Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
JAVNI OGLAS - Za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju

Na osnovu elaborata ,,Program  gazdovanja šumama" urbane zone grada Pljevlja DOO ,,Čistoća" Pljevlja objavljuje

  JAVNI OGLAS

Za davanje šuma na korišćenje

prodajom drveta u dubećem stanju

 

  1. Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju u skladu sa ,,Programom gazdovanja šumama" urbane zone grada Pljevlja,  Zakonom o šumama (''Sl. list RCG'' br. 74/10)  podzakonskim  aktima, i uspostave šumskog reda.

Rok završetka radova do 4 mjeseca.

Procijenjena bruto drvna masa je oko 1.500 m3

Početna cijena bruto drvne mase na panju 17,70 € sa PDV-om po m3

Drvna masa se nalazi na lokalitetima

 - ''Bogiševac'' odelenje br. 4

- ''Vodice'' odelenje br. 8

 

  1. Svrha davanja šuma na korišćenje

Korisnik šuma je obavezan da koristi šume u skladu sa ,,Programom  gazdovanja šumama" urbane zone grada Pljevlja.

  1. Sadržaj i uslovi ponude

Ponuda treba da sadrži

a)      Naziv i adresu ponuđača

b)      Ponuđenu cijenu

c)      Kopiju rešenja CRPS

d)     Rok završetka posla

            Ponude se predaju u upravu društva DOO ,,Čistoća" Pljevlja ul. Narodne Revolucije   bb i putem pošte.

            Rok dostavljanja ponude je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u Dnevnim novinama.

            Povoljnijom ponudom smatraće se ekonomski najpovoljnija ponuda..

  1. Učesnici javnog poziva

Javni poziv otvoren je za sva pravna, fizička lica i preduzetnike (u daljem tekstu ponuđač/i) koji ispunjavaju uslove predviđene ovim javnim pozivom.

Javno otvaranje ponuda biće održano dana  12.08.2015.god. u 10,00 časova u prostorijama DOO ,,Čistoća"  u ul. Narodne Revolucije bb.                         

  

Pregledano: 1288
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava