Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Javni konkurs za dodjelu Studentske nagrade opštine Pljevlja za 2017.godinu

Na osnovu člana 4. Odluke o studentskoj nagradi opštine Pljevlja ( „Službeni list CG-opštinski propisi", br. 11/17), Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za dodjelu Studentske nagrade opštine Pljevlja za 2017.godinu

 

·         Studentska nagrada opštine Pljevlja dodjeljuje se povodom 20. novembra, praznika Opštine, studentima koji imaju prebivalište u opštini Pljevlja, kao izraz priznanja za izuzetan uspjeh u studiranju.

·         Sredstvima iz Budžeta opštine Pljevlja nagrađuje se do 5 studenata sa različitih fakulteta.

·         Pravo učešća na Konkursu imaju studenti koji:

 - studiraju u Crnoj Gori i zemljama bivše SFRJ

- imaju prebivalište na teritoriji opštine Pljevlja

- su završili osnovne studije u periodu između dva konkursa, do roka predviđenog za predaju dokumenata

- su tokom osnovnih studija ostvarili srednju ocjenu položenih ispita najmanje 9,50.

·         Prijava na Konkurs se podnosi na obrascu koji propisuje organ lokalne uprave nadležan za poslove obrazovanja. Obrazac se može podići na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja ili preuzeti sa web sajta Opštine. Uz prijavni obrazac studenti dostavljaju sljedeća dokumenta:

- Uvjerenje o prebivalištu izdato od datuma raspisivanja Konkursa,

- Fotokopiju prve strane indeksa sa osnovnim podacima,

- Uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim uspjehom tokom osnovnih studija,

- Uvjerenje o završenim osnovnim studijama.

·         Nagrada se istom studentu može dodijeliti samo jedanput.

·         Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja (do 30.10.2017.godine).

·         Nagrade će biti uručene dobitnicima na Svečanoj sjednici Skupštine opštine Pljevlja povodom 20. novembra, praznika Opštine.

·         Za sve dodatne informacije možete se obratiti Sekretarijatu za društvene djelatnosti na telefon 069-300-639 ili u kancelariji Sekretarijata (bivša zgrada SDK) u vremenu od 7-15 h.

Prijavni obrazac možete preuzeti klikom ovdje.

 

Pljevlja,                                                                                                                                                                              S E K R E T A R

15.10.2017.                                                                                                                                                                      Mersudin Halilović

Pregledano: 314
16.01.2019
CRNA GORA OPŠTINA PLJEVLJA - Sekretarijat za društvene društvene djelatnosti - Broj: 637-1/2019-2 Pljevlja, 15.01.2019....
11.01.2019
Listu projekata kojima nedostaje dokumentacija i koji su diskvalifikovani iz daljeg procesa ocjenjivanja možete pogledati OVDJE.
21.12.2018
Odluku o stipendiranju studenata školske 2018/19 godine možete pogledati OVDJE.
18.01.2019
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Vršenje tehničkog pregleda objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Pljevljima možete pogledati ovde.
17.01.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Partija 1: Kancelarijski materijal, Partija 2: Toneri, kertridži i riboni za štampače i kopir aparate, možete pogledati ovde.
15.01.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Vršenje tehničkog pregleda objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda možete pogledati ovde.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava