Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

OPŠTINA PLJEVLJA U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ RASPISUJE:

KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

 

ReLOaD je regionalni projekat, koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na Zapadnom Balkanu i to: Albanija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1] i Srbija.

Projekat je počeo sa realizacijom 1. februara 2017. godine i tokom tri godine realizacije cilj projekta je dalje jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS) i nevladinih organizacija (NVO) širenjem transparentnog pristupa finansiranju NVO iz budžeta JLS u skladu sa strateškim prioritetima i potrebama stanovništva u zajednici.

Odabrano je 5 JLS koje će učestvovati u projektu, i to: Kotor, Nikšić, Pljevlja, Podgorica i Tivat.

Opština Pljevlja i projekat ReLOaD pozivaju nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Pljevlja da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Opštine Pljevlja iz sljedećih prioritetnih oblasti:

KULTURA

·           Podizanje svijesti o značaju i očuvanju kulturne baštine u cilju očuvanja kulturne baštine Pljevalja

·           Očuvanje izvornih i tradicionalnih kulturnih i etno-kulturnih osobenosti,  razvoj zanata i umjetničkih vještina

  

DRUŠTVENA BRIGA O MLADIMA

·           Uspostavljanje funkcionalnog načina informisanja o mogućnostima za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena

·           Povećanje motivisanosti i informisanosti mladih o učešću u procesu donošenja odluka

·           Podsticanje i promovisanje mladih talenata

  

POMOĆ STARIJIM LICIMA

·           Podrška starim licima u ruralnim područjima

·           Inkluzija starih lica

  

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

·           Edukacija i informisanje građana o zagađenosti životne sredine

  

POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

·         Promocija domaćih proizvoda, edukacija poljoprivrednih proizvođača

·         Podsticaj ruralnog razvoja kroz razvoj turizma, domaće radinosti, organske proizvodnje....

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 7.000 EUR do 12.000 EUR po projektu.  Jedna NVO može podnijeti više prijava, od kojih samo za jednu mogu biti dodijeljena sredstva.  Imajući u vidu da su sredstva ReLOaD programa u Crnoj Gori oslobođena plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV), iznose budžetskih stavki treba planirati i iskazati bez PDV-a, za one troškove/usluge za koje je predviđeno plaćanje PDV-a.

S obzirom da će tokom ukupnog, trogodišnjeg, trajanja projekta ReLOaD biti realizovano više konkursa za projekte,  maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj nevladinoj organizaciji tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta je 60.000 EUR.

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od  5  do 7 mjeseci. Izabrani projekti se moraju realizovati u periodu od februara 2019. do 31. avgusta 2019. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane NVO (udruženja ili fondacije) sa sjedištem u opštini Pljevlja, u skladu sa važećim zakonskim propisima u Crnoj Gori.  

Sve zainteresovane nevladine organizacije mogu pronaći detaljne informacije o uslovima prijave i kriterijumima za finansiranje projekata u Smjernicama za aplikante u okviru Konkursa.

Imajući u vidu da će se ovim Konkursom raspodijeliti preostala sredstava opredijeljena za prvi ReLOaD Konkurs objavljen u martu ove godine, nevladinim organizacijama kojima su dodijeljena sredstva u okviru prvog ReLOaD Konkursa, ne mogu biti dodijeljena sredstva u ovom Konkursu.

  

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web-stranici: www.me.undp.org, kao i na web-stranici Opštine Pljevlja www.pljevlja.me

Dokumentacija za prijavu na Konkurs za Opštinu Pljevlja se može preuzeti od 20. novembra 2018. - 03. januara 2019. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: reloadgrants.me@undp.org i sekretarijatzadrustvene@yahoo.com sa web stranice Opštine Pljevlja ili lično preuzimanjem na arhivi Građanskog biroa Opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra I br. 48.

U cilju upoznavanja potencijalnih aplikanata sa Konkursom, načinom prijavljivanja, kriterijumima, itd., u Pljevljima će 23. novembra  2018. godine, u periodu od 12 do 13.30 sati, u Sali Skupštine opštine Pljevlja biti organizovan „Info dan", a nakon toga na istoj lokaciji 29. novembra 2018 godine u 12 sati  i „Dan otvorenih vrata" na kojim će svi potencijalni aplikanti i predstavnici organizacija kojima nisu dodijeljena sredstva na prethodnom Konkursu, dobiti sve informaciije o naučenim lekcijama i najčešćim greškama aplikanata na prethodnom Konkursu, kao i informacije i uputstva o popunjavanju prijavnog paketa dokumenata za objavljeni ReLOaD Konkurs.

Za vrijeme trajanja Konkursa, zainteresovanim NVO predstavnicima će biti omogućena i mentorska/savjetodavna podrška ReLOaD konsultanta u pripremi i finalizaciji Projektnih prijedloga i pripadajućih obrazaca. Podrška će biti dostupna samo prijavljenim NVO predstavnicima, koji su se obratili za podršku ReLOaD projektnom timu za vrijeme trajanja ovog Konkursa putem mejl adrese reloadgrants.me@undp.org.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti i putem e-mail adrese reloadgrants.me@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 27. decembra 2018. godine. Odgovori na pitanja će biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana od dana prijema pitanja.

 

PREDAJA APLIKACIJA:

Prijavni set od po jedog (1) primjerka obavezne dokumentacije i jedanog primjerak dodatne dokumentacije u štampanom obliku i jedanog elektronskog primjerka (CD ili USB) cjelokupne dokumentacije se mora dostaviti u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak - petak), u periodu od 7 do 15 sati na sljedeću adresu:

                                                   Opština Pljevlja

                                                   Kralja Petra I br. 48

                                                   84210 Pljevlja                                                  

 

Na koverti se stavlja naznaka "Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama - za ReLOaD projekat" i "Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja". Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa aplikanta i puni naziv projekta kojim konkuriše.

O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Rok za predaju aplikacija je 03. januar 2019. godine, do 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Svi aplikanti koji su predali prijave na Konkurs, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biće obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.me.undp.org, i web-stranici Opštine Pljevlja www.pljevlja.me. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru nakon potpisivanja ugovora.

 

SMJERNICE ZA APLIKANTE možete preuzeti OVDJE.

DOKUMENTACIJA:

PRIJAVNI FORMULAR možete preuzeti OVDJE.

PROJEKTNI PRIJEDLOG možete preuzeti OVDJE.

OBRAZAC 3: PREGLED BUDŽETA možete preuzeti OVDJE.

OBRAZAC 4: LOGIČKI OKVIR RADA možete preuzeti OVDJE.

OBRAZAC 5: PLAN AKTIVNOSTI I PROMOCIJE možete preuzeti OVDJE.

OBRAZAC 6: ADMINISTRATIVNI PODACI O APLKANTU možete preuzeti OVDJE.

OBRAZAC 7: FINANSIJSKA IDENTIFIKACIONA FORMA možete preuzeti OVDJE.

OBRAZAC 8: IZJAVA OVLAŠĆENOG LICA možete preuzeti OVDJE.

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANSIRANJA možete preuzeti OVDJE.

IZJAVA O PARTNERSTVU možete preuzeti OVDJE.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA I NAJČEŠĆE GREŠKE PRI APLICIRANJU možete preuzeti OVDJE.

POZIV ZA UČEŠĆE NA OBUCI možete preuzeti OVDJE.

PROGRAM OBUKE možete preuzeti OVDJE.

 [1]*. Što se tiče Evropske unije, ovaj naziv je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti. Za Ujedinjene nacije, sve reference na Kosovo su u skladu sa Rezolucijom 1244 (1999) Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

Pregledano: 961
22.08.2019
Zahtjev za dodjelu sredstava za podršku i podsticaj razvoja ženskog preduzetništva opštine Pljevlja za 2019. godinu OBRAZAC1 ...
22.08.2019
Zahtjev za dodjelu sredstava za podršku i podsticaj preduzetništva i turizma opštine Pljevlja za 2019. godinu OBRAZAC1 OBRAZAC2
31.07.2019
JAVNI POZIV za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine možete vidjeti klikom OVDJE
23.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti -Izrada projekta unutrašnje arhitekture (enterijera) zgrade opštine Pljevlja sa projektima elektro i termotehničkih instalacija. PREUZMITE
22.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Izrada Glavnog projekta za izgradnju pristupne saobraćajnice na zaobilaznici Pljevlja – Prijepolje, od benzinske pumpe “Mat petrol” do poslovnog objekta “Laco elektro”, sa pripadajućom infrastrukturom. PREUZMITE
22.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Nabavka  kotlovskih cijevi Ø76x3,2x6000mm. PREUZMITE
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava