Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
J A V N I K O N K U R S za sufinansiranje Progrma rada sportskih klubova za 2016 godinu

Na osnovu člana 6. Odluke o finansiranju sporta („Sl.list RCG - opštinski propisi", br.12/12 ) i člana 2, 3 i 24 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finanasijkih sredstava sportskim klubovima br.031-47/2016-2,Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja  raspisuje:

 

J A V N I  K O N K U R S

za sufinansiranje Progrma rada sportskih klubova za 2016 godinu

 

-Predmet Konkursa je raspodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Opštine Pljevlja  sportskim klubovima registrovanim na teritoriji opštine Pljevlja. Sredstva predviđena Budžetom opštine Pljevlja za 2016. godinu za  sufinansiranje programa rada sportskih klubova, u iznosu od 266.000,00€, biće raspoređena na osnovu Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim klubovima.

Pravo učešća na Konkursu imaju sportski klubovi koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 

·         Da su upisani u opštinski sportski Registar sportskih klubova , na osnovu       Javnog poziva koji je bio objavljen na web sajtu opštine Pljevlja i u Pljevaljskim novinama  u periodu od 15.01.2016-30.01.2016.god.

·         Da su registrovani na teritoriji opštine Pljevlja

·         Da se takmiče u disciplinama u kojima je regulisan jedinstven sistem takmičenja u okviru zvaničnog matičnog sportskog saveza ili ako su novoformirani sportski klubovi da dostave potvrdu o pristupanju matičnom Savezu .

·         Sportski klubovi koji su dobili finansijska sredstva za 2015.godinu i akontativno dodjeljena sredstva u 2016.godini dužni su dostaviti nedostajuće finansijske izvještaje (račune, izvode iz banke i sl.), ukoliko isti ne dostave neće imati prava učešća na Konkursu za 2016.godinu, uz potpisanu izjavu kod resornog Sekretarijata

·         Potvrdu iz Poreske uprave o završnom računu za 2015.godinu.

 

Shodno Pravilniku o bližim kriterijumima br. 031-47/2016-2 od 25.04.2016.godine za dodjelu finansijskih sredstava sportskim klubovima registrovanim na područiju opštine Pljevlja, a vrednovanje programa rada sportskih klubova vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

 

 • dru[tveni značaj sportske discipline
 • masovnost
 • rang takmičenja, broj  prijavljenih takmičarskih liga, broj prijavljenih ekipa u mlađim selekcijama u rangu takmičenja, uzrasne kategorije, zauzeto mjesto u takmičarskoj sezoni, KUP takmičenje i ostali ostvareni rezultati
 • ravnopravno učešće muškaraca i žena
 • organizacija državnih i međunarodnih takmičenja
 • bodovanje olimpijskog sporta
 • reprezentativaci u sezoni
 • kriterijum postojanja kluba
 • bodovanje ekipnog i pojedinačnog plasmana uzrasnih kategorija i ostvareni rezultati na državnom i međunarodnom  takmičenju
 • prepoznatost sportskog kluba na međunarodnoj sportskoj sceni
 • stručni kadar
 • aktivno angažovanje osoba sa invaliditetom

Prijavni obrazac i formu za popunjavanje programa rada sportski klub može podići na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja ili  sa web sajta opštine Pljevlja: www. pljevlja.me ili u Kancelariji broj 2 Skupštine opštine Pljevlja.

-Prijava na Konkurs sa svim traženim uslovima se dostavlja u zatvorenoj koverti na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja.

-Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

-Neblagovremene, nazapečaćene i nekompletne prijave neće se uzeti u razmatranje.

-Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 069-328-408 ili u Kancelariji broj 2 Skupštine opštine Pljevlja u vremenu od 11-14 časova.

 

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.

 

Sekretar

Mersudin Halilović

Pregledano: 710
16.01.2019
CRNA GORA OPŠTINA PLJEVLJA - Sekretarijat za društvene društvene djelatnosti - Broj: 637-1/2019-2 Pljevlja, 15.01.2019....
11.01.2019
Listu projekata kojima nedostaje dokumentacija i koji su diskvalifikovani iz daljeg procesa ocjenjivanja možete pogledati OVDJE.
21.12.2018
Odluku o stipendiranju studenata školske 2018/19 godine možete pogledati OVDJE.
18.01.2019
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Vršenje tehničkog pregleda objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Pljevljima možete pogledati ovde.
17.01.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Partija 1: Kancelarijski materijal, Partija 2: Toneri, kertridži i riboni za štampače i kopir aparate, možete pogledati ovde.
15.01.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Vršenje tehničkog pregleda objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda možete pogledati ovde.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava