Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Javni konkurs za sufinansiranje Programa rada sportskih klubova za 2017. godinu

CRNA GORA

OPŠTINA PLJEVLJA

-Sekretarijat za društvene djelatnosti-

Broj: 681-180/2017-1

Pljevlja,23.03.2017.godine

 

Na osnovu člana 6. Odluke o finansiranju sporta („Sl.list RCG - opštinski propisi", br.12/12 ) i člana 2, 3 i 24 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finanasijkih sredstava sportskim klubovima br.031-47/2016-2, Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja  raspisuje:

 

J A V N I  K O N K U R S

za sufinansiranje Programa rada sportskih klubova za 2017 godinu

 

-Predmet Konkursa je raspodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Opštine Pljevlja  sportskim klubovima registrovanim na teritoriji opštine Pljevlja. Sredstva predviđena Budžetom opštine Pljevlja za 2017. godinu iz stavke Služba za sport i rekreaciju (093), pozicija 0810, Program kvalitetnog sporta (43134). za sufinansiranje programa rada sportskih klubova, u iznosu od 266.000,00€ , biće raspoređena na osnovu Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim klubovima br.031-47/2016-2 .

Pravo učešća na Konkursu imaju sportski klubovi koji ispunjavaju sljedeće uslove:

·         Da su upisani u opštinski sportski Registar sportskih klubova , na osnovu       Javnog poziva koji je bio objavljen na web sajtu opštine Pljevlja i u Pljevaljskim novinama  u periodu od 15.01.2017-30.01.2017.god.

·         Da su registrovani na teritoriji opštine Pljevlja

·         Da se takmiče u disciplinama u kojima je regulisan jedinstven sistem takmičenja u okviru zvaničnog matičnog sportskog saveza ili ako su novoformirani sportski klubovi da dostave potvrdu o pristupanju matičnom Savezu .

·         Sportski klubovi koji su dobili finansijska sredstva za 2016.godinu i akontativno dodjeljena sredstva u 2017.godini dužni su dostaviti nedostajuće finansijske izvještaje (račune, izvode iz banke i sl.), ukoliko isti ne dostave neće imati prava učešća na Konkursu za 2017.godinu, uz potpisanu izjavu kod resornog Sekretarijata

·         Potvrdu iz Poreske uprave o završnom računu za 2016.godinu.

Shodno Pravilniku o bližim kriterijumima br. 031-47/2016-2 od 25.04.2016.godine za dodjelu finansijskih sredstava sportskim klubovima registrovanim na područiju opštine Pljevlja, a vrednovanje programa rada sportskih klubova vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

 • društveni značaj sportske discipline
 • masovnost
 • rang takmičenja, broj  prijavljenih takmičarskih liga, broj prijavljenih ekipa u mlađim selekcijama u rangu takmičenja, uzrasne kategorije, zauzeto mjesto u takmičarskoj sezoni, KUP takmičenje i ostali ostvareni rezultati
 • ravnopravno učešće muškaraca i žena
 • organizacija državnih i međunarodnih takmičenja
 • bodovanje olimpijskog sporta
 • reprezentativaci u sezoni
 • kriterijum postojanja kluba
 • bodovanje ekipnog i pojedinačnog plasmana uzrasnih kategorija i ostvareni rezultati na državnom i međunarodnom  takmičenju
 • prepoznatost sportskog kluba na međunarodnoj sportskoj sceni
 • stručni kadar
 • aktivno angažovanje osoba sa invaliditetom

Prijavni obrazac i formu za popunjavanje programa rada sportski klub može podići na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja ili  sa web sajta opštine Pljevlja: www. pljevlja.me ili u Kancelariji broj 2 Skupštine opštine Pljevlja.

-Prijava na Konkurs sa svim traženim uslovima se dostavlja u zatvorenoj koverti na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja.

-Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

-Neblagovremene, nazapečaćene i nekompletne prijave neće se uzeti u razmatranje.

-Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 069-328-408 ili u Kancelariji broj 2 Skupštine opštine Pljevlja u vremenu od 11-14 časova.

Prijava na Konkurs traje od 1.04. - 30.04.2017. godine.

Potrebne formulare možete preuzeti na linkovima ispod:

Formular za sufinansiranje programa rada sportskih klubova za 2017. godinu

Izjava

 

SEKRETAR,

                                                                                       Mersudin Halilović

Pregledano: 576
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava