Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Konkurs za dodjelu 30 studentskih stipendija školske 2015/2016. godine

CRNA GORA

OPŠTINA PLJEVLJA

- Sekretarijat za društvene društvene djelatnosti -

 

Na osnovu člana 3. Odluke o stipendiranju studenata("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 38/15), Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja  r a s p i s u j e

 

K  O  N  K  U  R  S

za dodjelu 30 studentskih stipendija školske 2015/2016. godine

 

I

  

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti završne godine osnovnih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija, studenti specijalističkih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija, studenti master/magistarskih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija i studenti doktorskih akademskih studija, bez obzira na mjesto studiranja, sa prebivalištem na teritoriji opštine Pljevlja, pod uslovom da su prvi put upisali semestar studijske godine, da su tokom studiranja ostvarili srednju ocjenu položenih ispita najmanje 8 (osam) i da su nezaposleni, osim studenata doktorskih studija.

Pravo učešća na Konkursu imaju student završne godine osnovnih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija (po jedan student) na sledećim fakultetima:

1.        Prirodno-matematički

2.        Matematika/Fizika

3.        Ekonomski fakultet

4.        Filozofski fakultet

5.        Medicinski fakultet

6.        Rudarsko-geološki fakultet

7.        Elektrotehnički fakultet

8.        Fakultet likovnih/vizuelnih umjetnosti

9.        Pravni fakultet

10.    Farmaceutski /Stomatološki fakultet

 

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti specijalističkih akademskih i strukovnih/primijenjenih  studija (po jedan student) na sledećim fakultetima:

1.        Građevinski/Arhitektonski

2.        Elektrotehnički fakultet

3.        Poljoprivredni fakultet

4.        Metalurško-tehnološki fakultet

5.        Mašinski/Saobraćajni fakultet

6.        Filološki /Filozofski fakultet

7.        Prirodno-matematički fakultet

8.        Fakultet političkih/organizacionih nauka

9.        Pravoslavno-bogoslovski/fakultet islamskih nauka

10.    Fakultet za poslovni menadžment

 

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti master/magistarskih akademskih i strukovnih/primijenjenih  studija (po jedan student) na sledećim fakultetima:

1.        Ekonomski fakultet

2.        Hemija - Biohemijski

3.        Filozofski/Filološki fakultet

4.        Elektrotehnički fakultet-energetika i automatika

5.        Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

 

Pravo učešća na Konkursu imaju student doktorskih akademskih studija (po jedan student) na sledećim fakultetima:

1.        Poljoprivredni fakultet

2.        Elektrotehnički fakultet

3.        Tehnološki fakultet

4.        Pravni fakultet

5.        Medicinski fakultet

 

II

Prijava na Konkurs se podnosi na obrascu koji propisuje organ lokalne uprave nadležan za poslove obrazovanja. Obrazac se može podići na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja ili  preuzeti sa web sajta Opštine www.pljevlja.me

Uz prijavni obrazac studenti dostavljaju sljedeća dokumenta:

·      Uvjerenje o prebivalištu izdato od datuma raspisivanja Konkursa,

·      Ovjerenu fotokopiju prve strane indeksa sa osnovnim podacima,

·      Uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim uspjehom tokom studija,

·      Potvrdu o studiranju, odnosno upisu studijske godine,

·      Dokaz o nezaposlenosti, osim za studente doktorskih studija.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na šalter Građanskog biroa u zatvorenoj koverti sa naznakom "Konkurs za stipendiranje studenata- NE OTVARATI" i imenom i prezimenom podnosioca, ili poslati poštom na adresu: Opština Pljevlja, Sekretarijat za društvene djelatnosti - Komisija za stipendiranje studenata, ul. Kralja Petra I br. 48.

Za ostale informacije, možete se obratiti na telefon: 069-300-639.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

 

Prijavu možete preuzeti OVDJE.

 

Pljevlja,                                                                                                                                                             S E K R E T A R

15.12.2015.                                                                                                                                                   Mersudin Halilović

Pregledano: 2015
16.01.2019
CRNA GORA OPŠTINA PLJEVLJA - Sekretarijat za društvene društvene djelatnosti - Broj: 637-1/2019-2 Pljevlja, 15.01.2019....
11.01.2019
Listu projekata kojima nedostaje dokumentacija i koji su diskvalifikovani iz daljeg procesa ocjenjivanja možete pogledati OVDJE.
21.12.2018
Odluku o stipendiranju studenata školske 2018/19 godine možete pogledati OVDJE.
18.01.2019
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Vršenje tehničkog pregleda objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Pljevljima možete pogledati ovde.
17.01.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Partija 1: Kancelarijski materijal, Partija 2: Toneri, kertridži i riboni za štampače i kopir aparate, možete pogledati ovde.
15.01.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Vršenje tehničkog pregleda objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda možete pogledati ovde.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava