Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Javni poziv za članove Savjeta mladih opštine Pljevlja

Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja na osnovu člana 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih opštine Pljevlja broj 09-032-642 od 12.06.2012. godine, raspisuje

 JAVNI POZIV

ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPŠTINE PLJEVLJA

 

1. Savjet mladih opštine Pljevlja, koji se osniva kao savjetodavno tijelo organa lokalne uprave nadležnog za brigu o mladima sa ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život opštine Pljevlja, čini najviše 9 mladih ljudi od 15-29 godina starosti, sa prebivalištem na teritoriji opštine Pljevlja.

2. Kandidate/kinje za Savjet mladih ( po jednog predstavnika/cu ) predlažu udruženja mladih i udruženja koja se bave mladima, učenička vijeća, studentska udruženja, te drugi registrovani oblici organizovanja mladih sa sjedištem na području opštine Pljevlja, kao i neformalne inicijative mladih i neformalne grupe, a mogu biti i zainteresovani pojedinci.

3. Predlozi se dostavljaju popunjavanjem formulara koji se može preuzeti na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja, kancelariji broj 2 ( zgrada Skupštine opštine Pljevlja ) i sa web sajta opštine Pljevlja. Uz formular se dostavlja: CV predlagača, CV kandidata/kinje, izjava kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za članstvo u Savjetu mladih i kopija lične karte kandidata/kinje.

4. Predlog mora biti ovjeren od strane ovlašćene osobe predlagača ili potpisan od strane pojedinca koji se prijavljuje.

5. Članove Savjeta mladih opštine Pljevlja bira Komisija za izbor članova Savjeta mladih, koju formira Predsjednik opštine.

6. Komisija je dužna da u roku od  15 dana od dana završetka ovog poziva izabere članove Savjeta mladih

7. Javni poziv za članove Savjeta mladih opštine Pljevlja će biti objavljen na oglasnoj tabli Opštine, web sajtu Opštine Pljevlja (www.pljevlja.me ) i u Pljevaljskim novinama.

8. Predlozi se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

9. Nepotpune, neovjerene  i neblagovremene prijave neće ući u razmatranje.

Formular za prijavu možete skinuti klikom ovdje.

 

                                                                                                             S E K R E T A R

                                                                                             Mersudin Halilović

Pregledano: 450
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava