Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Glavna knjiga 2018

OBRAĐIVAČ

PREDMET

FAZA

Dana Krezovic

 

 

 

1.Objekat ( štala)   sa pratećim  sadržajima za uzgoj  ovaca -  Radoslav Stanić

Rješenje - nije potrebna procjena uticaja

2. Poljopriredno gazdinstvo-primarna proizvodnja i promet hrane biljnog porijekla-voća - Jadranko Kečina

 

Rješenje - nije potrebna procjena uticaja

3. Poljoprivredno gazdinstvo-farma za uzgoj goveda  i ovaca - Vukoman Čabarkapa

Rješenje - nije potrebna procjena uticaja

4. Poljopriredno gazdinstvo-primarna proizvodnja i promet hrane biljnog porijekla-ratarskih kultura - Dragaš Boris

 

Rješenje - nije potrebna procjena uticaja

5. Poljoprivredno gazdinstvo - izgradnja farme za uzgoj koza  -  „GORA" D.O.O. Žabljak

Rješenje - nije potrebna procjena uticaja

6. Poljoprivredno gazdinstvo-farma za uzgoj ovaca - Krstonijević Predrag

Rješenje - nije potrebna procjena uticaja

7. Poljoprivredno gazdinstvo-farma za uzgoj    goveda - Željko Dragaš

Rješenje - nije potrebna procjena uticaja

8. Poljoprivredno gazdinstva - farma za uzgoj krava - Miloš Kotlaja

Rješenje - nije potrebna procjena uticaja

9. Poljoprivredno gazdinstvo - farma za uzgoj krava - Ranko Bujišić

Rješenje - nije potrebna procjena uticaja

10. Izgradnja  mini-mljekare - Agro Kooperativa „PTK"

Rješenje - nije potrebna procjena uticaja

11. Bazna stanice mobilne telefonije „Bogiševac‟- Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

Rješenje -  potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

12. Izgradnju Graničnog prelaza „Ranče" - Vlada Crne Gore - Uprava za imovinu, Podgorica

Rješenje -   nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu
Pregledano: 520
03.09.2019
          Interni oglas u cijelosti možete preuzeti klikom OVDJE
22.08.2019
Na osnovu člana 3 stav 1 i člana 5 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku i...
22.08.2019
Na osnovu člana 3 stav 1 i člana 5 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku i...
09.09.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Sanacija visećeg mosta preko rijeke Tare ispod sela Prenćani, sanacija mosta preko vodotoka Pećina pod selom Prenćani M. Z. Krupice i isporuka lučeve građe za zamjenu patosa preko rijeke Voloder ispod sela Tikova M. Z. Hoćevina možete pogledati OVDJE.
30.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Sanacija visećeg  mosta preko rijeke Tare ispod sela Prenćani,  sanacija mosta preko vodotoka Pećina pod selom Prenćani M. Z. Krupice i isporuka lučeve građe za zamjenu patosa preko rijeke Voloder ispod sela  Tikova M. Z. Hoćevina. PREUZMITE
30.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Nabavka sadnog materijala za pejzažno uređenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i sadnog materijala za dopunu drvoreda na zelenim površinama. PREUZMITE
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava