Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Javni konkurs za dodjelu sedam sportskih stipendija u 2017. godini

  

CRNA GORA

OPŠTINA PLJEVLJA

-          Sekretarijat za društvene djelatnosti -

 

Na osnovu člana 27. Odluke o finansiranju sporta , ("Sl.list CG- opštinski propisi", br.12/12), i člana 5,6 i 7 Pravilnika o dodjeli sportske stipendije br.681-270/2016-1 od 06.04.2016.godine r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

-za dodjelu sedam sportskih stipendija u 2017. godini

(jedna seniorska, tri juniorske, dvije kadetske i jedna pionirska)

 

I - Pravo na sportsku stipendiju u trajanju od godinu dana  ima sportista/kinja u seniorskoj, juniorskoj, kadetskoj i pionirskoj  konkurenciji  koji/a ispunjava sljedeće uslove:

 

·        da je stekao/la status reprezentativca/ke Crne Gore u 2017. godini Status reprezentativca/ke se stiče učešćem na zvaničnoj utakmici ili takmičenju reprezentacije Crne Gore. Ne računaju se pripremne i prijateljske utakmice.

·         da je član/ica kluba koji je registrovan na teritoriji opštine Pljevlja

·         da ima prebivalište na teritoriji opštine Pljevlja minimum dvije godine do sticanja statusa reprezentativca/ke.

 

II - Potrebna dokumentacija

 

1.       Prijava na Konkurs

2.       Potvrda od Matičnog sportskog Saveza o sticanju statusa reprezentativca/ke

3.       Potvrda sportskog kluba registrovanog na teritorije opštine Pljevlja o članstvu

4.       Uvjerenje o prebivalištu  

5.       Potvrda o ostvarenim rezultatima u 2016. godini

 

III - Iznos sportske stipendije

 

-       Sportska stipendija za seniore/ke iznosi 10% od 5 obračunskih koeficijenata za obračun zarada lokalnih službenika/ca i namještenika/ca opštine Pljevlja

-          Sportska stipendija za juniore/ke iznosi 80% od stipendije za seniore/ke.

-          Sportska stpendija za kadete/kinje iznosi 70% od stipendije za seniore/ke.

-          Sportska stipendija za pionire/ke iznosi 50% od stipendija za seniore/ke.

Bliži kriterijumi sticanje prava sportske stipendije utvrđeni su Pravilnikom o dodjeli sportske stipendije koji se može preuzeti na web sajtu opštine Pljevlja www.pljevlja.me

Prijava se može preuzeti na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja, na web sajtu opštine Pljevlja www.pljevlja.me ili u prostorijama Sekretarijata za društvene djelatnosti.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na šalter Građanskog biroa opštine Pljevlja  u zatvorenoj koverti sa naznakom „Konkurs za dodjelu sportskih stipendija".

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene  i nekompletne prijave se neće uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na tel: 069-328-408 ili u Kancelariji broj 2 Skupštine opštine Pljevlja u vremenu od 11-14 časova.

Prijava na Konkurs traje od 1.04. - 30.04.2017. godine

Obrazac potreban za prijavu na konkurs možete preuzeti na linku ispod:

Obrazac - Konkurs za sportsku stipendiju

                                                                                                                                                           S E K R E T A R

                                                                                                                                              Mersudin Halilović

Pregledano: 500
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava