Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI

Predsjednik opštine Pljevlja formirao je Radnu grupu za izradu Nacrta Strategije razvoja sporta u opštini Pljevlja za period 2018-2021 godina. Radna grupa je pripremila Nacrt Strategije razvoja sporta u opštini Pljevlja za period 2018-2021.

U skladu sa članom 20. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list RCG -opštinski propisi br.25/05) Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja organizovao je javnu raspravu u postupku donošenja Nacrta Strategije razvoja sporta u opštini Pljevlja za period 2018-2021.   Javni poziv za učešće u javnoj raspravi upućen je svim zainteresovanim građanima, organima i organizacijama, javnim službama, nevladinim organizacijama, sportskim organizacijama  i drugim zainteresovanim subjektima objavljivanjem na oglasnoj tabli opštine Pljevlja, na web sajtu opštine Pljevlja, u jednom terminu RTV Pljevlja , počevši od 13.08.2018. godine.

Javna rasprava, u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, zaključena je 28.08.2018.  godine. Prema Programu Centralna javna rasprava održana je u Sali Skupštine opštine Pljevlja dana 24.08.2018. godine u 12.00 časova. Javnoj raspravi su prisustvovali Borjan Džogaz, član Radne grupe, Mira Topović, članica Radne grupe, Emina Salihović, članica Radne grupe, Slavenko Bajić, član Radne grupe, Mladen Zorić, član Radne grupe, Alma Ramović, članica Radne grupe , Vladan Aničić, član radne grupe. Interesovanje za Javnu raspravu su pokazali Nermina Škrijelj, Ana Vojinović , Sanja Đondović I predstavnici Pljevaljskih novina I RTV Pljevlja.

Tokom centralne javne rasprave nije bilo primjedbi I sugestija na predloženi Nacrt Strategije.

Pored poziva za učešće u centralnoj javnoj raspravi zainteresovani subjekti su mogli dostaviti predloge, primjedbe i sugestije e-mail adresu sekretarijatzadrustvenedjelatnosti@yahoo.com  ili u pisanoj formi na šalter Građanskog biroa do 28.08.2018. godine, do 15.00 časova.  U ostavljenom roku stigle su dvije sugestije .

  

PREGLED SUGESTIJA

  

Goran Knežević, savjetnik za sport opštine Pljevlja, je dao sljedeći predlog:

-"Moj predlog je da u narednom periodu Opština Pljevlja predvidi ovom strategijom osnivanje nekoliko sportskih klubova, čiji će osnivač biti Opština Pljevlja. I da u tim klubovima ukine naplatu članarina za djecu. Tako će te sport učiniti dostupnim svoj djeci u našem gradu I vidjećete u prvim mjesecima osnivanja takvih klubova rezultate po pitanju odziva djece iz našeg grada".

 

Vaso Knežević, SRK "Lipljen"je dao sljedeće sugestije:

1.      U stavci 3.6.1. Podrška organizaciji sportskih priredbi u saradnji sa sportskim organizacijama izostavljen je Memorijalni kup "Behudin Rašinlić Bekljo"-regionalno takmičenje u sportskom ribolovu u disciplini "lov ribe udicom na plovak".

2.      U stavci 4.1.2. Ciljevi u oblasti infrastrukture , podstavka Uređenje Borovičkog jezera, dodati uređenje I izgradnja ribolovnih pozicija za sportske ribolovce , što podrazumijeva izgradnju drvenih stabilnih pontona, sa kojih bi se obavljao ribolov bezbjednije I kako bi se omogućio sportski ribolov I za osobe sa invaliditetom.

 

ODGOVOR OBRAĐIVAČA:

  

Radna grupa  je razmotrila sugestije koje su pristigle.

Nije prihvaćena sugestija koja se odnosi NA -OVDJE DODAJ ŠTO NIJE GORANOVA SUGESTIJA USVOJENA

Usvojena je sugestija koja se odnosi na tačku 3.6.1. I dodala u Strategiju Memorijalni kup "Behudin Rašinlić Bekljo". Nije  usvojena sugestija DODAJ OVDJE JE LI USVOJENA OVA SUGESTIJA ŠTO JE VASO PREDLOŽIO

 

Rasprava je završena u 13.00  u sali SO Pljevlja.

Pregledano: 121
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava