Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Izvještaj sa radionice na temu „Vršnjačko nasilje“ u O.Š. „Jakub Kubur“ – Boljanići i O.Š. „Radoje Tošić“ Srdanov Grob

Dana 15.02.2018.godine, predstavnica Kancelarije za prevenciju narkomanije i bolesti zavisnosti spec.ped. Milica Sekulić zajedno sa vršnjačkom edukatorkom Tamarom Pavlović posjetile su O.Š."Jakub Kubur " Boljanići i O.Š. "Radoje Tošić" - Srdanov Grob.

Ova posjeta predstavlja nastavak aktivnosti u cilju podizanja svijesti učenika/ca osnovnih škola sa teritorije opštine Pljevlja o problemu vršnjačkog nasilja. Kao i u prethodnim školama organizovane su radionice u trajanju od 90 minuta na kojoj je učešće uzelo oko 30 učenika/ca i 10 nastavnika iz obje škole.

Učenici/ce su imali priliku da čuju osnovne pojmove kada je u pitanju vršnjačko nasilje, takođe su prikazana i 3 kratka filma nakon čega su djeca diskutovala o uzrocima, posledicama kao i kako se treba ponašati ukoliko je neko svjedok ili pak trpi vršnjačko nasilje.

Na kraju radionica, djeca su imala mogućnost da kroz kreativne aktivnosti u vidu crtanja i pisanja, kao i osmišljavanja pozorišne predstave, predstave usvojena znanja sa radionica.

U prilog tome su i  fotografije koje su snimljene na radionicama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregledano: 97
06.03.2018
   LISTA KANDIDATA KOJI SU PREDLOŽENI ZA ČLANOVE/ICE KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM...
05.03.2018
Predmet: Poziv za nevladine organizacije za učešće na obuci ,,Upravljanje projektnim ciklusom``, u okviru...
20.02.2018
Nacrt odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte možete pogledati OVDJE.Program...
22.03.2018
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Revizija završnog računa budžeta 2017. godine možete pogledati ovde.
16.03.2018
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - Revizija završnog računa za 2017. godinu možete pogledati ovde.Izjava za ponuđače
16.03.2018
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Dopunski radovi na Zavičajnom muzeju možete pogledati ovde.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava