Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2018. godinu

Opština Pljevlja

Sekretarijat za društvene djelatnosti

  

Na osnovu  člana 3. i člana 5. Odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture („Sl. list Crne Gore" - opštinski propisi br. 48/2016) Sekretarijat za društvene djelatnosti raspisuje

K  O  N  K  U  R  S

za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2018. godinu

  

I

Sekretarijat za društvene djelatnosti u 2018. godini sufinansiraće  projekte iz sljedećih oblasti:

1.      Likovna umjetnost i izložbena djelatnost

-          samostalne izložbe, kolonije, radionice, retrospektivne izložbe od značaja za pljevaljsku kulturu

2.      Izdavačka djelatnost

-          nova književna djela i monografske publikacije autora iz Pljevalja

3.      Književno prevođenje

-          prevodi djela pljevaljskih autora na strane jezike

-          prevodi neprevedene literature i separata o Pljevljima sa stranih jezika

4.      Muzička i muzičko-scenska djelatnost

-          nova umjetnička muzička djela, izdavački muzički projekti, nastup na festivalima

 

II

Ukupan iznos sredstava za raspodjelu iznosi 8.000,00.

Pojedinačan projekat može se sufinansirati u iznosu do 50% od ukupnog iznosa koji je potreban za njegovu realizaciju.

Pravo učešća na Konkursu imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Pljevljima, odnosno sa teritorije opštine koja su registrovana za obavljanje djelatnosti kulture.

Fizička lica mogu konkurisati sa projektima koje samostalno realizuju kao svoje autorsko djelo.

Pravo učešća nemaju nevladine organizacije, kao i javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta opštine Pljevlja, sredstvima planiranim za kulturu.

 

III

 

Projekti prijavljeni na konkurs vrednuju se u odnosu na sljedeće kriterijume:

- umjetnički kvalitet i značaj za razvoj pljevaljske kulture,

- reference realizatora,

- doprinos razvoju multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti,

- doprinos podsticanju internacionalnog dijaloga i stimulisanju razvoja partnerstva,

- regionalna afirmacija pljevaljske kulture,

- doprinos očuvanju tradicije i pljevaljske kulturne baštine,

- afirmacija perspektivnih talenata,

- doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom,

- realnost budžeta projekta i obezbijeđenost uslova za njegovu realizaciju.

IV

Prijava na konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na sajtu  www. pljevlja.me  i u prostorijama Sekretarijata. Uz popunjeni obrazac, dostavljaju se i obavezni prilozi koji su navedeni u obrascu.

Prijava sa prilozima, podnosi se:

- u jednom štampanom primjerku, neposredno ili poštom na adresu: Opština Pljevlja, Sekretarijat za društvene djelatnosti ul. Kralja Petra I, 84210 Pljevlja, sa naznakom »Konkurs za ... (navesti oblast)«.

- i obavezno u elektronskoj formi, na CD-u, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Rok za prijavu na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja.

Obrazac za prijavu na Konkurs možete preuzeti OVDJE.

                                                                                                                  

                                                                                                  SEKRETAR

                                                                                                  Mersudin Halilović

Pregledano: 300
17.07.2018
Listu kandidata koji su predloženi za članove komisije za raspodjelu sredstava Nevladinim organizacijama za 2018. godinu...
09.07.2018
Sve potrebne informacije o javnom pozivu za sprovođenje mentoring usluga u 2018. godini možete naći  OVDJE.
02.07.2018
JAVNI POZIV za prikupljanje predloga za dodjelu opštinske nagrade "20. novembar"    1. Pozivaju se...
17.07.2018
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Vodovod Boljanići - rezervoar Milakovci možete pogledati OVDJE.
12.07.2018
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti br. M 17/18 - Vodovod "Boljanići" - rezervoar Milakovci možete pogledati OVDJE.
12.07.2018
Izmjenu zahtjeva za dostavljanje ponuda broj M16/18 možete pogledati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava