Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
ISPRAVKA TEKSTA KONKURSA ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

Tekst Konkursa Opštine Pljevlja i projekta ReLOaD za nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata, objavljen dana 01.03.2018. godine, se ispravlja u dijelu definisanih prioriteta opštine Pljevlja, na sledeći način:

 

Tekst:

Prioritet: POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

· Promocija domaćih proizvoda, edukacija i studijske posjete poljoprivrednih proizvođača zemljama okruženja

· Organizovanje manifestacija poljoprivredno-turističkog karaktera u Pljevljima

· Podsticaj ruralnog razvoja kroz razvoj turizma, domaće radinosti, organske proizvodnje...

se ispravlja u podprioritetu 1, na način da umjesto:

· Promocija domaćih proizvoda, edukacija i studijske posjete poljoprivrednih proizvođača zemljama okruženja

stoji:

· Promocija domaćih proizvoda i edukacija

Ostali dijelovi teksta konkursa ostaju nepromijenjeni.

OBRAZLOŽENJE:

Imajući u vidu princip da se projekat mora sprovoditi na teritoriji opštine Pljevlja, nije dozvoljeno u okviru projekta organizovati studijske posjete koje će se realizovati van Crne Gore.

Takođe, Konkursom neće biti podržavane ni studijske posjete u zemlji (drugi gradovi Crne Gore), osim na nivou izuzetaka, kada aplikant u okviru projektnog prijedloga jasno obrazloži da je određeno znanje neophodno za uspješnu realizaciju projekta, a nije ga moguće steći na teritoriji opštine, ili angažovanjem stručnjaka iz nekog drugog grada, već da je jedini način sticanja pomenutog znanja ili iskustva posjeta učesnika/ca ili ciljne grupe projekta nekoj drugoj opštini. Sama posjeta ne smije biti osnovna aktivnost projekta, niti predviđati trošenje značajnog procenta budžetom planiranih sredstava. U slučaju da aplikant predlaže ovakvu posjetu, to mora dobro obrazložiti, argumentovati i naznačiti korisnost za ciljnu grupu, ali i opštu korist za lokalnu zajednicu gdje NVO implementira projekat.

U skladu sa gore navedenom izmjenom, Konkurs se produžava za 7 dana.  Novi rok za predaju projekata je do 10. aprila 2018. godine do 15 sati.

Pregledano: 393
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava