Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
J A V N I K O N K U R S za sufinansiranje Programa rada sportskih klubova za 2018 godinu

CRNA GORA

OPŠTINA PLJEVLJA

-Sekretarijat za društvene djelatnosti-

Broj: 681-71/2018-1

Pljevlja,13.02.2018.godine

 

Na osnovu člana 6. Odluke o finansiranju sporta(„Sl.list CG-opštinski propisi", br,12/12) i člana 2, 3 i člana 24 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstva sportskim klubovima br.681-66/2018-1,  Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja  raspisuje:

 

J A V N I  K O N K U R S

za sufinansiranje Programa rada sportskih klubova za 2018 godinu

 

Predmet Konkursa je raspodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Opštine Pljevlja  sportskim klubovima registrovanim na teritoriji opštine Pljevlja. Sredstva predviđena Budžetom opštine Pljevlja za 2018. godinu iz stavke Služba za sport i rekreaciju (093), pozicija 0810, Program kvalitetnog sporta (43134). za sufinansiranje programa rada sportskih klubova, planirana u iznosu od 266.000,00€, biće raspoređena na osnovu Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim klubovima.

Pravo učešća na Konkursu imaju sportski klubovi koji ispunjavaju sljedeće uslove:

· Da su upisani u opštinski sportski Registar sportskih klubovaza za 2018.godinu , na osnovu Javnog poziva koji je bio objavljen na web sajtu opštine Pljevlja i u Pljevaljskim novinama  u periodu od 15.12.2017-30.12.2017.god.

· Da su registrovani na teritoriji opštine Pljevlja u skladu sa Zakonom o sportu Crne Gore („Sl.list CG",br. 36/11, „Sl.list CG", br.36/13).

· Da se takmiče u disciplinama u kojima je regulisan jedinstven sistem takmičenja u okviru zvaničnog matičnog sportskog saveza. Sportski klubovi koji se prvi put prijavljuju na Javni Konkurs dužni su dostaviti potvrdu o pristupanju zvaničnom matičnom Savezu.

· Sportski klubovi koji su dobili finansijska sredstva za 2017.godinu   dužni su dostaviti nedostajuće finansijske izvještaje, ukoliko isti ne dostave neće imati prava učešća na Konkursu za 2018.godinu.

·  Izjava ovlašćenog lica sportskog kluba o istinitosti podataka.   

·  Uvjerenje iz Poreske uprave o završnom računu za 2017.godinu.

Shodno Pravilniku o bližim kriterijumima br. 681-66/2018-1 od 08.02.2018. godine  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim klubovima registrovanim na područiju opštine Pljevlja, vrednovanje programa rada sportskih klubova vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

· društveni značaj sportske discipline

 • masovnost
 • rang takmičenja, broj  prijavljenih takmičarskih liga, broj prijavljenih ekipa u mlađim selekcijama u rangu takmičenja, uzrasne kategorije, zauzeto mjesto u takmičarskoj sezoni, KUP takmičenje i ostali ostvareni rezultati
 • ravnopravno učešće muškaraca i žena
 • organizacija državnih i međunarodnih takmičenja
 • bodovanje olimpijskog sporta
 • reprezentativaci u sezoni
 • kriterijum postojanja kluba
 • bodovanje ekipnog i pojedinačnog plasmana uzrasnih kategorija i ostvareni rezultati na državnom i međunarodnom  takmičenju
 • prepoznatost sportskog kluba na međunarodnoj sportskoj sceni
 • stručni kadar
 • aktivno angažovanje osoba sa invaliditetom

Prijavni obrazac - formu za popunjavanje programa rada i izjavu sportski klub može podići na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja,  sa web sajta opštine Pljevlja: www. pljevlja.me ili u Kancelariji broj 2 Skupštine opštine Pljevlja.

Prijava na Konkurs sa svim traženim uslovima se dostavlja u zatvorenoj koverti na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja, sa naznakom „Konkurs za sufinansiranje sportkih klubova za 2018.godinu"

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja (Pljevaljskim novinama i na web sajtu opštine Pljevlja).

Neblagovremene, nazapečaćene i nekompletne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Kancelariji broj 2 Skupštine opštine Pljevlja u vremenu od 11-14 časova ili na broj telefona 069-328-408.

Formular - Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.

IZJAVA možete preuzeti OVDJE.

SEKRETAR

Mersudin Halilović

Pregledano: 249
16.01.2019
CRNA GORA OPŠTINA PLJEVLJA - Sekretarijat za društvene društvene djelatnosti - Broj: 637-1/2019-2 Pljevlja, 15.01.2019....
11.01.2019
Listu projekata kojima nedostaje dokumentacija i koji su diskvalifikovani iz daljeg procesa ocjenjivanja možete pogledati OVDJE.
21.12.2018
Odluku o stipendiranju studenata školske 2018/19 godine možete pogledati OVDJE.
18.01.2019
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Vršenje tehničkog pregleda objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Pljevljima možete pogledati ovde.
17.01.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Partija 1: Kancelarijski materijal, Partija 2: Toneri, kertridži i riboni za štampače i kopir aparate, možete pogledati ovde.
15.01.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Vršenje tehničkog pregleda objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda možete pogledati ovde.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava