Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi

Sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja formirao je Radnu grupu za izradu Nacrta Odluke o stipendiranju studenata. Radna grupa je pripremila Nacrt Odluke o stipendiranju studenata i isti dostavila na uvid Sekretaru Sekretarijata za društvene djelatnosti.

U skladu sa članom 20. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list RCG -opštinski propisi br.25/05) Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja organizovao je javnu raspravu u postupku donošenja Odluke o stipendiranju studenata. Javni poziv za učešće u javnoj raspravi upućen je svim zainteresovanim građanima, organima i organizacijama, javnim službama, nevladinim organizacijama i drugim zainteresovanim subjektima objavljivanjem na oglasnoj tabli opštine Pljevlja, na web sajtu opštine Pljevlja, u jednom terminu RTV Pljevlja i u  Pljevaljskim novinama dana 15.09.2015. godine.  

Javna rasprava, u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, zaključena je 01. 10 2015. godine, kada je prema Programu održana i Centralna javna rasprava u Sali Skupštine opštine Pljevlja. Javnoj raspravi su prisustvovali Mersudin Halilović, sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti, Saša Ječmenica, Glavni administrator i Sanja Đondović, članica radne grupe za izradu Nacrta odluke. Interesovanja za javnu raspravu i svojim prisustvom  iskazali su: Danijela Nenadić - odbornica Socijalističke narodne partije Pljevlja, Denis Nuhanović - Opštinski odbor Bošnjačke stranke Pljevlja , Granica Kovačević - studentkinja Fakulteta političkih nauka i Aleksandar Potparić i Vasilije Miličić - student Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. Centralnoj javnoj raspravi prisustvovali su i predstavnici Pljevaljskih novina i RTV Pljevlja.

Tokom centralne javne rasprave vođen je  zapisnik u kome  su evidentirani svi  komentari, predlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja od značaja za sadržaj Odluke o stipendiranju studenata. Zapisnik je sastavni dio ovog izvještaja.

Pored poziva za učešće u centralnoj javnoj raspravi zainteresovani subjekti su mogli dostaviti predloge, primjedbe i sugestije e-mail adresu Sekretarijata ili u pisanoj formi na šalter Građanskog biroa do 01.10.2015.godine. Na adresu Sekretarijata pristigle su sugestije od strane studenata Aleksandra Potparića i Vasilija Miličića; Danijele Nenadić, odbornice SNP-a i Opštinskog odbora Bošnjačke stranke Pljevlja.

Dokument u cijelosti možete pogledati klikom ovdje.

Pregledano: 1043
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava