Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Konkurs za dodjelu 30 studentskih stipendija školske 2018/2019. godine

Na osnovu člana 3. Odluke o stipendiranju studenata ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 38/15), te predloga Komisije za stipendiranje studenata br. 637-65/2018-1 od 27.09.2018. godine, Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja  r a s p i s u j e

 

K  O  N  K  U  R  S

za dodjelu 30 studentskih stipendija školske 2018/2019. godine

 

I

  Pravo učešća na Konkursu imaju studenti završne godine osnovnih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija, studenti specijalističkih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija, studenti master/magistarskih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija i studenti doktorskih akademskih studija, bez obzira na mjesto studiranja, sa prebivalištem na teritoriji opštine Pljevlja, pod uslovom da su prvi put upisali semestar studijske godine, da su tokom studiranja ostvarili srednju ocjenu položenih ispita najmanje 8 (osam) i da su nezaposleni, osim studenata doktorskih studija.

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti završne godine osnovnih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija (po jedan student) na sledećim fakultetima:

1.      Pravni/ Ekonomski fakultet

2.      Elektrotehnički/Prirodno-matematički fakultet

3.      Građevinski/Arhitektonski fakultet

4.      Biotehnički/Poljoprivredni fakultet

5.      Defektološki fakultet

6.      Medicinski/Farmaceutski/Stomatološki fakultet

7.      Rudarsko-geološki/Šumarski fakultet

8.      Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

9.      Filozofski/Filološki fakultet

10.  Fakultet političkih nauka/Fakultet kriminalističkih nauka/Fakultet za bezbjednost

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti specijalističkih akademskih i strukovnih/primijenjenih  studija (po jedan student) na sledećim fakultetima:

1.      Biotehnički fakultet

2.      Filozofski fakultet

3.      Filološki fakultet

4.      Fakultet političkih nauka

5.      Elektrotehnički/Prirodno-matematički fakultet

6.      Mašinski/Građevinski fakultet

7.      Fakultet za turizam i hotelijerstvo/Pomorski fakultet

8.      Pravni/Ekonomski fakultet

9.      Saobraćajni fakultet

10.  Fakultet muzičke/dramske/likovne umjetnosti

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti master/magistarskih  akademskih i strukovnih/primijenjenih  studija (po jedan student) na sledećim fakultetima:

1.      Elektrotehnički fakultet

2.      Prirodno-matematički fakultet

3.      Građevinski/Arhitektonski fakultet

4.      Biotehnički/Poljoprivredni fakultet

5.      Pravni/Ekonomski fakultet

Pravo učešća na Konkursu imaju student doktorskih akademskih studija (po jedan student) na sledećim fakultetima:

1.      Fizika/Matematika

2.      Biologija/Hemija

3.      Prirodno-matematički / Elektrotehnički fakultet

4.      Filozofski/Filološki fakultet

5.      Mašinski/Šumarski/Saobraćajni fakultet

II

Prijava na Konkurs se podnosi na obrascu koji propisuje organ lokalne uprave nadležan za poslove obrazovanja. Obrazac se može podići na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja ili  preuzeti sa web sajta Opštine www.pljevlja.me

Uz prijavni obrazac studenti dostavljaju sljedeća dokumenta:

·      Uvjerenje o prebivalištu izdato od datuma raspisivanja Konkursa,

·      Ovjerenu fotokopiju prve strane indeksa sa osnovnim podacima,

·      Uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim uspjehom tokom studija,

·      Potvrdu o studiranju, odnosno upisu studijske godine,

·      Dokaz o nezaposlenosti, osim za studente doktorskih studija. ( Uvjerenje Poreske uprave da nije poreski obveznik,     niti prijavljen/a kao zaposleno lice )

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na šalter Građanskog biroa u zatvorenoj koverti sa naznakom "Konkurs za stipendiranje studenata- NE OTVARATI" i imenom i prezimenom podnosioca, ili poslati poštom na adresu: Opština Pljevlja, Sekretarijat za društvene djelatnosti - Komisija za stipendiranje studenata, ul. Kralja Petra I br. 48.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

 

Prijavu možete preuzeti OVDJE.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                S E K R E T A R

                                                                                                                                                                                          Mersudin Halilović

Pregledano: 143
15.10.2018
Sekretarijat za društvene djelatnosti raspisuje Javni konkurs za dodjelu Studentske nagrade opštine Pljevlja za 2018. godinu. ...
09.10.2018
Komisija za ocjenu projekata pristiglih na Konkurs za predaju prijedloga projekata u sklopu Regionalnog programa lokalne...
17.10.2018
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Pljevlja možete pogledati ovde.
09.10.2018
Obavještenje o ishodu postupka - Izvođenje  radova na izgradnji vodovoda Gornja Brvenica IV faza možete pogledati ovde.
02.10.2018
Zahtjev za dostavljanje ponuda - Izvođenje radova na izgradnji vodovoda Gornja Brvenica - IV faza M28/18 možete pogledati ovde.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava