Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI

Sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti formirao je Radnu grupu za izradu Nacrta Lokalnog plana akcije za mlade u opštini Pljevlja 2018-2020 . Radna grupa je pripremila Nacrt Lokalnog plana akcije za mlade u opštini Pljevlja 2018-2020  i isti dostavila na uvid Sekretaru Sekretarijata za društvene djelatnosti.

U skladu sa članom 20. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list RCG -opštinski propisi br.25/05) Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja organizovao je javnu raspravu u postupku donošenja Nacrta Lokalnog plana akcije za mlade u opštini Pljevlja 2018-2020 .  Javni poziv za učešće u javnoj raspravi upućen je svim zainteresovanim građanima, organima i organizacijama, javnim službama, nevladinim organizacijama i drugim zainteresovanim subjektima objavljivanjem na oglasnoj tabli opštine Pljevlja, na web sajtu opštine Pljevlja, u jednom terminu RTV Pljevlja , počevši od 04.04.2018. godine.   

Javna rasprava, u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, zaključena je 18.04.2018. godine.  Prema Programu održana je  i Centralna javna rasprava u Amfiteatru Akademskog centra , dana 16.04.2018. godine, u 12.00 časova.   Javnoj raspravi su prisustvovali Mersudin Halilović, sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti, Mira Topović,  koordinatorka Radne grupe, Milica Sekulić,  članica Radne grupe i Aldin Kordić, član radne grupe. Interesovanja za javnu raspravu nije bilo, i osim predstavnika medija  Pljevaljskih novina i RTV Pljevlja drugih zainteresovanih lica nije bilo.

Predstavljen je Nacrt Lokalnog plana akcije za mlade u opštini Pljevlja 2018-2020.

Pored poziva za učešće u centralnoj javnoj raspravi zainteresovani subjekti su mogli dostaviti predloge, primjedbe i sugestije e-mail adresu opštine Pljevlja ili u pisanoj formi na šalter Građanskog biroa do 18.04.2018. godine.  U ostavljenom roku nijedna primjedba, niti sugestija nije stigla na dvije pomenute adrese.

 

Rasprava je završena u 12.30. časova

Pregledano: 118
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava