Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Drugi konkurs za dodjelu 10 studentskih stipendija školske 2017/2018. godine

CRNA GORA

OPŠTINA PLJEVLJA

- Sekretarijat za društvene djelatnosti -

Broj: 637-22/2018-2

Pljevlja, 01.02.2018. godine

Na osnovu člana 3. Odluke o stipendiranju studenata ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 38/15), te predloga Komisije za stipendiranje studenata br. 637-22/2018-1 od 30.01.2018. godine, Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja

r a s p i s u j e 

D R U G I     K  O  N  K  U  R  S  

za dodjelu 10  studentskih stipendija školske 2017/2018. godine

I

Pravo učešća na II Konkursu imaju studenti specijalističkih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija, studenti master/magistarskih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija i studenti doktorskih akademskih studija, bez obzira na mjesto studiranja, sa prebivalištem na teritoriji opštine Pljevlja, pod uslovom da su prvi put upisali semestar studijske godine, da su tokom studiranja ostvarili srednju ocjenu položenih ispita najmanje 8 (osam) i da su nezaposleni, osim studenata doktorskih studija.

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti specijalističkih akademskih i strukovnih/primijenjenih  studija (po jedan student) na sledećim fakultetima:

1.       Elektrotehnički fakultet

2.       Pomorski fakultet

3.       Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

4.       Pravni/Ekonomski fakultet

5.       Filozofski/Filološki fakultet

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti master/magistarskih  akademskih i strukovnih/primijenjenih  studija (jedan student) na sledećim fakultetima:

1.       Građevinski/Rudarsko-geološki/Geodetski fakultet

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti doktorskih akademskih studija (po jedan student) na sledećim fakultetima:

1.       Filozofski/Filološki fakultet

2.       Pravni/Ekonomski fakultet

3.       Medicinski/Stomatološki/Farmaceutski fakultet

4.       Mašinski/Šumarski/Saobraćajni fakultet

II

Prijava na Konkurs se podnosi na obrascu koji propisuje organ lokalne uprave nadležan za poslove obrazovanja. Obrazac se može podići na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja ili  preuzeti sa web sajta Opštine www.pljevlja.me

Uz prijavni obrazac studenti dostavljaju sljedeća dokumenta:

·       Uvjerenje o prebivalištu izdato od datuma raspisivanja Konkursa,

·       Ovjerenu fotokopiju prve strane indeksa sa osnovnim podacima,

·       Uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim uspjehom tokom studija,

·       Potvrdu o studiranju, odnosno upisu studijske godine,

·       Dokaz o nezaposlenosti, osim za studente doktorskih studija.

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na šalter Građanskog biroa u zatvorenoj koverti sa naznakom "Konkurs za stipendiranje studenata- NE OTVARATI" i imenom i prezimenom podnosioca, ili poslati poštom na adresu: Opština Pljevlja, Sekretarijat za društvene djelatnosti - Komisija za stipendiranje studenata, ul. Kralja Petra I br. 48.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

 

Pljevlja,                                                                                                                                                                                              S E K R E T A R,    

01. februar  2018.godine                                                                                                                                                             Mersudin Halilović

Pregledano: 193
17.07.2018
Listu kandidata koji su predloženi za članove komisije za raspodjelu sredstava Nevladinim organizacijama za 2018. godinu...
09.07.2018
Sve potrebne informacije o javnom pozivu za sprovođenje mentoring usluga u 2018. godini možete naći  OVDJE.
02.07.2018
JAVNI POZIV za prikupljanje predloga za dodjelu opštinske nagrade "20. novembar"    1. Pozivaju se...
17.07.2018
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Vodovod Boljanići - rezervoar Milakovci možete pogledati OVDJE.
12.07.2018
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti br. M 17/18 - Vodovod "Boljanići" - rezervoar Milakovci možete pogledati OVDJE.
12.07.2018
Izmjenu zahtjeva za dostavljanje ponuda broj M16/18 možete pogledati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava