Zenke i predsjednika opštine Pljevlja Mirka Đačića.

Ministar Zenka boravio je u radnoj posjeti opštini Pljevlja i bliže se upoznao sa aktuelnim stanjem zaštite ljudskih prava i sloboda. Ministar je istakao da je važnost ostvarivanja ljudskih prava na svim nivoima i pod jednakim uslovima preduslov opšteg razvoja i države Crne Gore i njenog društva u cjelini.

Sagovornici su razmijenili mišljenja na teme iz nadležnosti resora zaštite i unapređenja ljudskih prava i sloboda, zaštite od diskriminacije, položaja manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, zastupljenosti žena u politici i javnom životu, podršci ženama u biznisu, borbi protiv nasilja nad ženama, kao i drugim temama gdje lokalna uprava treba aktivno da se uključi sa ciljem dostizanja evropskih standarda.

Opština Pljevlja je primjer dobre prakse kada je riječ o sprovođenju politike rodne ravnopravnosti, istakao je ministar i pohvalio aktivno sprovođenje drugog Lokalnog akcionog plana iz oblasti rodne ravnopravnosti. Ministarstvo je prethodno potpisalo sa opštinom Pljevlja i Misijom OEBS u Crnoj Gori i Sporazum u oblasti rodne ravnopravnosti.

Predsjednik opštine Pljevlja gospodin Đačić je istakao da će opština Pljevlja nastaviti da pruža podršku procesu orodnjavanja na svim nivoima, te ukupnoj zaštiti i promociji ljudskih prava i zaštiti od svih oblika diskriminacije, kao i da jača svaki vid dalje saradnje sa relevantnim institucijama i organizacijama na nacionalnom i lokalnom nivou.

U okviru radnog sastanka potpisan je Sporazum o razumijevanju o mjerama u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orjentacije ili rodnog identiteta i promociji tolerancije prema LGBT osobama, koji je obaveza svake lokalne samouprave iz nacionalnog strateškog dokumenta koji prati ovu oblast.

Polazeći od principa da su ljudska prava univerzalna i dostupna svima bez obzira na bilo koje lično svojstvo, da se ne mogu primjenjivati selektivno i da su garantovana međunarodnim i nacionalnim pravnim instrumentima, opština Pljevlja, kao 20-a crnogorska opština potpisnica dokumenta, potvrdila je svoju opredijeljenost da svi njeni građani i građanke uživaju jednako svoja prava i slobode.

Pregledano: 35
12.02.2019
Program Javne raasprave o Nacrtu Programa socijalnog stanovanja u opštini Pljevlja 2019 možete pogledati OVDJE.Nacrt Programa...
05.02.2019
Rezultate evaluiranih projekata možete pogledati OVDJE.
01.02.2019
Na osnovu  člana 3. i člana 5. Odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture („Sl. list Crne...
30.01.2019
Obavještenje o ishodu postupka - Nabavka usluga mobilne telefonije i mobilnog interneta možete pogledati ovde.
25.01.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izrada i postavljanje scenografije za RTVPV možete pogledati ovde.
24.01.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Nabavka usluga mobilne telefonije i mobilnog interneta možete pogledati ovde.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava