Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Javna rasprava o nacrtu Nacrtu Odluke o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine Pljevlja

Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i vode  Opštine  Pljevlja,  na  osnovu čl.21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (,,Sl.list RCG"-opštinski propisi, br. 25/05) je izradio a Predsjednik  Opštine  Pljevlja je  utvrdio  Nacrt Odluke  o izmjenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine Pljevlja, a  dana  27.03 2017.godine   utvrđuje


PROGRAM

ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE

u postupku donošenja Odluke  o izmjenama i dopunama Odluke  javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine Pljevlja

 

Predsjednik Opštine Pljevlja, na osnovu člana 57 Statuta opštine Pljevlja (,,Službeni list RCG - Opštinski propisi", br. 37/2004, 30/2007  i ,,Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 11/2008, 21/2009,  32/2009  i 14/2011 ), je naložio Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i vode da  izradi Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama   odluke o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine Pljevlja ("Službeni list CG- opštinski propisi" br. 7/14).  Sekretarijat je izradio  Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine Pljevlja  i isti dostavio Predsjedniku Opštine Pljevlja,  koji je  obavezao Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i vode  Opštine  Pljevlja , kao obrađivača odluke,  da sačini Program javne rasprave i na pogodan način učini dostupnim javnosti Nacrt ovog akta.  Sekretarijat za komunalno stanbene poslove, saobraćaj i vode Opštine  Pljevlja prikupio je sve neophodne informacije radi utvrđivanja i sprovođenja Programa održavanja javne rasprave za utvrđeni Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama odluke  o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine Pljevlja.

 

1. Javna  rasprava  o Nacrtu Odluke   o izmjenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine Pljevlja  trajaće  od 28.03 do 11.04.2017.godine.

2. Nacrt  navedene  odluke  biće   dostupan za preuzimanje  na  šalteru  Građanskog  biroa  Opštine  Pljevlja  i  na  internet sajtu  opštine  Pljevlja  www.pljevlja.me , svim  zainteresovanim  građanima, organima i organizacijama, javnim službama, NVO sektoru i drugim zainteresovanim subjektima.

3. Centralna javna  rasprava održaće se 07.04.2017.godine, u zgradi Skupštine opštine Pljevlja-bivša zgrada SDK-a, ulica Kralja Petra, sa početkom u  12.00 časova.

4. Nacrt   naznačene  odluke dostaviće se  klubovima  odbornika  SO Pljevlja , Predsjedniku  Opštine , Predsjedniku   Skupštine, nadležnim  organima  lokalne  uprave i Službi  mjesnih  zajednica.

5. Predlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja mogu se podnijeti u pisanoj formi  na  šalteru  Građanskog biroa  Opštine  Pljevlja  i na  e mail  adresu : opstinapv@t-com.me (sa  naznakom na Sekretarijat za komunalno stanbene poslove, saobraćaj i vode  Opštine  Pljevlja), do  isteka  roka  za  javnu raspravu.

6. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i vode  Opštine  Pljevlja će  razmotriće  primjedbe, predloge  i sugestije  učesnika javne  rasprave  i  sačiniti   Izvještaj  o sprovedenoj javnoj raspravi  u roku  od  10 dana  od  završetka  rasprave .

Program održavanja Javne rasprave o Nacrtu Odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine Pljevlja  biće objavljen na Oglasnoj tabli opštine Pljevlja, na zvaničnoj WEB prezentaciji opštine, u jednom zvaničnom terminu RTV Pljevlja dana 29.04.2017 godine i dana 07.04.2017.godine, a program će se objaviti i u štampanom  mediju ,,Pljevaljske novine" od 01.04.2017.godine.

 Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine Pljevlja

 

S e k r e t a r                           

Mr Zoran Čolović dpl.mašinski ing.                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                               

Pregledano: 416
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava