Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
J A V N I K O N K U R S za sufinansiranje Programa rada sportskih klubova za 2015 godinu

Na osnovu člana 6. Odluke o finansiranju sporta („Sl.list RCG - opštinski propisi" ,br.12/12 ) i člana 2 i 3 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finanasijkih sredstava sportskim klubovima  Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja  raspisuje:

J A V N I  K O N K U R S

za sufinansiranje Progrma rada sportskih klubova za 2015 godinu

 

-Predmet Konkursa je raspodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Opštine Pljevlja sportskim klubovima registrovanim na teritoriji opštine Pljevlja. Sredstva predviđena Budžetom opštine Pljevlja za 2015.godinu za  sufinansiranje programa rada sportskih klubova, u iznosu od 250.000,00 €, biće raspoređena na osnovu Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim klubovima.

Pravo učešća na Konkursu imaju sportski klubovi koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 

 1. Da su upisani u opštinski sportski Registar sportskih klubova , na osnovu Javnog poziva koji je bio objavljen na web sajtu opštine Pljevlja i u Pljevaljskim novinama  u periodu od 01.02.2015.-15.02.2015.god.
 2. Da su registrovani na teritoriji opštine Pljevlja
 3. Da se takmiče u disciplinama u kojima je regulisan jedinstven sistem takmičenja u okviru zvaničnog matičnog sportskog saveza ili ako su novoformirani sportski klubovi da dostave potvrdu o pristupanju matičnom Savezu .
 4. Sportski klubovi koji su dobili finansijska sredstva za 2014.godinu dužni su dostaviti nedostajuće narativne i finansijske izvještaje (račune, izvode iz banke i sl.), ukoliko isti ne dostave neće imati prava učešća na Konkursu za 2015.godinu.
 5. Potvrdu iz Poreske uprave o završnom računu za 2014.godinu.

 

Shodno Pravilniku o bližim kriterijumima br. 032-771/2015-1 od 24.06.2015.godine za dodjelu finansijskih sredstava sportskim klubovima registrovanim na područiju opštine Pljevlja, a vrednovanje programa rada sportskih klubova vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

 

 • društveni značaj sportske discipline
 • masovnost
 • rang takmičenja , broj  prijavljenih takmičarskih liga, broj prijavljenih ekipa u mlađim selekcijama u rangu takmičenja, uzrasne kategorije, zauzeto mjesto u takmičarskoj sezoni, KUP takmičenje i ostali ostvareni rezultati
 • ravnopravno učešće muškaraca i žena
 • organizacija državnih i međunarodnih takmičenja
 • bodovanje olimpijskog sporta
 • broj reprezentativaca u sezoni
 • kriterijum postojanja kluba
 • bodovanje ekipnog i pojedinačnog plasmana uzrasnih kategorija i ostvareni rezultati na državnom i međunarodnom  takmičenju
 • prepoznatost sportskog kluba na međunarodnoj sportskoj sceni

 

Prijavni obrazac i formu za popunjavanje programa rada sportski klub može podići na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja ili  sa web sajta opštine Pljevlja: www. pljevlja.me ili u Kancelariji broj 2 Skupštine opštine Pljevlja ili preuzeti ovde.

-Prijava na Konkurs sa svim traženim uslovima se dostavlja u zatvorenoj koverti na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja.

-Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

-Neblagovremene, nazapečaćene i nekompletne prijave neće se uzeti u razmatranje.

-Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 069-300-639 ili u Kancelariji broj 2 Skupštine opštine Pljevlja u vremenu od 11-14 časova.

Pregledano: 2049
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava