Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Lista projekata koji nijesu dostavili potpunu dokumentaciju
KONKURS OPŠTINE PLJEVLJA I UNDP ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (RELOAD)

 

Lista projekata koji nijesu dostavili potpunu dokumentaciju

 

Nakon isteka roka za prijavu na  ReLOaD Javni konkurs u Opštini Pljevlja i administrativne provjere izvršene od strane ReLOaD Komisije, koja se sastala 12. aprila tekuće godine, sastavljena je lista organizacija i projekata kojima nedostaje dio projektne dokumentacije.

Navedene organizacije su dužne da dostave nedostajuću dokumentaciju najkasnije do 24. aprila 2018. godine, do 15:00 časova. Potrebno je da organizacije dostave nedostajuću dokumentaciju navedenu u tabeli ispod, do gore navedenog roka. Ukoliko organizacija ne dostavi nedostajuću dokumentaciju do gore navedenog roka, dobiće pisano obavještenje o odbijanju prijave, i projektni predlog će biti isključen iz daljeg procesa evaluacije.

Dodatnu dokumentaciju je potrebno dostaviti na arhivu Građanskog biroa opštine Pljevlja, sa naznakom ,,nedostajuća dokumentacija za RELOAD projekat''.

Nakon dostavljanja nedostajuće dokumentacije, Komisija će pristupiti evaluaciji projektnih predloga. 

 

Br.

Naziv organizacije

Naziv projekta

Predloženi

budžet

Nedostajuća dokumentacija

1.

Organizacija slijepih za Pljevlja i Žabljak

Kultura spaja sve ljude

 

7.010

· Potpisan i pečatiran Sporazum o partnerstvu između vodeće i partnerske NVO

2.

Viva Vita

Više znanja-manje otpada

8.165

· Ovjereno Rješenje o upisu u registar NVO

3.

Tara

Znanjem, sportom i bojama za zdrav život

8.740,50

· Potpisan i pečatiran Obrazac br 2. Projektni predlog

· Ovjereno Rješenje o upisu u registar NVO

4.

Za umjetnost - Pro arte

  

Podsticaj i promocija mladih muzičkih talenata

11.390,50

· Pečatirana Izjava ovlašćenog lica

· Ovjereno Rješenje o preregistraciji NVO, u skladu sa novim Zakonom o NVO (SL. LIST CG 39/11)

· Zvanični bilans stanja i bilans uspjeha za 2016. i 2017. godinu

5.

Nevladino udruženje farmera Zdravo zrno

  

Misli organski

9.505

· Potpisan i pečatiran Obrazac br 2. - Projektni predlog

· Ovjerena kopija Rješenja o upisu i preregistraciji u registar NVO, u skladu sa novim Zakonom o NVO (SL. LIST CG 39/11)

· Godišnji narativni izvještaj o radu organizacije za prethodnu godinu

6.

Gorštak

  

Zaštita životne sredine Sačuvajmo rijeku Taru suzu Evrope

9.340

· Popunjen, pečatiran i potpisan Obrazac 2: Projektni prijedlog, u 3 primjerka

· Pečatirana Izjava ovlašćenog lica

 

7.

Otvoreni centar-Bona fide-Pljevlja

  

Odlučivati o mladima samo zajedno sa mladima!

11.999

· Ovjereno Rješenje o upisu u registar NVO

 

8.

Inicijativa

 

Buđenje

 

9.800,20

· Potpisan i pečatiran Obrazac br 2. Projektni predlog

· Ovjerena kopija Rješenja o upisu u registar NVO

· Pečatirana Izjava ovlašćenog lica

9.

Građanske inicijative

  

Muzej žene - miris kulturne baštine

10.335,50

· Potpisana Izjava ovlašćenog lica

10.

Kulturno-umjetničko društvo ,,Volođa''

Pljevaljska kulturna razglednica XIX vijeka

10.890 

· Ovjereno Rješenje o upisu u registar NVO

 

11.

NVO Legalis

  

Preduzetničko - edukativni centar za mlade

10.076

·  Potpisan i pečatiran Sporazum o partnerstvu između vodeće i partnerske NVO

12.

Organizacija Boraca NOR-a i antifašista

Spomeničko naslijeđe NOR-a pljevaljskog kraja

11.676,48

· Ovjerena kopija Rješenja o upisu u registar NVO

Pregledano: 194
13.08.2018
Program Javne rasprave u postupku donošenja Strategije razvoja sporta u opštini Pljevlja za period od 2018-2021. godine, možete...
27.07.2018
UPRAVA ZA KADRVE Objavljuje JAVNI POZIV stručnim licima i istaknutim stručnjacima za učešće u radu komisije...
17.07.2018
Listu kandidata koji su predloženi za članove komisije za raspodjelu sredstava Nevladinim organizacijama za 2018. godinu...
18.09.2018
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova na izgradnji vodovoda Gornja Brvenica - IV faza, možete pogledati ovde.
11.09.2018
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova na zgradnji vodovoda Gornja Brvenica - IV faza možete pogledati ovde.
05.09.2018
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova  na TK instalacijama u ulici Kralja Petra, na kraku od ulice Narodne Omladine do ulice Vuka Kneževića možete pogledati ovde.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava