Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Javni konkurs za dodjelu sportskih naknada u 2019. godini

Na osnovu člana 18. stav 8. Odluke o finansiranju sporta   (,,Sl.list CG- opštinski propisi", br. 08/19 ) i člana 8. Pravilnika o kriterijumima za dodjelu sportskih naknada  br. 681-266/2019-1 od 24.04.2019. godine, Sekretarijat za društvene djelatnosti  raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za dodjelu sportskih naknada u 2019. godini

 

 I - Sekretarijat za društvene djelatnosti u 2019. godini dodjeljuje 8 sportskih naknada, i to 2 pionirske, 2 kadetske, 2 juniorske i 2 seniorske naknade.

II - Pravo na sportsku naknadu u trajanju od godinu dana  ima sportista/kinja u seniorskoj, juniorskoj, kadetskoj i pionirskoj  konkurenciji, u ekipnim i pojedinačnim sportovima koji/a ispunjava sledeće uslove:

·     ako je imao/la status reprezentativca/ke u 2018. godini, koji je stekao/la učešćem na zvaničnoj utakmici ili takmičenju reprezentacije,

·     ako je član/ica sportske organizacije koja je registrovana na teritoriji opštine Pljevlja u 2018. godini,

·     da je u momentu podnošenja prijave član/ica sportske organizacije koja je registrovana na teritoriji opštine Pljevlja,

·     da ima prebivalište na teritoriji opštine Pljevlja najmanje dvije godine do sticanja statusa reprezentativca/ke,

·     da je član/ica sportske organizacije koja pripada sportskoj grani, koja se nalazi na programu Olimpijskih i Paraolimpijskih igara i sportovima  I (Prve) kategorije sportova koji nisu na programu Olimpijskih igara, a priznati su od strane MOK-a.

III - Pravo na sportsku naknadu može se ostvariti samo u jednoj kategoriji.

IV - Potrebna dokumentacija

·     Prijavni obrazac koji propisuje organ lokalne uprave nadležan za sport,

·     potvrda od nadležnog nacionalnog sportskog saveza o statusa reprezentativca/ke Crne Gore u 2018. i 2019. godini, sa datumom sticanja statusa,

·     potvrda da je sportista/kinja član/ica sportske organizacije koja je registrovana na teritoriji opštine Pljevlja u 2018. i 2019. godini,

·     uvjerenje o prebivalištu,

·     potvrda o ostvarenim rezultatima i broju nastupa na zvaničnim takmičenjima na reprezentativnom nivou u 2018. godini,

·     potvrda o ostvarenim rezultatima i broju nastupa na zvaničnim takmičenjima na klupskom nivou u 2018. godini,

·     dokaz o zvaničnim nagradama i priznanjima.

V - Iznos sportske nakanade

·     Sportska naknada za seniore/ke iznosi 10% od 5 obračunskih vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru

·     Sportska naknada za juniore/ke iznosi 80% od naknade za seniore/ke

·     Sportska naknada za kadete/kinje iznosi 70% od naknade za seniore/ke

·     Sportska naknada za pionire/ke iznosi 50% od naknade za seniore/ke.

 

Bliži uslovi i kriterijumi za dodjelu sportskih naknada utvrđeni su Pravilnikom o kriterijumima za dodjelu sportskih naknada, koji se može preuzeti na web sajtu opštine Pljevlja www.pljevlja.me

Prijavni obrazac se može preuzeti na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja i na web sajtu opštine Pljevlja www.pljevlja.me  

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na šalter Građanskog biroa opštine Pljevlja  u zatvorenoj koverti sa naznakom „Konkurs za dodjelu sportskih naknada".

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na tel: 069-328-408 ili u prostorijama Sekretarijata za društvene djelatnosti  ( zgrada SDK ) u vremenu od 11-14 časova.

 

Prijavni obrazac možete preuzeti klikom OVDJE.

Pravilnik o kriterijumu za dodjelu sportskih naknada možete preuzeti OVDJE.


                Pljevlja,                                                                                                                                            V D   S E K R E T A R K A

        01.05.2019. godine                                                                                                                                     Emina Salihović

Pregledano: 233
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava