Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
JAVNI POZIV za prikupljanje predloga za dodjelu opštinske nagrade “20. novembar“
JAVNI POZIV za prikupljanje predloga za dodjelu opštinske nagrade "20. novembar"

  

1. Pozivaju se građani, preduzeća i ustanove, nevladine organizacije i udruženja na području opštine Pljevlja da predlože kandidate (pojedince i pravna lica) za dodjelu Nagrade "20. novembar" za 2018. godinu.

2. Nagrada se dodjeljuje za ostvarene rezultate i dati doprinos iz oblasti: naučno istraživačkog rada, unapređenja i organizacije proizvodnje, turizma, trgovine i usluga, za umjetnička djela, za stručne i publicističke radove, kulturno prosvjetne i umjetničke aktivnosti, za fizičku kulturu i sport, za značajne rezultate koji doprinose unapređenju rada državnih organa i organa lokalne uprave i službi, kao i za druga stvaralaštva i doprinos od posebnog značaja za opštinu Pljevlja i njen razvoj.

3. Nagrada se dodjeljuje građanima i pravnim licima za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu i djelovanju u svim oblastima ljudskog stvaralaštva.

4. Nagrada se može dodjeljivati i licima koja žive i rade van područja Opštine Pljevlja, ili Crne Gore, ako tematika njihovih radova i postignuti rezultati doprinose razvoju i afirmaciji opštine Pljevlja.

Nagrada se može dodijeliti i posthumno.

5. Predlog za dodjelu Nagrade, pored uslova utvrđenih tačkom 2. ovog poziva, mora da sadrži i obrazloženje u pisanom obliku.

6. Nagrada se sastoji iz diplome i novčanog iznosa.

7. Predlozi za Nagradu predaju se  Žiriju za dodjelu Nagrade "20. novembar" do 1. oktobra 2018. godine, na adresu: Skupština opštine Pljevlja, Žiri za dodjelu Nagrade "20. novembar", PLJEVLJA, Ul. Kralja  Petra I br 27;  Kontakt telefon: 068 688 171

                                                                                                                                               

  

                                                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK,                                                                                                                                

  dr Branko Banović,s.r.

 

Pregledano: 364
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava