Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2019. godinu

Na osnovu  člana 3. i člana 5. Odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture („Sl. list Crne Gore" - opštinski propisi br. 48/2016) Sekretarijat za društvene djelatnosti raspisuje

 

K  O  N  K  U  R  S

za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2019. godinu

 

I

 

Sekretarijat za društvene djelatnosti u 2019. godini sufinansiraće  projekte iz sljedećih oblasti:

1.      Likovna umjetnost i izložbena djelatnost (samostalne izložbe, kolonije, radionice, retrospektivne izložbe od značaja za pljevaljsku kulturu)

2.      Izdavačka djelatnost (nova književna djela i monografske publikacije autora iz Pljevalja)

3.      Književno prevođenje (prevodi djela pljevaljskih autora na strane jezike; prevodi neprevedene literature i separata o Pljevljima sa stranih jezika)

4.      Muzička i muzičko-scenska djelatnost (nova umjetnička muzička djela, izdavački muzički projekti, nastup na festivalima)

 

II

 

Ukupan iznos sredstava za raspodjelu iznosi  5.000,00

Pojedinačan projekat može se sufinansirati u iznosu do 50% od ukupnog iznosa koji je potreban za njegovu realizaciju.

Pravo učešća na Konkursu imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Pljevljima, odnosno sa teritorije opštine koja su registrovana za obavljanje djelatnosti kulture.

Fizička lica mogu konkurisati sa projektima koje samostalno realizuju kao svoje autorsko djelo.

Pravo učešća nemaju nevladine organizacije, kao i javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta opštine Pljevlja, sredstvima planiranim za kulturu.

 

III

 

Projekti prijavljeni na konkurs vrednuju se u odnosu na sljedeće kriterijume:

- umjetnički kvalitet i značaj za razvoj pljevaljske kulture,

- reference realizatora,

- doprinos razvoju multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti,

- doprinos podsticanju internacionalnog dijaloga i stimulisanju razvoja partnerstva,

- regionalna afirmacija pljevaljske kulture,

- doprinos očuvanju tradicije i pljevaljske kulturne baštine,

- afirmacija perspektivnih talenata,

- doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom,

- realnost budžeta projekta i obezbijeđenost uslova za njegovu realizaciju.

 

IV

  

Prijava na konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na sajtu  www. pljevlja.me  i  u prostorijama Sekretarijata. 

Uz popunjeni obrazac, dostavljaju se i obavezni prilozi: rješenje o registraciji za obavljanje djelatnosti u oblasti za koju se konkuriše (ako je podnosilac prijave pravno lice), odnosno fotokopija lične karte (ako je podnosilac fizičko lice); osnivački akt podnosioca prijave - za pravna lica; biografija podnosioca prijave; vizuelna dokumentacija o projektu sa kojim se konkuriše, ako postoji; za projekte koji se realizuju po pozivu ili na osnovu saradnje dostaviti pozivna pisma organizatora, pismo drugog partnera o namjerama i sl.; finansijski i narativni izvještaj o utrošenim sredstvima po prethodnom konkursu (za lica kojima su odobrena sredstva Konkursom za 2018. godinu).

 

Pored obaveznih priloga dostavljaju se i obavezni dodatni prilozi za pojedine oblasti:

- Za likovnu umjetnost i izložbenu djelatnost: preporuka stručnog lica, fotografije likovnih djela ukoliko se izlažu

- Za izdavačku djelatnost: fotokopija gotovog i pripremljenog rukopisa za štampu novog književnog djela koji se objavljuje, odnosno publikacije; tehnički podaci o književnom djelu odnosno publikaciji (format, tiraž, povez i sl.); najmanje jedna recenzija

- Za oblast književnog  prevođenja: fotokopija rukopisa knjige ili knjiga koja se prevodi, odnosno, fotokopija literature koja se želi prevesti; dokaz o regulisanju autorskih prava ukoliko knjiga ili literatura koja se prevodi podliježe autorskom pravu

- Za novo muzičko djelo i muzički izdavački projekat: partitura ili demo snimak; preporuka stručnog lica

 

Prijava sa prilozima, podnosi se:

- u jednom štampanom primjerku, neposredno ili poštom na adresu: Opština Pljevlja, Sekretarijat za društvene djelatnosti ul. Kralja Petra I, 84210 Pljevlja, sa naznakom »Konkurs za ... (navesti oblast)«.

- i obavezno u elektronskoj formi, na CD-u, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Rok za prijavu na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja.

Prijava na konkurs za sufinansiranje projekta iz oblasti kulture u 2019. godini možete pogledati OVDJE.

 

 

                                                                                                                                                       vd SEKRETARKA

                                                                                                                                                     EMINA SALIHOVIĆ

Pregledano: 372
07.06.2019
Predmet: Poziv za nevladine organizacije za učešće na obuci ,,Upravljanje projektnim ciklusom`` Opština Pljevlja...
06.06.2019
OPŠTINA PLJEVLJA U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ RASPISUJE:    KONKURS NEVLADINIM...
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
12.06.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - broj M13/19 možete pogledati OVDJE.
07.06.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
05.06.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj M13/19 možete pogledati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava