Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Glavna knjiga 2013

OBRAĐIVAČ

PREDMET

FAZA

Dana Krezović

 

1.Izgradnja ekonomskog objekta za čišćenje i sušenje žita u Glibaćima- Petrović Slaviša, Pljevlja

 

Rješenje- nije potrebna procjena uticaja

2.Izgradnja ekonomskog objekta za   skladištenje, preradu i pakovanje žita u Kominima -Petrović Slaviša, Pljevlja

 

Rješenje- da je potrebna procjena uticaja

3.Izgradnja ekonomskog objekta za skladištenje, preradu i pakovanje žita u Glibaćima -Petrović Slaviša, Pljevlja

 

Rješenje - nije potrebna procjena uticaja

4.Izgradnja doma za stara lica u

Pljevljima- Opština Pljevlja

Rješenje - nije potrebna procjena uticaja

5.Izgradnja objekta samouslužive perionice- Veselin Potpara i Željko Džogazović, Pljevlja

 

Rješenje -data saglasnost na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

6.Bazna stanice mobilne telefonije „Jabuka" u Pljevljima- Telenor d.o.o.

Rješenje -data saglasnost na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu


Pregledano: 1448
03.09.2019
          Interni oglas u cijelosti možete preuzeti klikom OVDJE
22.08.2019
Na osnovu člana 3 stav 1 i člana 5 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku i...
22.08.2019
Na osnovu člana 3 stav 1 i člana 5 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku i...
09.09.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Sanacija visećeg mosta preko rijeke Tare ispod sela Prenćani, sanacija mosta preko vodotoka Pećina pod selom Prenćani M. Z. Krupice i isporuka lučeve građe za zamjenu patosa preko rijeke Voloder ispod sela Tikova M. Z. Hoćevina možete pogledati OVDJE.
30.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Sanacija visećeg  mosta preko rijeke Tare ispod sela Prenćani,  sanacija mosta preko vodotoka Pećina pod selom Prenćani M. Z. Krupice i isporuka lučeve građe za zamjenu patosa preko rijeke Voloder ispod sela  Tikova M. Z. Hoćevina. PREUZMITE
30.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Nabavka sadnog materijala za pejzažno uređenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i sadnog materijala za dopunu drvoreda na zelenim površinama. PREUZMITE
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava