Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Javna rasprava

Sekretarijat za komunalno stanbene poslove, saobraćaj i vode  Opštine  Pljevlja,  na  osnovu čl.21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (,,Sl.list RCG"-opštinski propisi, br. 25/05) i Zahtjeva br.031-939/2015-1 od 07.10.2015.godine kojim  je  Predsjednik  Opštine  Pljevlja  utvrdio  Nacrt Odluke  o izmjenama odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima,   dana  07.10 2015.godine   utvrđuje

Program održavanja Javne rasprave
u postupku donošenja Odluke  o izmjenama i dopunama Odluke  i načinu držanja kućnih ljubimaca
i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima

Predsjednik Opštine Pljevlja, na osnovu člana 57 Statuta opštine Pljevlja (,,Službeni list RCG - Opštinski propisi", br. 37/2004, 30/2007  i ,,Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 11/2008, 21/2009,  32/2009  i 14/2011 ), formirao je Komisiju za izradu Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama    odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima ("Službeni list CG- opštinski propisi" br. 22/11);  Komisija je uradila Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima i istu dostavila Predsjedniku Opštine Pljevlja, koji je aktom br.031-939  /2015-1 od 07.10.2015.godine    obavezao Sekretarijat za komunalno stanbene poslove, saobraćaj i vode  Opštine  Pljevlja , kao obrađivača odluke,  da sačini Program javne rasprave i na pogodan način učini dostupnim javnosti Nacrt ovog akta.  Sekretarijat za komunalno stanbene poslove, saobraćaj i vode Opštine  Pljevlja prikupio je sve neophodne informacije radi utvrđivanja i sprovođenja Programa održavanja javne rasprave za utvrđeni Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama odluke  o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima.

 

1. Javna  rasprava  o Nacrtu Odluke   o izmjenama i dopunama odluke o  uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima trajaće  od_07.10. do 19.10.2015.godine.

2. Nacrt  navedene  odluke  biće   dostupan za preuzimanje  na  šalteru  Građanskog  biroa  Opštine  Pljevlja  i  na  internet sajtu  opštine  Pljevlja  http://www.pljevlja.me/ , svim  zainteresovanim  građanima, organima i organizacijama, javnim službama, NVO sektoru i drugim zaintresovanim subjektima.

3. Centralna javna  rasprava održaće se _16.10.2015.godine, u zgradi Skupštine opštine Pljevlja-bivša zgrada SDK-a, ulica Kralja Petra, sa početkom u  12.00 časova.

4. Nacrt   naznačene  odluke dostaviće se  klubovima  odbornika  SO Pljevlja , Predsjedniku  Opštine , Predsjedniku   Skupštine, nadležnim  organima  lokalne  uprave i Službi  mjesnih  zajednica.

5. Predlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja mogu se podnijeti u pisanoj formi  na  šalteru  Građanskog biroa  Opštine  Pljevlja  i na  e mail  adresu : opstinapv@t-com.me (sa  naznakom na Sekretarijat za komunalno stanbene poslove, saobraćaj i vode  Opštine  Pljevlja), do  isteka  roka  za  javnu raspravu.

6. Sekretarijat za komunalno stanbene poslove, saobraćaj i vode  Opštine  Pljevlja će  razmotriće  primjedbe, predloge  i sugestije  učesnika javne  rasprave  i  sačiniti   Izvještaj  o sprovedenoj javnoj raspravi  u roku  od  10 dana  od  završetka  rasprave .

Program održavanja Javne rasprave o Nacrtu Odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima biće objavljen na Oglasnoj tabli opštine Pljevlja, na zvaničnoj WEB prezentaciji opštine, u jednom zvaničnom terminu RTV Pljevlja u period_10.10. do.13.10.2015.godine, a program će se objaviti i u štampanom  mediju ,,Pljevaljske novine" od _15.10.2015.godin.

Nacrt Odluke u cijelosti možete pogledati klikom ovdje.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sekretar

                                                                                                                    Mr Zoran Čolović dpl.mašinski ing.

Pregledano: 1163
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava