Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Javni poziv za prikupljanje ponuda (prijava) za pružanje usluga ishrane učesnika 54. MOSI „Pljevlja 2017“

Na osnovu člana 18. Poslovnika o radu organizacionog odbora 54. MOSI „Pljevlja 2017",  člana 1. i 3. Odluke o usvajanju Programa aktivnosti  i  tačke VI.4-Programa organizovanja 54. MOSI  „Pljevlja 2017", Komisija za smještaj učesnika 54. MOSI „Pljevlja 2017" raspisuje,  

  

JAVNI POZIV

za

prikupljanje ponuda (prijava) za pružanje usluga ishrane učesnika 54. MOSI „Pljevlja 2017"

 

  

I  Predmet ovog poziva je pružanje usluga ishrane učesnicima 54. MOSI „Pljevlja 2017".

II Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju davaoci usluga ishrane koji su registrovani za ovu djelatnost sa teritorije opštine Pljevlja radi pružanje usluga ishrane (doručak, ručak, večera),za period 05.07. 2017 godine-09.07.2017 godine.

III Prijava učesnika na ovaj Javni poziv  podnose se na obrascu koji se može preuzeti na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja, svakog radnog dana u periodu od 09.00h do 14.00h.

Prijave se podnose putem pošte ili lično u zatvorenoj koverti na adresu UL. Kralja Petra br. 48 sa naznakom za Komisiju za smještaj i ishranu učesnika   54. MOSI „Pljevlja 2017" ili na šalteru pisarnice Građanskog biroa opštine Pljevlja  u periodu od 09.00 h do 14.00 h.

IV Rok za podnošenje prijava je 25.05.2017 godine.

V Nakon prikupljenih ponuda održaće se zajednički sastanak sa ponuđačima usluga dana 30.05.2017 godine sa početkom od 12h u velikoj sali Skupštine opštine Pljevlja.

VI Međusobna prava i obaveze davaoca usluga i Organizacionog odbora (Komisije za smještaj i ishranu)  učesnika 54. MOSI „Pljevlja 2017" biće regulisana posebnim ugovorom.

VII Kontakt osoba                                                                

Dragiša Sokić

Br. tel. 052-300-148

e. mail:  topljevlja@t-com.me

 

 

                                                                                                   PREDSJEDNIK KOMISJE ZA ISHRANU UČESNIKA

                                                                                                                                Mervan Avdović      

Pregledano: 350
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava