Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Konkurs za dodjelu 30 studentskih stipendija školske 2017-2018 godine

Na osnovu člana 3. Odluke o stipendiranju studenata ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 38/15), te predloga Komisije za stipendiranje studenata br. 637-109/2017-1 od 25.10.2017. godine, Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja  raspisuje

K  O  N  K  U  R  S

za dodjelu 30 studentskih stipendija školske 2017/2018. godine

I

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti završne godine osnovnih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija, studenti specijalističkih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija, studenti master/magistarskih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija i studenti doktorskih akademskih studija, bez obzira na mjesto studiranja, sa prebivalištem na teritoriji opštine Pljevlja, pod uslovom da su prvi put upisali semestar studijske godine, da su tokom studiranja ostvarili srednju ocjenu položenih ispita najmanje 8 (osam) i da su nezaposleni, osim studenata doktorskih studija.

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti završne godine osnovnih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija (po jedan student) na sledećim fakultetima:

1.      Matematika/Fizika/Hemija

2.      Filozofski/Filološki fakultet

3.      Pravni/Ekonomski fakultet

4.      Prirodno-matematički/Elektrotehnički fakultet

5.      Biotehnički/Poljoprivredni fakultet

6.      Građevinski/Arhitektonski fakultet

7.      Fakultet političkih nauka/Fakultet kriminalističkih nauka/Fakultet za bezbjednost

8.      Šumarski/Mašinski/Saobraćajni fakultet

9.      Medicinski/Stomatološki/Farmaceutski fakultet

10.  Fakultet muzičke /dramskih /likovnih umjetnosti

 

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti specijalističkih akademskih i strukovnih/primijenjenih  studija (po jedan student) na sledećim fakultetima:

1.      Biotehnički fakultet

2.      Mašinski fakultet

3.      Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

4.      Fakultet za turizam i hotelijerstvo

5.      Filozofski fakultet

6.      Filološki fakultet

7.      Pravni/Ekonomski fakultet

8.      Fakultet političkih nauka

9.      Metalurško-tehnološki fakultet

10.   Fakultet muzičke /dramskih /likovnih umjetnosti

 

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti master/magistarskih  akademskih i strukovnih/primijenjenih  studija (po jedan student) na sledećim fakultetima:

1.      Pravoslavno-bogoslovski fakultet/Fakultet islamskih studija

2.      Elektrotehnički/Prirodno-matematički fakultet

3.      Poljoprivredni/Biotehnički fakultet

4.      Građevinski/Arhitektonski fakultet

5.      Filozofski/Filološki fakultet

 

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti doktorskih akademskih studija (po jedan student) na sledećim fakultetima:

1.      Pravni/Ekonomski fakultet

2.       Medicinski/Stomatološki/Farmaceutski fakultet

3.      Metalurško-tehnološki /Rudarsko-geološki fakultet

4.      Mašinski/Šumarski/Saobraćajni fakultet

5.      Prirodno-matematički fakultet

II  

Prijava na Konkurs se podnosi na obrascu koji propisuje organ lokalne uprave nadležan za poslove obrazovanja. Obrazac se može podići na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja ili  preuzeti sa web sajta Opštine www.pljevlja.me

Uz prijavni obrazac studenti dostavljaju sljedeća dokumenta:

·      Uvjerenje o prebivalištu izdato od datuma raspisivanja Konkursa,

·      Ovjerenu fotokopiju prve strane indeksa sa osnovnim podacima,

·      Uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim uspjehom tokom studija,

·      Potvrdu o studiranju, odnosno upisu studijske godine,

·      Dokaz o nezaposlenosti, osim za studente doktorskih studija (Uvjerenje Poreske uprave da nije poreski obveznik, niti prijavljen/a kao zaposleno lice)

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na šalter Građanskog biroa u zatvorenoj koverti sa naznakom "Konkurs za stipendiranje studenata- NE OTVARATI" i imenom i prezimenom podnosioca, ili poslati poštom na adresu: Opština Pljevlja, Sekretarijat za društvene djelatnosti - Komisija za stipendiranje studenata, ul. Kralja Petra I br. 48.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Obrazac možete skinuti klikom ovdje.

                                                                                                                                                                                                S E K R E T A R

                                                                                                                                                                                          Mersudin Halilović

  

Pregledano: 362
22.11.2017
Program javne rasprave o Nacrtu Odluke o kumunalnoj naknadi možet pogledati ovde.Poziv za učešće na javnoj raspravi...
01.11.2017
- Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2017. -  Na osnovu člana 6. Odluke o finansiranju...
01.11.2017
Na osnovu člana 3. Odluke o stipendiranju studenata ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 38/15), te predloga...
23.11.2017
Obavještenje o ishodu postupka za nabavku male vrijednosti - krplje i planinarski štapovi možete pogledati ovde.
17.11.2017
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Krplje i planinarski štapovi možete pogledati ovde.
17.11.2017
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti  - Višenamjenska dvorana sa pratecim sadrzajima-naknadni radovi, broj postupka M 17/17  možete pogledati ovde.